Insects

New beetles discovered in the Dutch Caribbean

Nederlands below

 

Two recently published studies document 35 new beetle species for the islands of Saba and St. Eustatius.  Even with these latest additions, it is still estimated that nearly three quarters of the beetle population is still unknown.  Beetles play a vital role in breaking down natural waste and keeping insects in check, both important roles especially for small Caribbean islands.

The lady beetle Cycloneda sanguinea. Credit: Jan-Joost Mekkes

Beetles represent some of the tiniest inhabitants of the Dutch Caribbean but play a critical role in the environment.  They work as tiny decomposers and are vital in recycling nutrients from dead leaves and natural waste back into the ground.  As predators, they can help keep insect populations in check, especially pests like caterpillars and aphids which can damage crops.  Furthermore, with over 350,000 species worldwide, beetles represent a fifth of all living organisms in the world and nearly 40% of described insects.

Taxonomic Impediment

Unfortunately, there is still a lot that researchers don’t know about the beetle populations of the northern Leeward Islands.  Dubbed the “taxonomic impediment”, this is due to the gap between the local taxonomic knowledge and a shortage of trained taxonomists in the region.  In fact, it is estimated that only about 10-20% of the known beetle species of the islands have been correctly identified to date.

New Records

The firefly Aspisoma ignitum, Boven National Park, St. Eustatius. Credit: Jan-Joost Mekkes

Two new studies worked to bridge this gap for the islands of Saba and St. Eustatius.  Between 2008 and 2020, three researchers visited Saba and recorded a total of 22 different beetle species.  Of these, 14 were new to Saba or confirmed previously provisional records and four were new to the Dutch Antilles.  With this new study, the total number of beetle species recorded on Saba is now around 100.

In 2020, one researcher on St. Eustatius was able to collect 46 beetle species, of which 21 were new to the island, including 15 which were new to the Dutch Antilles.  Adding to previous records, this now brings the total number of known beetle species for the island to 117, which researchers believe to be about a quarter of the number of species expected.

The weevil Trichobaris bridwelli, Oranjestad, St. Eustatius. Credit: Jan-Joost Mekkes

Report your sightings

Have you observed any beetles or other insects?

Currently, researcher Jan-Joost Mekkes (jayjaymekkes@hotmail.com) is on Sint Eustatius and Michiel Boeken (michiel.boeken@gmail.com) on Saba.  Please forward them your beetle and other insect sightings.

Or submit your sightings and photos directly yourself on the website www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org

Read more

You can find the completed list of the beetle species documented during these studies in the Dutch Caribbean Biodiversity Database.

https://www.dcbd.nl/document/results-entomological-collecting-trip-st-eustatius-coleoptera

https://www.dcbd.nl/document/two-small-beetle-collections-saba-coleoptera

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuwe kevers ontdekt in het Nederlands Caribische gebied

 

Twee recent gepubliceerde studies documenteren 35 nieuwe keversoorten voor de eilanden Saba en St. Eustatius. Ondanks deze laatste toevoegingen wordt geschat dat nog bijna driekwart van de keverpopulatie onbekend is. Kevers spelen een cruciale rol bij het afbreken van natuurlijk afval en het onder controle houden van insecten, beide belangrijk voor de Caribische eilanden.

Het lieveheersbeestje Cycloneda sanguinea, F.D. Roosevelt Airport, St. Eustatius. Credit: Jan-Joost Mekkes

Kevers zijn een van de kleinste bewoners van het Nederlands Caribisch gebied maar spelen een cruciale rol in de natuur. Ze werken als kleine ontbinders en zijn van vitaal belang bij het recyclen van voedingsstoffen uit dode bladeren en brengen natuurlijk afval terug in de grond. Als roofdieren kunnen ze helpen insectenpopulaties onder controle te houden, met name plagen zoals rupsen en bladluizen die gewassen kunnen beschadigen. Bovendien vertegenwoordigen kevers, met meer dan 350.000 soorten wereldwijd, een vijfde van alle levende organismen in de wereld en bijna 40% van de beschreven insecten.

Taxonomische belemmering

De vuurvlieg Aspisoma ignitum, Boven National Park, St. Eustatius/ Credit: Jan-Joost Mekkes

Helaas is er nog veel dat onderzoekers niet weten over de keverpopulaties van de noordelijke Caribische eilanden. Ook wel de “taxonomische belemmering” genoemd. Dit komt door de kloof tussen de lokale taxonomische kennis en een tekort aan opgeleide taxonomen in de regio. Er wordt zelfs geschat dat tot op heden slechts ongeveer 10-20% van de bekende keversoorten van de eilanden correct zijn geïdentificeerd.

Nieuwe waarnemingen

De snuitkever Trichobaris bridwelli, Oranjestad, St. Eustatius. Photo credit: Jan-Joost Mekkes

Twee nieuwe studies hebben deze kloof voor de eilanden Saba en Sint Eustatius overbrugd. Tussen 2008 en 2020 bezochten drie onderzoekers Saba en registreerden in totaal 22 verschillende keversoorten. Hiervan waren er 14 nieuw op Saba of bevestigde eerdere voorlopige waarnemingen en vier waren nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Met deze nieuwe studie ligt het totale aantal geregistreerde keversoorten op Saba nu rond de 100.

Een onderzoeker op Sint Eustatius heeft in 2020 46 keversoorten kunnen verzamelen, waarvan 21 nieuw voor het eiland, waarvan 15 nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Toegevoegd aan eerdere records, brengt dit nu het totale aantal bekende keversoorten voor het eiland op 117, wat volgens onderzoekers ongeveer een kwart is van het verwachte aantal soorten.

Rapporteer uw waarnemingen

Heb je kevers of andere insecten waargenomen?

Momenteel zit onderzoeker Jan-Joost Mekkes (jayjaymekkes@hotmail.com) op Sint Eustatius en Michiel Boeken (michiel.boeken@gmail.com) op Saba. Ze ontvangen graag uw kever- en andere insectenwaarnemingen.

Of upload uw waarnemingen en foto’s direct zelf in op de website www.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor het identificeren van soorten voor je telefoon. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Lees meer

De volledige lijst van de tijdens deze onderzoeken gedocumenteerde keversoorten vindt u in de Dutch Caribbean Biodiversity Database.

https://www.dcbd.nl/document/results-entomological-collecting-trip-st-eustatius-coleoptera

https://www.dcbd.nl/document/two-small-beetle-collections-saba-coleoptera

 

 

 

Published in BioNews 51 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba
St. Eustatius
Author

Preliminary checklist of the bees of St. Eustatius, Lesser Antilles (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila)

A preliminary checklist of bees is presented (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) compiled for St. Eustatius, an island located in the Lesser Antilles of the eastern Caribbean. The list has nine species, including six that have not been previously documented on St. Eustatius. One species is exotic to the Caribbean, one species is found only on St. Eustatius and St. Kitts, and five species occur elsewhere in the Lesser and Greater Antilles. Two of the collected specimens could not be assigned to a species; their geographical distributions are unknown. 

Date
2013
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Journal
Geographic location
St. Eustatius