junior ranger exchange

DCNA Organizes Junior Ranger Exchange Week 2022

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

The Junior Rangers just wrapped up their annual exchange event. Youngsters from the islands got together to learn about the unique biodiversity within the Dutch Caribbean and lay the foundation for future inter-island collaboration. From sea view sunrises to late night glow in the dark treks, these students had a fun filled week full of memories they will cherish for a lifetime.

A foundational pillar of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is the desire to elevate nature-focused education across the Dutch Caribbean. One of the tools available to the islands is empowering the youth, and what better way to harness this energy than through the annual DCNA Junior Ranger exchange program. This unique opportunity brings together youth from across all six islands to learn all about the exceptional biodiversity within the Dutch Caribbean, and work together developing positive, cooperative, and social skills.

Ecosystem Services and How They Support Us All! 

This year’s theme for the exchange was Ecosystem Services and How They Support Us All! Throughout the week, Junior Rangers learned to identify marine and terrestrial flora and fauna while snorkeling, hiking and kayaking through the various habitats across St. Eustatius and St. Maarten.

The week started at St. Eustatius with camping in the botanical gardens, providing the perfect opportunity for everyone to immerse themselves in nature. No one seemed to mind the early morning start when waking up to the stunning sunrise over the sea view.  During the day, the Junior Rangers were able to gain hands on experience in invasive species monitoring by going on iguana patrols with STENAPA rangers. Through the monitoring, each ranger learned to distinguish between the different subspecies of iguanas and learned why its important to track population trends.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA Projects Officer added that “Junior Ranger Exchanges that are facilitated for the Dutch Caribbean islands are opportunities for youth to explore different environments, create friendships over borders, and most importantly spark their curiosity for the natural world through different activities. As DCNA‘s main goal is to support the local parks, we aim to provide different experiences for youth in nature education by ensuring that exchanges across the islands can happen for these groups.”

New Islands, New Experiences

Throughout the week Junior Rangers were able to share stories from their own islands, whether it was during an activity or around a campfire eating marshmallows. Each participant was amazed that, although they are all island neighbors, each island’s natural ecosystems has its own uniqueness. Whether it was learning about brand new species, or simply swapping local names for those which were shared, these students will leave the island with a diverse range of local knowledge and new friends which DCNA hopes will lead to a lifetime of collaboration between the islands.

The week was filled with a variety of marine and terrestrial activities which entertained the Junior Rangers from dawn to dusk. They were able to explore the different ecosystems in Statia through many activities including snorkeling while gaining fish identification skills and learning how to identify different bird species. At the end of this week, the rangers were also able to enjoy a morning kayak in St. Maarten’s lagoon to grasp an understanding of the mangrove ecosystem. In the afternoon they learned about the negative impacts of plastic pollution with a fun game activity in the pool.

“Hosting this year’s Junior Ranger Exchange has been an honour for STENAPA. We saw children from the Dutch Caribbean enjoy nature education and share their new understanding of ecosystems and their services with others” Achsah Mitchell, STENAPA Education Office/JRE and Chair of DCNA’s Youth Participation Working Group.

This event was made possible by The Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean, and sponsors in St. Maarten such as The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza and Winair. DCNA’s activities are generously funded by the Dutch National Postcode Lottery.

Interested in joining the Junior Rangers? Contact your local park authority to learn more!

 

Photos Credit: Estela Grau and Monique Grol, JRE 2022

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

DCNA organiseert Junior Ranger Exchange Week 2022

De Junior Rangers hebben net hun jaarlijkse uitwisselingsevenement beeindigd. Jongeren van alle zes  eilanden kwamen bijeen om over de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Cariben te leren en om een basis te leggen voor toekomstige samenwerking tussen de eilanden. Van zonsopgangen met uitzicht op zee tot ‘s avonds laat glow in the dark hiken, hadden deze studenten een leuke week vol herinneringen die ze hun leven lang zullen koesteren.

Een fundamentele pijler van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is de wens om natuurgericht onderwijs in het Caribisch Nederland naar een hoger niveau te brengen. Een van de instrumenten beschikbaar op het eiland,  is de mogelijkheid om de jongeren te versterken, en wat een betere manier om deze energie te benutten dan via het jaarlijkse DCNA Junior Ranger uitwisselingsprogramma. Deze unieke kans brengt jongeren van alle zes eilanden bijeen om alles te leren over de uitzonderlijke biodiversiteit in de Nederlandse Cariben en om samen te werken aan het ontwikkelen van positieve, coöperatieve en sociale vaardigheden.

Ecosysteemdiensten en hoe ze ons allemaal ondersteunen!

