klimate

KNMI'23 Climate Scenarios

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het nationale kennisinstituut voor weer, klimaat en seismologie. Daarmee is het instituut een van de belangrijkste kennis partners van de Nederlandse overheid als het gaat om klimaat verandering. Als wetenschappelijk instituut doen wij onderzoek naar klimaat verandering in Nederland. Het KNMI vertegenwoordigt Nederland in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het KNMI adviseert de Nederlandse overheid over klimaat verandering en waarschuwt de Nederlandse samenleving voor gevaarlijk weer en de effecten van klimaatverandering. We ontwikkelen voortdurend hoogwaardige kennis en zetten die kennis in om veiligheidsrisico’s te verminderen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Onze kennis en onze modellen vormen de basis voor deze nieuwe nationale klimaatscenario’s, waarmee we wereldwijde bevindingen over de effecten van klimaatverandering vertalen naar de Nederlandse situatie. Met de nieuwe klimaatscenario’s biedt het KNMI een leidraad voor beleidsadviseurs en andere professionals om in een veranderend klimaat adequate besluiten te kunnen nemen voor een veilig, leefbaar en welvarend Nederland. 

 

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/knmi23klimaatscenario-s

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Governance
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Saba
St. Eustatius