Husbandry

Beleidsvisie landbouw, veeteelt en visserij Bonaire 2014-2029

In de economie van Bonaire neemt de agrarische sector een bescheiden plaats in. Naar schatting is minder dan 1% van de economisch actieve bevolking full time werkzaam in de sectoren landbouw, veeteelt en visserij. Er zijn twee fulltime boeren en naar schatting 20 full time vissers.
Desalniettemin heeft landbouw, veeteelt en visserij een sociaaleconomische functie voor veel mensen. Inkomsten uit landbouw, veeteelt en visserij zijn een aanvulling op het salaris of pensioen.
De huidige landbouw, veeteelt en visserij wordt op een extensieve wijze beoefend. De investeringen en de opbrengsten zijn laag.
De lokale landbouw voorziet in een klein deel aan de behoefte van de markt op het gebied van groenten en fruit. De veeteelt voorziet in eieren en geiten- en schapenvlees. Alleen voor eieren is Bonaire zelfvoorzienend. De visserij is voornamelijk seizoensgebonden en voorziet de lokale markt. Er wordt ook vis geïmporteerd.
De loslopende geiten, schapen, varkens en ezels brengen ook economische schade toe aan Bonaire.

  • Schade aan de natuur en milieu door overbegrazing, met erosie en sedimentatie en vervuiling van het koraalrif tot gevolg
  • Schade voor bedrijven en particulieren, die moeten investeren in het bouwen van hekken en omheiningen rond erven en percelen.
  • Gevaarlijke situaties in het verkeer.

Het op korte termijn beschikbaar komende gezuiverde afvalwater en het rond de Dienst LVV beschikbare terrein bieden echter kansen voor geïrrigeerde land- en tuinbouw op een voor Bonaire ongekende schaal. Hierdoor wordt ook duurzame veeteelt mogelijk.
Deze Beleidsvisie biedt kansen voor de economie, zoals duurzame en multifunctionele landbouw, veeteelt en visserij en een leefbaar en aantrekkelijk platteland. Door deze kansen komen er nieuwe investeringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven.

Date
2014
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire