non-native

“Team Snail” finds invasive land flatworm on Bonaire

Dutch and Papiamentu below

 

 

During the relay expedition of Naturalis and STINAPA on Bonaire, the invasive New Guinean land flatworm was found in two places. That’s bad news, because it has been listed among the top 100 of the world’s worst invasive alien species by the IUCN. It is an effective predator that can pose a serious threat to native snails. Measures are therefore needed. 

Team Snail on fieldwork 

(New Guinean land flatworm (Platydemus manokwari). Photo credits Shinji Sugiura)

At the beginning of 2023, STINAPA and Naturalis Biodiversity Center conducted a major study of invertebrates on the island of Bonaire, a group that has so far been under examined. Sylvia van Leeuwen, snail expert from Naturalis, did two weeks of field work at various locations with Team Snail. That was very successful: 20 new species could be added for this island.  

Many snails like moist, dark places, and if you search there, you will of course also come across all kinds of other soil fauna, such as worms and woodlice. “Usually you ignore that,” says Sylvia, “but I was triggered by a fairly large, dark flat worm, which I had not seen before and which was certainly not an earthworm. It rang a bell: this had to be a land flatworm. I photographed it and collected it so that land flatworm taxonomist Sytske de Waart from Naturalis could identify it.” Sytske confirmed the identification: unfortunately, it turned out to be the invasive New Guinean land flatworm (Platydemus manokwari). 

A too effective predator 

(Sylvia van Leeuwen and Hannco Bakker working with snails on Bonaire. Photo credits Tello Neckheim)

Unfortunately, because it is considered one of the 100 most harmful invasive exotic species in the world by the IUCN. It is an effective predator that can pose a serious threat to native land snails. The terrestrial flatworms follow the slime trail of snails, slide over the shell and body and enter the snail through the breathing opening where they feast on the internal organs. The New Guinean land flatworm can even handle prey larger than itself if there are many of them. Experiments have shown that the land flatworm eats not only snails that live on the ground, but also snails on tree trunks. And it is particularly effective at that. 

“Land flatworms are carnivores, and most species eat small soil animals such as snails and earthworms,” says Sytske de Waart, “so this one is no different in that respect. However, we know from the past that things can go terribly wrong if he is introduced on an island as an exotic animal. In the 1960s it was thought that it was a good idea to use P. manokwari as a biological control of the African giant snail on a number of islands in the Pacific Ocean. He did this very effectively, and then it turned to the native snails. These introductions are considered a major cause of the extinction of native land snails on several Pacific islands.”  

Sylvia adds: “Among land snails, island snails are among the most vulnerable group. The land snail fauna of Bonaire also consists largely of endemic island species. Eight of the 31 (sub)species of land snails now known from Bonaire occur only there and one species only occurs on Bonaire and Curaçao, and nowhere else in the world. This makes these species extra vulnerable.” 

Measures are necessary 

(New Guinean land flatworm (Platydemus manokwari) on Bonaire. Photo credits Sylvia van Leeuwen)

The introduction of the New Guinean land flatworm could therefore pose a serious risk to the conservation of Bonaire’s unique land snail fauna. And not only on Bonaire, they have also been found on several other Caribbean islands.  

How do they get there? Land flatworms hitch a ride with the international pot plant trade. The location where Sylvia found them confirms this: in and around two garden centers. The garden plants on Bonaire are mainly imported from Florida and Dominica. The New Guinean land flatworm also occurs in Florida, so this route makes sense. Fortunately, the New Guinean land flatworm has not yet been found in the Washington Slagbaai National Park. 

To prevent further spread, the existing populations of this land flatworm should be controlled on Bonaire. “However, do not touch the flatworms with your bare hands,” Sylvia warns. “This land flatworm can carry a rat lungworm (Angiostrongylus cantonensis) that can cause encephalitis or meningitis in humans.” But preventing the flatworms from reaching the island is of course better than trying to control existing populations. “We recommend taking more measures to prevent the introduction of exotic species via potted plants on Bonaire,” say Sylvia and Sytske. “And we also call on everyone to report finds of land flatworms, for example via Observation.org. That way we can monitor the distribution.” 

 

 

 

 

Tijdens de estafette-expeditie van Naturalis en Stinapa op Bonaire is de invasieve Nieuw-Guinese landplatworm op twee plekken aangetroffen. Dat is slecht nieuws, want hij wordt door de IUCN tot de 100 schadelijkste invasieve exoten ter wereld gerekend. Het is een effectief roofdier dat een ernstige bedreiging kan vormen voor inheemse slakken. Maatregelen zijn dan ook hard nodig. 

Team slak op veldwerk

(Nieuw Guinese landplatworm (Platydemus manokwari). Fotocredits Shinji Sugiura)

Begin 2023 is er vanuit STINAPA en Naturalis een groot onderzoek geweest naar ongewervelden op het eiland Bonaire, een tot nu toe onderbelichte groep. Sylvia van Leeuwen, slakkendeskundige van Naturalis, heeft daar met Team Slak twee weken veldwerk gedaan op verschillende locaties. Dat was heel succesvol: er kunnen 20 nieuwe soorten worden toegevoegd voor dit eiland. Slakken houden van vochtige, donkere plekken, en als je daar aan het zoeken bent, kom je natuurlijk ook allerlei andere beestjes tegen, zoals wormen en pissebedden. “Meestal laat je die links liggen”, vertelt Sylvia, “maar ik werd getriggered door een redelijk grote, donkere platte worm, die ik nog niet eerder gezien had en die zeker geen regenworm was. Er ging een belletje rinkelen: dit moest een landplatworm zijn. Ik heb hem gefotografeerd en verzameld, zodat landplatworm-taxonoom Sytske de Waart van Naturalis hem kon identificeren.” Sytske bevestigde de determinatie: het bleek helaas om de invasieve Nieuw-Guineese landplatworm (Platydemus manokwari) te gaan.

Een te effectief roofdier

(Sylvia van Leeuwen en Hannco Bakker aan het werk met slakken op Bonaire. Fotocredits Tello Neckheim)

Helaas, want hij wordt door de IUCN tot de 100 schadelijkste invasieve exoten ter wereld gerekend. Het is een effectief roofdier dat een ernstige bedreiging kan vormen voor inheemse landslakken. De landplatwormen volgen het slijmspoor van slakken, glijden over de schaal en het lichaam en komen de slak binnen via de ademhalingsopening waar ze zich tegoed doen aan de inwendige organen. De Nieuw Guinese landplatworm kan zelfs prooien groter dan hemzelf aan als ze met veel zijn. Uit experimenten is gebleken dat de landplatworm niet alleen slakken eet die op de grond leven, maar ook slakken op boomstammen. En daar is het bijzonder effectief in. “Landplatwormen zijn vleeseters, en de meeste soorten eten kleine bodemdieren als slakken en regenwormen”, vertelt Sytske de Waart “daar is deze dus niet anders in. We weten echter uit het verleden dat het flink mis kan gaan als hij als exoot op een eiland belandt. In de jaren 60 dacht men dat het een goed idee was om P. manokwari in te zetten als biologische bestrijder van de Afrikaanse reuzenslak op een aantal eilanden in de Stille Oceaan. Dat deed hij heel effectief, en daarna waren de inheemse slakken aan de beurt. Deze introducties worden beschouwd als een belangrijke oorzaak voor het uitsterven van inheemse landslakken op verschillende eilanden in de Stille Oceaan.” Sylvia vult aan:  “Onder de landslakken behoren eilandendemen tot de meest kwetsbare groep. Ook de landslakkenfauna van Bonaire bestaat voor een belangrijk deel uit eilandendemen. Acht van de 31 (onder-)soorten landslakken die nu van Bonaire bekend zijn, komen alleen daar voor en één soort komt alleen op Bonaire en Curaçao voor, en verder nergens anders ter wereld. Dat maakt het voortbestaan van deze soorten extra kwetsbaar.“

Maatregelen zijn nodig

(Nieuw Guinese landplatworm (Platydemus manokwari) op Bonaire. Fotocredits Sylvia van Leeuwen)

De introductie van de Nieuw-Guinese landplatworm kan dus een ernstig risico vormen voor het behoud van de unieke landslakkenfauna van Bonaire. En niet alleen die van Bonaire, ook op enkele andere Caribische eilanden zijn ze al aangetroffen. Hoe ze daar komen? Landplatwormen liften mee met de internationale potplantenhandel. Daar duidt de locatie ook op waar Sylvia ze gevonden heeft: in en rond twee tuincentra. De tuinplanten op Bonaire worden overwegend geïmporteerd uit Florida en Dominica. In Florida komt de Nieuw-Guinese landplatworm ook voor, dus deze route ligt voor de hand. In het Washington Slagbaai National Park is de Nieuw Guinese landplatworm gelukkig nog niet aangetroffen.

Om verdere verspreiding te voorkomen zouden de aanwezige populaties van deze landplatworm bestreden moeten worden op Bonaire. “Raak de platwormen echter niet met blote handen aan”, waarschuwt Sylvia. “Deze landplatworm kan drager zijn van een longworm van ratten (Angiostrongylus cantonensis) die bij mensen encefalitis of meningitis (hersenvliesontsteking) kan veroorzaken.” Maar voorkomen dat de platwormen het eiland bereiken is natuurlijk beter dan al aanwezige populaties bestrijden. “Wij raden aan om meer preventieve maatregelen te nemen om de introductie van exoten via potplanten op Bonaire tegen te gaan”, aldus Sylvia en Sytske. “En we roepen verder iedereen op om vondsten van landplatwormen te melden, bijvoorbeeld via Observation.org. Op die manier kunnen we de verspreiding in de gaten houden.”

 

 

 

 

Durante e ekspedishon estilo èstafèt di Naturalis i STINAPA na Boneiru, na dos sitio nan a topa ku e bichi plat di tera invasivo ku ta originalmente prosedente di Nueva Guinea. Esaki ta mal notisia, pa motibu ku IUCN a inkluí e bichi akí den e tòp 100 di espesienan eksótiko di mas invasivo na mundu. Ta trata di un bichi yagdó efektivo ku por forma un menasa serio pa kokolishi endémiko. Pa e motibu akí ta nesesario pa tuma medida.

Team Snail trahando den vèlt

(Bichi plat di tera di Nueva Guinea (Platydemus manokwari). Photo credits Shinji Sugiura)

Na aña 2023 STINAPA i Naturalis Biodiversity Center a hasi un investigashon grandi pa loke ta trata bestia invértebre na Boneiru, un grupo ku te ku awor no a haña muchu atenshon. Sylvia van Leeuwen, eksperto di kokolishi di Naturalis, huntu ku Team Snail durante dos siman a hasi trabou den vèlt na diferente sitio. Esaki tabata hopi eksitoso: nan por a añadí 20 espesie pa nos isla.

Hopi tipo di kokolishi ta gusta sitionan húmedo i skur, i ora bo buska einan naturalmente bo ta topa ku tur sorto di founa di suela, manera bichi i kochinia. “Mayoria biaha nos ta ignorá esaki”, segun Sylvia, “pero un bichi basta grandi, koló skur, plat ku nunka mi no a yega di mira i ku sigur no ta un bichi komun, a hala mi atenshon. Akí un lus a sende: esaki mester ta un bichi plat di tera. Mi a saka su potrèt i mi a bai kuné, di manera ku e taksónomo di bichi plat di tera Sytske de Waart di Naturalis por a identifik’é.” Sytske a konfirmá e identifikashon: lamentablemente el a resultá di ta e bichi plat di tera ku ta originalmente prosedente di Nueva Guinea (Platydemus manokwari).

Un depredador muchu efektivo

(Sylvia van Leeuwen i Hannco Bakker trahando ku kokolishi na Boneiru. Photo credits Tello Neckheim)

Lamentablemente, pa motibu ku IUCN ta konsiderá e bichi akí komo un di e 100 espesienan eksótiko invasivo di mas dañino na mundu. E ta un bichi yagdó efektivo ku por forma un menasa serio pa kokolishi di tera endémiko. E bichi plat di tera ta sigui e baba di kokolishi di tera, nan ta slep pasa riba e kaska i e kurpa i ta penetrá den e kokolishi via e buraku di hala rosea, kaminda nan ta kome e órganonan interno. E bichi plat di tera di Nueva Guinea por asta ataká presa ku ta mas grandi ku e mes, ora nan ta hopi. For di eksperimento a resultá ku e bichi plat di tera no ta kome solamente kokolishi ku ta biba riba suela, pero tambe kokolishi ku ta biba riba tronkon di palu. I e ta hopi efektivo den esaki.

