De Amfibieën en Reptielen van Aruba, Curaçao en Bonaire

dit informatieboekje,behandelt de terrestrische herpetofauna van Aruba, Curaçao en Bonaire. Het is voor een belangrijk deel gebaseerd op de dissertatie van Wagenaar
Hummelinck, “Studies on the Fauna of Curaçao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands”. Waar mogelijk is getracht een verband te leggen met Venezuela
en de Venezolaanse eilanden, zonder hier overigens al te diep op in te gaan.

Opmerking van de auteur , november 2017: Dit boekje uit 2003 is inmiddels enigszins verouderd; sommige wetenschappelijke namen zijn veranderd, er zijn nieuwe invasieve soorten die zich inmiddels, in ieder geval op Curaçao, gevestigd hebben, en natuurlijk is er ook de nodige nieuwe literatuur. verschenen. Er zou eigenlijk een nieuwe druk moeten komen.

Er is ook een Engelstalige versie van dit boek, "Fieldguide to the Amphibians and Reptiles of Aruba, Curaçao and Bonaire", die echter niet geheel identiek is.

Back to search results