salt company

Om het Voortbestaan van de Flamingo's van Zuid-Bonaire, 1957-1968

Overzicht van de ontwikkelingen en inspanningen ter bescherming van de flamingo broedkolonie in het Pekelmeer in de periode van 1957 tot 1968.

Dit artikel is een bewerking en uitbreiding van de tekst van het gestencilde rapport dat de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, Utrecht, op het verzoek dd. 25 oktober 1966 van het Hoofd van het Kabinet van de Vice-Minister-President, heeft samengesteld ter voorlichting van de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal: Om het voortbestaan van de flamingo' s van Zuid-Bonaire, I957-I967

Date
1969
Data type
Other resources
Theme
Governance
Legislation
Geographic location
Bonaire