Masterplan strategische ontwikkeling Bonaire 2010-2025

Een visie op de toekomst, zo is het Masterplan Bonaire te typeren. Een visie waarin de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het eiland en haar bevolking zijn vastgelegd, en die als kompas geldt voor de belangrijke besluiten en investeringsinitiatieven in de komende jaren. Het Masterplan is een richtsnoer bij de uitwerking van beleidsvoorstellen van de overheid en het biedt bevolking en zakenleven een kader waarmee zij rekening zullen moeten houden bij private besluiten. Het Masterplan wil echter meer zijn dan alleen een visie. Het wil ook strategisch uitvoeringsplan zijn, waarin de kapstokken voor de implementatie van de visie zijn benoemd. Dit betekent dat de visie zal worden vertaald in programmatische voorstellen voor de verschillende sectoren: een 115-puntenplan voor 2025. 

Het is de bedoeling dat het masterplan een centrale rol speelt in het overleg met Nederland over de uitvoering ervan en de basis vormt voor de wederzijdse afspraken over budgettering, uitvoering en financiering van de diverse voorgestelde maatregelen en beleidsplannen. Daarbij dient dan ook uitvoering te worden gegeven aan de afspraken met Nederland in de geest van de financiering van de basisvoorzieningen, zoals infrastructuur, onderwijs, zorg, en justitie van Nederlandse zijde enerzijds, en de financiering van andere aspecten die onderdeel uitmaken van het plan anderzijds. 

Back to search results