Het thema van de uitwisseling dit jaar was Ecosysteemdiensten en hoe ze ons allemaal ondersteunen! Gedurende de week leerden Junior Rangers zee- en land- flora en fauna te identificeren tijdens het snorkelen, hiken en kajakken door de verschillende habitats op St. Eustatius en St. Maarten.

De week begon met kamperen in de botanische tuinen op Sint Eustatius, iedereen de perfecte gelegenheid aanbiedend om onder te dompelen in de natuur. Niemand vond het erg om vroeg in de ochtend te beginnen, wanneer ze wakker worden met de prachtige zonsopgang met uitzicht op zee. Overdag konden de Junior Rangers praktijkervaring opdoen met het monitoren van invasieve soorten door op leguaanpatrouilles te gaan met rangers van STENAPA. Door het monitoren leerde elke ranger onderscheid te maken tussen de verschillende soorten leguanen en leerden zij waarom het belangrijk is om populatietrends te volgen.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA Projects Officer voegde toe dat “De uitwisselingen die door Junior Ranger wordt gefaciliteerd voor de Nederlands-Caribische eilanden, bieden jongeren de kans om verschillende omgevingen te verkennen, vriendschappen over de grenzen te sluiten en, belangrijker nog, hun nieuwsgierigheid naar de natuurlijke wereld aan te wakkeren door middel van verschillende activiteiten. Aangezien het belangrijkste doel van DCNA is om de lokale parken te ondersteunen, willen we jongeren verschillende ervaringen aanbieden in natuureducatie door ervoor te zorgen dat uitwisselingen over de eilanden voor deze groepen kunnen plaatsvinden.

Nieuwe Eilanden, Nieuwe Ervaringen

Gedurende de hele week konden de Junior Rangers vertellen over hun eigen eilanden, of het nu was tijdens een activiteit of rond een kampvuur, terwijl ze marshmallows aten. Elke deelnemer was verbaasd dat, hoewel ze allemaal buureilanden zijn, de natuurlijke ecosystemen van elk eiland hun eigen uniekheden hebben. Of het nu ging om het leren over gloednieuwe soorten, of gewoon om lokale namen met elkaar te delen, deze studenten zullen het eiland verlaten met een breed scala aan lokale kennis en nieuwe vrienden, waarvan DCNA hoopt dat ze zullen leiden tot een levenslange samenwerking tussen de eilanden.

De week was gevuld met een verscheidenheid aan zee- en landactiviteiten die de Junior Rangers van zonsopgang tot zonsondergang vermaakten. Ze waren in staat om de verschillende ecosystemen in Statia te verkennen door middel van de vele activiteiten, waaronder snorkelen, terwijl ze visidentificatievaardigheden opdeden en leerden hoe ze verschillende vogelsoorten konden identificeren. Aan het einde van deze week konden de rangers ook genieten van een ochtendkajak in de lagune van St. Maarten om het mangrove-ecosysteem beter te begrijpen. In de middag leerden ze over de negatieve effecten van plasticvervuiling met een leuke spelactiviteit in het zwembad.

“Het hosten van de Junior Ranger Exchange van dit jaar was een eer voor STENAPA. We zagen kinderen uit de Nederlandse Cariben genieten van natuureducatie en hun nieuwe begrip van ecosystemen en hun diensten met anderen delen” Achsah Mitchell, STENAPA Education Office/JRE en voorzitter van DCNA’s Youth Participation Working Group.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Wereld Natuur Fonds-Dutch Caribbean, en sponsors in St. Maarten zoals The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza en Winair. De activiteiten van DCNA worden royaal gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Heb je interesse om bij de Junior Rangers te komen werken? Neem contact op met uw plaatselijke parkautoriteit voor meer informatie!

 

Foto’s Credit: Estela Grau en Monique Grol, JRE 2022

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

DCNA ta organisa Siman di Intercambio di Junior Rangers 2022

E Junior Rangernan a caba di conclui nan evento di intercambio anual. Hoben di e seis islanan a bin hunto pa siña tocante e biodiversidad unico den Caribe Hulandes y a forma e base pa futuro colaboracion entre e islanan. Desde salida di solo cu un bista di lama nan dilanti te glow in the dark  hiking anochi laat, e studiantenan aki a pasa un dushi siman yena cu recuerdo cu nan lo balora henter nan bida.

Un pilar fundamental di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta e deseo di hisa educacion centra riba naturalesa  den henter Caribe Hulandes pa e hobennan.  Un di e hermentnan diponibel na e isla ta pa haci e muchanan fuerte den esaki y ki miho manera di aprovecha e energia aki a traves di e programa anual di intercambio DCNA Junior Ranger. E oportunidad unico aki ta reuni hoben di e seis islanan pa siña mas cu tur cos e biodiversidad excepcional di Caribe Hulandes y traha hunto na desaroyo di habilidad positivo, cooperativo  y social.

Servicio di ecosistema y con nan ta apoya nos tur!

E tema di e aña aki pa e intercambio tabata “E servicionan di Ecosistema” y con nan ta sostene nos tur! Durante e siman, e Ranger Hobennan a siña identifica e flora y fauna di lama y di tera, mientras cu nan tabata practica snorkel, hike y core den kayak door e diferente habitatnan di St. Eustatius y St. Maarten.

E siman a cuminsa na St. Eustatius campando den e hardinnan botanico, brindando e oportunidad perfecto pa tur sumergi den naturalesa. Ningun di nan no tabata preocupa cu e comienso mainta  tempran mainta, ora cu nan tabata lanta cu un impresionante salida di solo cu bista di lama. Durante dia e Junior Rangernan por a adkiri experiencia practico den monitoreo di especie invasor realisando patruyahe di yuwana cu e rangernan di STENAPA. A traves di e monitoreo, cada ranger a siña distingui entre e diferente subespecienan di yuwana y a siña pakico ta importante rastrea e tendencianan di e poblacion.

Dahlia Hassell Knijff, Oficial di Proyecto di DCNA a agrega cu “Intercambio Junior Rangers ta facilita e islanan di Caribe Hulandes ta oportunidadnan pa e hobennan explora diferente ambiente, crea amistad mas aya di e fronteranan y, loke ta mas importante,  su curiosidad pa mundo natural a traves di diferente actividad. Como meta principal di DCNA ta pa apoya e parkenan local, nos ta bringa pa brinda diferente experiencia pa e hobennan den educacion tocante naturalesa pa garantisa cu e intercambionan entre e islanan por tuma luga pa e gruponan aki”.

Isla nobo, Experiencia nobo

Durante henter e siman, e Junior Rangernan por a comparti storia di nan mes islanan, sea durante un actividad of rond di un kampvuur comiendo marshmallow. Cada participante a keda asombra cu, aunke nan tur ta di isla bisiña, e ecosistema natural di cada isla tin su mes cosnan unico. Ya sea tabata siñando tocante especie nobo of simplemente intercambiando nomber local cu nan tin mescos, e studiantenan aki a laga e isla cu un amplio conocimento local y amigo nobo di cua DCNA ta spera cu lo conduci na un colaboracion di bida entre e gruponan.

E siman tabata yen di variedad di actividad marino y terestre cu a entretene e Junior Rangernan desde mainta trempan te anochi laat. Nan por a explora e diferente ecosistemanan na Sint Eustatius a traves di hopi actividad, incluyendo snorkel, mientras cu nan tabata adkiri habilidad di identifica pisca y siñando con pa identifica diferente especie di parha. Na fin di e siman aki, e rangernan tambe por a disfruta di un kayak matutino den e lagun di St. Maarten pa compronde miho e ecosistema di e mangelnan. Parti di atardi nan por a siña tocante e impactonan negativo di contaminacion di plastic cu un actividad pret den piscina.

“Pa ta anfitrion di e Intercambio di Junior Ranger di e aña aki tabata un honor pa STENAPA. Nos muchanan di Caribe Hulandes a disfruta di educacion tocante naturalesa y a comparti nan comprension nobo di ecosistema y su servicionan cu otro” Achsah Mitchell, Oficina di Educacion di STENAPA/JRE y Presidente di Grupo di Trabou di Participacion Hubenil di DCNA.

E evento aki tabata posibel danki na Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean y patrocinadonan na St. Maarten manera The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza y Winair. E actividadnan di DCNA ta generosamente financia pa Loteria Nacional di Codigo Postal Hulanda.

Interesa pa join Junior Rangers? Comunica cu e autoridad local di parke pa obtene mas informacion!

Credito di e potretnan: Estela Grau y Monique Grol, JRE 2022

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

DCNA Ta Organisá Siman di Interkambio Junior Ranger 2022

Junior Ranger a kaba di sera nan evento anual di interkambio. Hóbennan di tur seis isla a bini huntu pa siña tokante e biodiversidat úniko ku tin denter di Karibe Hulandes i nan a pone piedra di fundeshi na e futuro kolaborashon interinsular. Ku bista di salimentu di solo riba laman mainta te na kaminata anochi bou di ‘night glow in the dark’, e studiantenan akí tabatin un siman yená ku rekuerdo ku nan lo tesorá pa bida largu.

