donkeys

Populatieonderzoek naar de ezels (Equus asinus) van Bonaire

Dit rapport is het resultaat van een in de maanden mei tot en met augustus 1994 gehouden onderzoek naar de verwilderde huisezel (Equus asinus) op Bonaire. 

In samenwerking met andere instanties wordt er op dit moment door STINAPA getracht om een natuurbeleidsplan voor het eiland te ontwikkelen, waarin het adequaat beheren van de natuurlijke waarden van het eiland centraal zullen staan. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat er accurate en recente gegevens beschikbaar zijn. Aangezien er over de verwilderde ezels nagenoeg niks bekend is is het noodzakelijk dat er onderzoek naar deze dieren wordt gedaan. Dit rapport is een start hiervoor en kan gaan dienen als een handreiking voor verder onderzoek.

Date
1995
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

Impact of Terrestrial Invasive Grazing on Bonaire: case study

Long periods of isolation and small island size make island ecosystems highly vulnerable to degradation and invasive species are one of the most significant threats (Cronk, 1997). Due to their role as livestock, introduced species such as sheep, goats, pigs, cows and donkeys are some of the most common invasive species worldwide (Island conservation, 2015). Introduced grazing species consume island vegetation at a rate faster than it is able to regenerate, and islands with invasive grazers are characterised by few, small trees of limited species, and low grass, herb, and shrub cover (Dahlin et al., 2014).

Date
2017
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author