diadema

Long-spined sea urchins: not trouble but in trouble

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below

 

Since February 2022 there have been reports of Long-spined sea urchin (Diadema) die off from a number of islands in the Caribbean, including St. Eustatius, St. Maarten, Saba and Curaçao.  Marine Protected Area authorities within the Dutch Caribbean region are concerned these events could be echoing the massive die-off  of sea urchins that occurred in the 1980s which almost completely wiped out the Caribbean long-spined sea urchin populations. A new edition of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) free digital newsletter Bionews draws attention to the current state of the die-off, what is being done to restore these populations and what you can do to help.

IMPORTANCE FOR CORAL REEFS

Long-spined sea urchins play a critical role in maintaining healthy coral reefs, which are essential for coastal protection and a crucial source of income for people in the Dutch Caribbean as they are a magnet for tourism. Long-spined sea urchins help sustain the delicate balance within the reef by grazing on algae, an overabundance of which can damage coral.

CARIBBEAN-WIDE DISEASE

Photo credit: Alwin Hylkema

In the mid-1980s, a disease swept through the Caribbean wiping out nearly the entire sea urchin population. In mid-February 2022, reports started emerging about new extensive die-off events in the Caribbean region. Reports from within the Dutch Caribbean first came in on March 14th from the island of St. Eustatius.  Follow on reports from the remaining Dutch leeward islands of Saba and St. Maarten soon followed.  In Curaçao, the first sightings of diseased sea urchins were reported in early June.  Two weeks later, more than 90% of the surveyed populations had disappeared.

 

 

DIADEMA WORKSHOP

In April, DCNA, together with the  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), hosted a Diadema Restoration Workshop. This workshop gave researchers and park authority managers a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques.

YOU CAN HELP

Citizens and tourists can also help track sea urchin health in the Caribbean by adding their observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will help park authority managers to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) or contact your local Park Management Organization.

Other advice to prevent spreading the disease:

  • Wash dive gear in lots of fresh water and let sun-dry
  • Dive on uninfected sites before (known) infected sites
  • Do not step on them or (re)move them: Alive or dead

Photo source: Alwin Hylkema

 

LEARN MORE

Learn more about current state, what is being done to restore these populations and what you can do to help by reading DCNA’s latest edition of its free digital newsletter Bionews available at https://dcnanature.org/news/.

DCNA’s newsletter BioNews is kindly funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) and DCNA’s activities by the Dutch Postcode Lottery.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Diadema zee-egels: geen problemen, maar in de problemen

Sinds februari 2022 zijn er berichten over het afsterven van de zee-egels (Diadema Antillarum) op een aantal eilanden in het Caribisch gebied, waaronder St. Eustatius, St. Maarten, Saba en Curaçao. De autoriteiten van beschermde zeegebieden binnen het Nederlands Caribisch gebied zijn bezorgd dat deze gebeurtenissen een weerspiegeling kunnen zijn van de massale afsterving van zee-egels die plaatsvond in de jaren tachtig waardoor de populaties van de Diadema zee-egels in het Caribisch gebied bijna volledig werden weggevaagd. Een nieuwe editie van Bionews, de gratis digitale nieuwsbrief van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), biedt aandacht aan de huidige stand van de afsterving, wat er wordt gedaan om de populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen.

BELANG VOOR KORAALRIFFEN

Diadema zee-egels spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen, welke essentieel zijn voor kustbescherming en een cruciale inkomstenbron voor mensen in het Nederlands Caribisch gebied, doordat ze een magneet zijn voor toeristen. Diadema zee-egels helpen de delicate balans binnen het rif in stand te houden door te grazen op algen, waarvan een overvloed het koraal kan beschadigen.

CARIBISCH-BREDE ZIEKTE

Foto: Alwin Hylkema

Halverwege de jaren tachtig van de 19e eeuw raasde een ziekte door het Caribisch gebied die bijna de hele zee-egelpopulatie vernietigde. Medio februari 2022 kwamen er meldingen over nieuwe omvangrijke sterfgevallen in het Caribisch gebied. Meldingen uit Nederlands Caribisch gebied kwamen voor het eerst binnen op 14 maart vanaf het eiland St. Eustatius. Vervolgberichten van de overige Nederlandse benedenwindse eilanden Saba en St. Maarten volgden snel. Op Curaçao werden begin juni de eerste waarnemingen van zieke zee-egels gemeld. Twee weken later was meer dan 90% van de onderzochte populaties verdwenen.

 

DIADEMA WORKSHOP

In april organiseerde DCNA, samen met de  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), een Diadema Restauratie Workshop. Deze workshop gaf onderzoekers en parkbeheer managers een uitgebreid beeld van de algehele situatie van de Diadema zee-egel in het Caribisch gebied, inclusief informatie over de huidige afstervingsgebeurtenissen en restauratietechnieken.

U KUNT HELPEN

Burgers en toeristen kunnen ook helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te traceren door hun observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels te rapporteren. Deze rapporten helpen parkbeheerders en onderzoekers om de oorzaken te bepalen en te werken aan herstelbenaderingen. U kunt uw waarnemingen melden door de AGRRA-website te bezoeken (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door contact op te nemen met uw plaatselijke parkbeheerorganisatie.

Ander advies om verspreiding van de ziekte te voorkomen:

– Was duikuitrusting in veel zoet water en laat het in de zon drogen

– Duik op niet-geïnfecteerde plekken voordat u duikt op (bekende) geïnfecteerde plekken

– Stap er niet op en verplaats of verwijder ze niet: levend of dood

 

Foto: Alwin Hylkema

LEER MEER

Leer meer over de huidige staat van populaties, wat er wordt gedaan om deze populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen, door DCNA’s nieuwste editie van diens gratis digitale nieuwsbrief Bionews te lezen, beschikbaar op https://dcnanature.org/news/

DCNA’s nieuwsbrief BioNews wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de activiteiten van DCNA worden mede mogelijk door de Nationale Postcode Loterij.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Bushi di lama spina largo: no ta duna problema, pero ta den problema

Desde februari 2022 tabatin informacion di extincion di bushi di lama di spina largo (Diadema) den varios isla di Caribe, incluyendo St. Eustatius, St. Maarten, Saba y Corsou. Autoridad di Area Protegi Marino di Caribe Hulandes ta preocupa cu e eventonan aki por refleha morto masivo di bushi di lama cu a tuma luga den e decada di 1980 y cu a caba casi por completo cu e poblacionnan di bushi di lama di spina largo di Caribe. Un  edicion nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) boletin digital gratis Bionews a hala atencion na e estado actual di extincion, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke abo por haci pa yuda.

Importancia pa rif di coral

Bushi di lama di spina largo ta hunga un papel fundamental den mantene rif di coral saludabel, loke ta esencial pa proteccion di costa y un fuente di ingreso crucial pa e hendenan den Caribe Hulandes, ya cu nan ta un magnet pa turismo. Bushi di lama di spina largo ta yuda mantene e ekilibrio delicado dentro di rif door di come e alganan, di cua su sobreabundancia por daña e coralnan.

Enfermedad den henter Caribe

Foto: Alwin Hylkema

Memey di decada di 1980 un enfermedad a extende su mes pa Caribe y a caba cu casi henter e poblacion di bushi di lama. Memey di febrero di 2022, a cuminsa core informacion tocante evento nobo di  extincion masivo den region Caribe. E informenan desde Caribe Hulandes a yega pa prome biaha dia 14 di maart desde e isla di Sint Eustatius. Lihe a sigui e informacionnan di sobra islanan Hulandes di bou di biento di Saba y St. Maarten. Na Corsou e prome casonan di bushi di lama malo a keda raporta den cuminsamento di luna di juni. Dos siman despues mas di 90% di e populacion contempla a disparce.

