environment

Plan voor land en water - beleidsplan natuur en milieu Caribisch Nederland 2020-2030

Caribisch Nederland bestaat uit drie eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alle gelegen in de Caribische Zee. Sinds 2010 zijn alle eilanden onderdeel van Nederland en worden ze als openbare lichamen beschouwd. Qua bevolkingsomvang en oppervlakte is Bonaire het grootste eiland met 20 104 permanent ingezetenen, terwijl er op het moment van schrijven 3 138 mensen op Sint Eustatius en ongeveer 1 915 mensen op Saba wonen. 

Het welzijn en de welvaart van de eilanden en hun bewoners zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben elk een unieke sociaaleconomische, culturele en ecologische context, maar hebben met dezelfde uitdagingen te maken, zij het in verschillende mate. Terwijl de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals stormen en orkanen zich nadrukkelijker op Saba en Sint Eustatius doen gelden, wordt de druk door bevolkingsgroei en toename van het toerisme duidelijker gevoeld op Bonaire. Dit Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland (NMBP-CN) stelt deze gemeenschappelijke en specifieke onderwerpen aan de orde, met de bedoeling om een integraal kader te ontwikkelen waarop de komende tien jaar een beroep kan worden gedaan.

 

Date
2020
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire
Saba
Saba bank
St. Eustatius

Bats of Sint Eustatius, Caribbean Netherlands

The bat fauna of the Caribbean island of Sint Eustatius consists of five documented species—Monophyllus plethodon, Brachyphylla cavernarum, Artibeus jamaicensis, Ardops nichollsi, and Molossus molossus—and one provisional species—Tadarida brasiliensis. The Insular Single-leaf Bat, M. plethodon, is reported in the scientific literature for the first time from Sint Eustatius based on material presented herein. The bat fauna of the island is considered to be unbalanced because only three species, which are the environmental generalists, are abundant, whereas the more specialized species are rare or absent from the fauna. It is our hypothesis that the unbalanced bat fauna on St. Eustatius is the result of chronic environmental degradation and destruction due primarily to human activity.

Date
2018
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius