history

Communicating the Geologic History of Aruba: Contextualizing Gold and Incorporating Human Activity

Aruba is well-known for its beautiful beaches fueling a prominent tourist industry, however it was not always so. The oil refinery is in recent memory for the island but what has faded is its predecessor, the nearly 100-year gold industry, running from 1824, when Willem Rasmijn is said to have found the first gold nugget, until 1916, when the Great War made gold processing a waste of resources.

Date
2022
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Report number
Utrecht University
Geographic location
Aruba

Klein Curaçao? Het verband tussen het Statuut voor het koninkrijk der Nederlanden uit 1954 en de revolte van 1969.

Abstract

 

In deze scriptie heb ik de vraag: Hoe kan de oproer van 30 mei 1969 op Curaçao verklaard worden aan de hand van de nieuwe positie van de Antillen door de inwerkingtreding van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954? onderzocht. Die vraag heb ik opgedeeld in drie hoofdstukken waarin de totstandkoming van het Statuut der Nederlanden, de periode van 1955 tot en met 1968 en de oproer van 30 mei 1969 vanuit verschillende facetten is geanalyseerd. Ieder hoofdstuk bevat namelijk een onderdeel over de belangrijkste gebeurtenissen van het tijdvak, een onderdeel over de sociaal-economische omstandigheden en een onderdeel over de Curaçaose en Nederlandse publieke opinie over de gebeurtenissen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen causaal verband aangetoond kan worden tussen de veranderde positie die de Antillen door het statuut van 1954 kregen en de oproer die in 1969 op 30 mei uitbrak. De veranderde positie van de Antillen door het statuut en de problematische implementatie van deze nieuwe orde was namelijk een aangelegenheid tussen de overheid van het koninkrijk en de lokale Antilliaanse overheid. Daarentegen kan de oproer van 30 mei 1969 worden gezien als een volksaangelegenheid. Bij beide ontwikkelingen speelde onvrede een grote rol. De Antilliaanse overheid raakte teleurgesteld in voormalig moederland Nederland toen al tijdens de onderhandelingen over het statuut en ook daarna bleek, dat de Antillen niet van groot belang waren voor Nederland. Zij moesten vaak wachten door vertragingen in onderhandelingen veroorzaakt door Nederlands-Indië en Suriname, die een groter economisch potentieel hadden en Nederland bovendien meer kopzorgen bezorgden. Ondanks de teleurstelling bleven de Antillen welwillend en wilden zij graag onderdeel zijn van een hecht koninkrijk. Het ongelijke belang speelde echter ook door in de relatie tussen de Antillen en Nederland, waar gezamenlijke tradities door een starre houding en desinteresse van Nederland maar moeilijk of niet tot stand kwamen. De afhankelijkheid van Nederland, bleef echter door het statuut en door financiële steun erg groot. Hierdoor kon de Antilliaanse overheid het zich niet veroorloven om haar ontevredenheid met de nieuwe orde te uiten. Voor het volk, zowel op Curaçao als in Nederland, gold dat zij van meet af aan al niet geïnteresseerd was in de koninkrijksband. Voor de Curaçaose burger veranderde er met het statuut niet zo veel, zij ging van een regering op afstand naar een nabije maar afstandelijke regering. De onvrede van het Curaçaose volk en voornamelijk de Afro-Curaçaoënaars onder hen, werd door de jaren heen steeds groter. Dat had te maken met de Antilliaanse overheid die vanwege vriendjespolitiek niet genoeg oog had voor de situatie van haar burgers. De Afro- Curaçaoënaar werd op het eiland achtergesteld op de blanke bevolking, zij waren vaak werkloos, laag opgeleid en arm omdat de sociale voorzieningen nog in de kinderschoenen stonden. De onvrede kwam tot een kookpunt op 30 mei 1969 omdat de Afro-Curaçaose bevolking een reeks stakingen door vakbonden aangrepen om ook hun rechten te optimaliseren, die uitgroeiden tot een grootschalig arbeidsconflict bij de oliefirma Wescar. 

 

 

Read more: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/405996

Date
2021
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Curacao
Author

The History of Resource Exploitation in Aruba

This paper is part of a series on the Aruban landscape. To bring perspective to current environmental threats and developments we review, in this paper, the history of resource utilization in Aruba. Good knowledge of present but also of past processes is vital to understanding the effects of urbanization and economic progress on land- and marine ecosystems. 

The architectural, cultural and political history of Aruba is quite well documented. In the context of this paper, we like to recall some of the historic events that strongly relate to the utilization of local resources in the region and that indirectly had a lasting effect on the face of the landscape in Aruba. We review information from, amongst others, Hartog (1953), Versteeg and Ruiz (1995), Alofs and Dalhuisen (1997), Ridderstaat (2007) and Bakker and Klooster (2007) and follow a division into periods as used by the National Archaeological Museum Aruba (NAM, 1999).

Over time, the landscape and vegetation in Aruba changed due to fluctuations in geological and climatic conditions as well as due to the impact of human action. In Figure 1 (pp. 7) we present a schematic overview of the events in the Caribbean that help to understand the influences that Aruba faced during the colonial period and thereafter. We mention some exploitations of resources in the 19th century and onwards that had a substantial bearing on the landscape in more detail.

 

Date
2016
Data type
Other resources
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Author
Image

BioNews 1-2017 Dutch Caribbean Newsletter

A dedicated Saba Bank Symposium was organised by the University of Wageningen in December 2016. The Symposium was held in Den Helder and brought together researchers and conservationists from throughout the Kingdom to share their knowledge and to provide an overview of the current state of scientific knowledge about the Netherland’s largest and most remote National Park.

Among others, presentations were given on the following topics:

The Symposium ended with a panel discussion on the sustainable use of the Saba Bank and what is needed to protect the Saba Bank for the future.

We have done our best to capture the wealth of information presented at the symposium for you in our BioNews letter and hope, that like us, you are impressed by the depth and diversity of the work that has been done to explore and document our largest National Park: The Saba Bank.

To read this interactive Pdf, please make sure to have Adobe Acrobat Reader installed on your computer. We recommend you to open BioNews in full screen.  In case you do not have this program, please click here to download. Feel free to email research@DCNAnature.org in case you experience any issues downloading the program so we can assist you.

BioNews is produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance and funded by the Ministry of Economic Affairs.

Date
2017
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba bank