Un pieda di fundeshi di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta e deseo di elevá edukashon ku ta enfoká riba naturalesa rònt Karibe Hulandes. Un di e hèrmèntnan disponibel pa e islanan ta empoderashon di hubentut, i kiko lo por ta un mihó manera pa hasi uso i kontrolá e energia akí ku ta pa medio di DCNA su programa di interkambio anual di Junior Ranger. E oportunidat úniko akí ta trese hóbennan di tur seis isla huntu pa siña tur kos tokante e biodiversidat eksepshonal ku Karibe Hulandes tin, i traha huntu pa desaroyá abilidatnan positivo, koperativo i sosial.

Servisionan di Ekosistema i Kon Nan ta Sostené Nos Tur! 

E tema di e interkambio di e aña akí tabata Servisionan di Ekosistema i Kon Nan ta Sostené Nos Tur! Hinter e siman, e Junior Rangernan a siña kon pa identifiká flora ku founa marino i terestre durante aktividat di snòrkel, di kaminata i di kore den kayak den e vários habitatnan rònt Statia i St Maarten.

E siman a start na Statia ku kampamentu den e hardinnan botániko, loke a krea e oportunidat perfekto pa tur hende bai den profundidat di naturalesa. Ningun hende no tabata parse di wòri pa lanta mainta tempran pa eksperensiá e magnífiko salimentu di solo na horizonte di laman. Durante dia, e Junior Rangernan por haña eksperensia di práktika den monitoreo di espesienan invasivo dor di bai riba patruya di yuana huntu ku rangernan di STENAPA. Dor di e monitoreo, kada ranger a siña pa hasi distinshon entre e diferente supespesienan di yuana i nan a siña dikon ta importante pa vigilá tendensianan den populashon.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA su Projects Officer, ta agregá “E Interkambionan di Junior Ranger ku Dutch Caribbean Nature Alliance ta fasilitá e islanan di Hulanda Karibense ta oportunidatnan pa hóbennan eksplorá diferente medioambiente, krea amistat ku ta krusa frontera i mas importante ainda benta chispa riba nan kuriosidat pa e mundu di naturalesa pa medio di diferente aktividat. Komo ku DCNA su meta prinsipal ta pa sostené e parkenan lokal, nos ta enfoká riba krea diferente eksperensia pa hubentut den edukashon di naturalesa dor di sigurá ku interkambio entre e islanan por tuma lugá pa e gruponan akí.”

Islanan Nobo, Eksperensia Nobo

Hinter e siman e Junior Rangernan por a kompartí storia di nan propio isla, sea ku tabata durante un aktividat òf rònt di kampfür komiendo marshmallow. Kada partisipante tabata sorprendé ku, maske ku nan tur ta bisiña di otro isla, e ekosistema natural di kada isla tin su propio aspektonan. Sea ku tabata siña tokante espesienan kompletamente nobo, òf nan tabata simplemente hasi interkambio di nòmbernan lokal pa esunnan ku a siña, e studiantenan akí lo bandoná e isla ku un grado diverso di sabiduria lokal i amigunan nobo, algu ku DCNA ta spera lo kondusí na un bida largu di kolaborashon entre e islanan.

E siman tabata kargá ku un variedat di aktividat marino i terestre ku a entretené e Junior Rangernan for di mainta tempran te ora bira skur. Nan tabatin oportunidat di eksplorá e diferente ekosistemanan na Statia pa medio di hopi aktividat inkluso snòrkel miéntras ta desaroyá abilidat di identifiká piská i kon pa identifiká espesie di para. Na final di e siman akí, e rangernan por a disfrutá tambe di un mainta ku un paseo den kayak den e lagun di St. Maarten pa por haña un komprenshon di e ekosistema di palu di mangel (mangrove). Despues di mèrdia nan a bai siña tokante e impaktonan negativo di polushon di plèstik pa medio di un wega prèt den un pul.

“Tabata un honor pa STENAPA a risibí e Interkambio anual di Junior Ranger e aña akí. Nos a mira hóbennan di Karibe Hulandes disfrutá di edukashon di naturalesa i kompartí nan konosementu nobo di ekosistemanan i nan servisionan ku otro” segun Achsah Mitchell, STENAPA di DCNA su Ofisina di Edukashon/JRE i presidente di DCNA su Grupo di Trabou ‘Youth Participation’..

 

E evento aki a bira posibel ku sosten di Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean, i spònsernan di St. Maarten manera The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza i Winair. Aktividatnan di DCNA tin sosten generoso di Nationale Postcode Loteria di Hulanda.

Interesá den djòin Junior Rangers? Tuma kontakto ku bo organisashon lokal di parke pa haña mas informashon!

Krédito di foto: Estela Grau i Monique Grol, JRE 2022

 

 

 

Published in BioNews 57.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author