“Bichi plat di tera ta karnívoro i mayoria espesie ta kome bestia chikitu di suela, manera kokolishi i bichi”, segun Sytske de Waart, “pues pa loke ta trata esaki e bichi plat di tera akí no ta otro. Nos sa sinembargo for di pasado ku kos por bai teribelmente robes si introdusi’é komo bestia eksótiko na un isla. Den añanan sesenta nan a pensa ku lo tabata un bon idea pa usa e bichi plat di tera di Nueva Guinea pa kombatimentu biológiko di e kokolishi afrikano gigante na algun isla den Oséano Pasífiko. El a hasi esaki den un forma hopi efektivo i despues el a ataká e kokolishinan endémiko. Ta konsiderá e introdukshonnan akí komo un kousa importante di ekstinshon di e kokolishinan endémiko di tera na diferente isla den Oséano Pasífiko.”

Sylvia ta añadí: “Di e kokolishinan di tera, e kokolishinan ku ta biba na un isla ta forma e grupo di mas vulnerabel. E founa di kokolishi di tera di Boneiru tambe ta konsistí pa mayoria parti di espesienan endémiko insular. Di e 31 (sup)espesienan di kokolishi di tera ku awor akí ta konosí komo di Boneiru, nos ta topa solamente ocho na e isla akí i un (1) solo espesie nos ta topa solamente na Boneiru i Kòrsou, i na ningun otro parti di mundu. Esaki ta hasi e espesienan akí èkstra vulnerabel.”

Ta nesesario pa tuma medida

(Bichi plat di tera di Nueva Guinea (Platydemus manokwari) na Boneiru. Photo credits Sylvia van Leeuwen)

Pa e motibu akí introdukshon di e bichi plat di tera di Nueva Guinea lo por forma un riesgo serio pa konservashon di e founa úniko di kokolishi di tera di Boneiru. I no solamente na Boneiru, pero tambe na vários otro isla karibense a topa ku nan.

Kon nan a yega akí? Bichi plat di tera ta bini ku e negoshi internashonal di mata. E sitionan kaminada Sylvia a haña nan, ta konfirmá esaki: den i rònt di dos negoshi di bende mata. Na Boneiru nan ta importá mata prinsipalmente for di Florida i Dominica. Ta haña e bichi plat di tera Nueva Guinea na Florida tambe, pues e ruta akí ta lógiko. Afortunadamente no a topa ku e bichi plat di tera di Nueva Guinea den Parke Nashonal Washington Slagbaai ainda.

Pa evitá mas plamamentu, mester kombatí e populashonnan eksistente di e bichi plat di tera akí na Boneiru. “No mishi ku e bichi plat akí ku man sin hantskun”, asina Sylvia ta atvertí. “E bichi plat di tera akí por karga un bichi pulmonar di djaka (Angiostrongylus cantonensis) huntu kuné, ku por kousa ensefalítis òf meningítis serka hende.” Pero evitá ku e bichi plat ta yega nos isla, naturalmente ta mas mihó ku purba haña e populashonnan eksistente bou di kontròl. “Nos ta konsehá pa tuma mas medida pa evitá introdukshon di espesienan eksótiko via mata na Boneiru”, segun Sylvia i Sytske. “I nos ta hasi un yamada riba tur hende pa mèldu esaki ora nan topa ku bichi plat di tera, por ehèmpel via Observation.org. Di e manera akí nos por monitoreá nan plamamentu.”             

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. E artíkulo akí ta forma parti di e resultadonan di diferente investigashon sientífiko, pero e investigashonnan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí.

 

 

 

 

Published in BioNews 71

Date
2024
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

Getting to the Root of the Neem Problem

Dutch below

The neem tree is an invasive species that was introduced to the Caribbean in the early 1900s. Originally from India, this tree was brought over for its medicinal, pesticidal and ornamental properties. Locals soon realized this once popular tree was racking up a long list of ecological and economic consequences.   

Neem tree. Photo credit: Madhav Malleda

The neem tree (Azadirachta indica) is part of the mahogany family and often popular in gardens as it is easy to grow and quickly provides a nice, shaded canopy.  This evergreen tree can reach heights of 20 meters, and has a beautiful, fragrant white flower, which along with its fruits, are collected to make neem oil. In India, its common to collect and dry the leaves to be used as a natural insect repellent. The neem tree was introduced to Curacao between 20-30 years ago, and to Aruba and Bonaire after that. So it is easy to see how quickly this tree can become an issue, as it has become widespread on all three islands within this relatively short time frame. 

Impacts 

One of the primary impacts of the invasive neem tree in the Caribbean is its ability to outcompete native species. The tree grows rapidly, and its roots secrete chemicals that inhibit the growth of other plants in the vicinity. Neem trees also create dense, shaded canopies that prevent other plants from receiving the sunlight they need to thrive.  Furthermore, the tree’s deep roots alter soil composition by pulling nutrients and water from the soil, leaving less available for other plants. This can lead to soil erosion and other environmental issues, especially in areas where the soil is already nutrient-poor.  

Another impact of invasive neem trees is their effect on local wildlife. The dense canopies created by neem trees can serve as habitats for some species, but they can also make it difficult for animals to move freely through their native territories. For example, birds that rely on open spaces for hunting or nesting may struggle to find suitable areas when neem trees are present. 

Finally, invasive neem trees can also have economic impacts for the Dutch Caribbean islands. The trees can make it difficult for farmers, as they can outcompete or shade out food crops. In addition, the water seeking roots of the neem tree can quickly damage roads, sidewalks and building foundations, generating significant economic consequences for the islands. 

Implications 

Neem branch. Photo credit: Mohammad Ibrahim

Overall, the impact of invasive neem trees on the Dutch Caribbean islands is significant and multifaceted. While neem trees have many beneficial qualities, their invasive nature means that they can have negative effects on local ecosystems and economies. As a result, projects to manage and control invasive neem trees are becoming increasingly important in the region. Efforts are currently underway to control the spread of the tree and restore affected ecosystems. However, addressing the issue will require a collaborative effort between policymakers, scientists, and local communities to find sustainable solutions that balance economic, social, and environmental concerns. 

DCNA    

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.   


 

 

De neemboom is een invasieve soort die begin 1900 in het Caribisch gebied werd geïntroduceerd. Oorspronkelijk werd deze boom uit India overgebracht vanwege zijn geneeskrachtige, pesticide- en siereigenschappen. De lokale bevolking realiseerde zich al snel dat deze eens zo populaire boom een lange lijst van ecologische en economische gevolgen had.

Neemboom. Foto: Madhav Malleda

De neemboom (Azadirachta indica) maakt deel uit van de mahoniefamilie en is vaak populair in tuinen omdat hij gemakkelijk te kweken is en snel een mooi, schaduwrijk bladerdak geeft. Deze groenblijvende boom kan 20 meter hoog worden en heeft een prachtige, geurige witte bloem, die samen met de vruchten wordt verzameld om neemolie te maken. In India is het gebruikelijk om de bladeren te verzamelen en te drogen voor gebruik als natuurlijk insectenwerend middel. De neemboom is 20-30 jaar geleden op Curaçao geïntroduceerd en daarna op Aruba en Bonaire. Het is dus gemakkelijk te zien hoe snel deze boom een probleem kan worden, aangezien hij in dit relatief korte tijdsbestek wijdverspreid is geworden op alle drie de eilanden.

effecten

Een van de belangrijkste effecten van de invasieve neemboom in het Caribisch gebied is het vermogen om inheemse soorten te verdringen. De boom groeit snel en zijn wortels scheiden chemicaliën af die de groei van andere planten in de buurt remmen. Neembomen creëren ook dichte, schaduwrijke bladerdaken die voorkomen dat andere planten het zonlicht ontvangen dat ze nodig hebben om te gedijen. Bovendien veranderen de diepe wortels van de boom de bodemsamenstelling door voedingsstoffen en water uit de grond te halen, waardoor er minder beschikbaar is voor andere planten. Dit kan leiden tot bodemerosie en andere milieuproblemen, vooral in gebieden waar de bodem al voedselarm is.

Een ander effect van invasieve neembomen is hun effect op de lokale fauna. Het dichte bladerdak gecreëerd door neembomen kan dienen als leefgebied voor sommige soorten, maar ze kunnen het ook moeilijk maken voor dieren om vrij door hun oorspronkelijke leefgebied te bewegen. Vogels die afhankelijk zijn van open ruimtes om te jagen of te nestelen, kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om geschikte gebieden te vinden als er neembomen aanwezig zijn.

Ten slotte kunnen invasieve neembomen ook economische gevolgen hebben voor de Nederlands Caribische eilanden. De bomen kunnen het boeren moeilijk maken, omdat ze voedselgewassen kunnen overtreffen of verduisteren. Bovendien kunnen de waterzoekende wortels van de neemboom snel wegen, trottoirs en funderingen van gebouwen beschadigen, met aanzienlijke economische gevolgen voor de eilanden.

Implicaties

Neem . Foto: Mohammad Ibrahim

Over het algemeen is de impact van invasieve neembomen op de Nederlandse Caribische eilanden aanzienlijk en veelzijdig. Hoewel neembomen veel gunstige eigenschappen hebben, betekent hun invasieve karakter dat ze negatieve effecten kunnen hebben op lokale ecosystemen en economieën. Als gevolg hiervan worden projecten voor het beheer en de controle van invasieve neembomen steeds belangrijker in de regio. Er worden momenteel inspanningen geleverd om de verspreiding van de boom onder controle te houden en de aangetaste ecosystemen te herstellen. Om het probleem aan te pakken, is echter een gezamenlijke inspanning van beleidsmakers, wetenschappers en lokale gemeenschappen nodig om duurzame oplossingen te vinden die economische, sociale en ecologische problemen met elkaar in evenwicht brengen.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 65

Date
2023
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Author

Two new nonnative reptiles identified on Saba

Wageningen University and Research and the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein researchers have recently identified two new nonnative reptiles on Saba. The smooth-scaled tegulet and Brahminy blindsnake are both able to reproduce asexually, so their populations could expand quickly. Understanding the impact of their introduction will be key in protecting the biodiversity of Saba.

The island of Saba is home to five native species of reptiles, one snake (red-bellied racer) and four lizards (Saban anole, Saban black iguana, Saban least gecko, and the turnip-tailed gecko). Recently, two additional non-native species were identified, the smooth-scaled tegulet (Gymnophthalmus underwoodi) and Brahminy blindsnake (Indotyphlops braminus).  Exactly how these two species arrived on Saba is still unknown, however its likely they hitched a ride over from St. Maarten, since almost everything that arrives on Saba must go through St. Maarten first.

Smooth-Scaled Tegulet 

Photo credit: Thijs van den Burg

The smooth-scaled tegulet (Gymnophthalmus underwoodi) has been identified across the island and was first spotted in May 2020. Researchers from Wageningen University and Research and the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein were able to capture five individuals from a variety of different life stages. These lizards have been observed on over 50% of the island, in habits which vary between gardens, dry forest and rocky slopes.  The wide spread dispersal of this species suggests it’s been on the island for a while.  These populations are expected to continue to increase as these lizards are very quick to reproduce.

Brahminy Blindsnake

More recently, a local resident has encountered at least two different Brahminy blindsnakes (Indotyphlops braminus) in her garden along the Windward side between May and July of 2021. Although no other observations have been made, this species is widely introduced on neighboring islands, so it’s presence on Saba is not surprising. Although there are currently no known documented native blindsnakes on Saba, it is possible for these species to go undetected, as was recently noticed on St. Eustatius with the discovery of the native blindsnake (geomotus) in 2020.

Island Impact

There had previously been two known nonnative amphibians and reptiles on Saba, so the addition of these two now doubles that list. Furthermore, currently 40% of all terrestrial reptiles and amphibians on Saba are nonnative species. Although direct competition between these two new species and native species is not expected, invasive species are considered among the top drivers of biodiversity loss and ecosystem change around the world. Understanding and addressing this issue will be key in preserving the unique biodiversity on Saba.

Report your sightings

If you happen to spot either one of these new reptiles while on Saba, you can report it on https://dutchcaribbean.observation.org. This is a free website and app which allows local citizens to report sightings of important plants and animals. These tools are available in over 40 languages and can be used by biologists and citizens and tourists alike. Species reports by local communities are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection.

Read the full report entitled “Establishment of two nonnative parthenogenetic reptiles on Saba, Dutch  Caribbean: Gymnophthalmus underwoodi and Indotyphlops braminus” using the link below

 

https://www.dcbd.nl/document/establishment-two-nonnative-parthenogenetic...

 

Article published in BioNews 48

 

Date
2021
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Author