Tayer di diadema

Den luna di abril, DCNA, hunto cu University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL) a organisa un tayer di restauracion di Diadema. E tayer aki a brinda e investigadonan y manager di autoridad di parke un vision integral di e situacion general di bushi di lama Diadema den Caribe, incluyendo e eventonan actual di extincion y  tecnica di restauracion.

Bo por yuda

Ciudadanonan y turistanan tambe por yuda rastrea salud di bushi di lama den Caribe agregando su observacionnan di bushi di lama sano, malo of morto. E informenan ta yuda e managernan di autoridad di parke determinar e causanan y traha riba acercamento di restauracion. Por informa loke bo mira bishitando e sitio web di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door di tuma contacto cu bo Organisacion di Maneho di Parke local.

Otro conseho pa evita plama e enfermedad:

– Laba e ekipo di buceo den hopi awa dushi y lag’e seca den solo.

– Sambuya na luga limpi no infecta prome cu na sitio infecta (conoci)

– No trapa riba nan ni (re)move nan: Bibo of morto

 

Foto: Alwin Hylkema

Haya sa mas

Pa obtene mas informacion tocante e estado actual, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke por haci pa yuda, lesa e ultima edicion di DCNA di su boletin digital grats Bionews disponibel den https://dcnanature.org/news/.

E boletin BioNews di DCNA ta amablemente financia pa Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad Alimentario (LNV) y e actividadnan di DCNA pa Loteria di Codigo Postal Hulandes.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Seapel spiña largu: no ta problema pero den problema

For di febrüari 2022 tin reportahenan ta drenta di murimentu di seapel spiña largu òf seapel pretu (Diadema) na un grupo di isla den Karibe, inkluso Statia, St. Maarten, Saba i Kòrsou.  Organisashonnan responsabel pa áreanan marino protehá denter di e region di Karibe hulandes ta preokupá ku e eventonan akí por ta un ripitishon di e murimentu masivo di seapel ku a tuma lugá den añanan 1980 i ku a hera kaba ku e populashon di seapel di Karibe. Un edishon nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) su boletin di informe digital i grátis Bionews ta pone atenshon na e aktual proseso di murimentu, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan akí i kiko abo por hasi pa duna asistensia.

 

Importansia pa ref di koral

Seapel pretu tin un papel importante den mantenshon saludabel di ref di koral, ku ta esensial pa protekshon di kosta i un fuente di entrada krusial pa hende den Karibe Hulandes komo ku nan ta un atrakshon pa turismo. Seapel spiña largu ta yuda mantené e balansa delikado denter di e ref dor ku nan ta kome alga, ku ora esaki ta den abundansia grandi ta hasi daño na koral.

 

Malesa rònt region di Karibe

Foto: Alwin Hylkema

Medio di añanan 1980 un malesa a skeiru rònt di region di Karibe, kabando ku kasi hinter e populashon di seapel. Medio febrüari 2022, tin reportahenan a kuminsá drenta tokante kasonan ekstensivo di murimentu di seapel den region di Karibe. Di Karibe Hulandes e promé reportahenan a drenta riba 14 di mart for di e isla di Statia. Seguidamente pronto reportahenan di e otro islanan di Islariba, Saba ku St. Maarten a drenta. Na Kòrsou, a reportá e promé opservashonnan di seapel malu a drenta na kuminsamentu di yüni. Dos siman despues mas ku 90% di e populashonnan ku tabata bou di investigashon a disparsé.

 

Tayer di Diadema

Na aprel, DCNA a tene huntu ku Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), un tayer di Restorashon di Diadema (Seapel pretu). E tayer akí a duna investigadónan i managernan di parkenan marino un bista amplio di e situashon ku e seapel pretu ta den pa e region di Karibe, inkluso e eventonan aktual di murimentu i téknikanan di restorashon.

 

Abo por yuda

Siudadanonan i turistanan tambe por yuda registrá salubridat di seapel den Karibe dor di manda nan opservashonnan di seapel saludabel, malu òf morto. E reportahenan akí lo yuda managernan di parkenan marino determiná e kousanan i traha riba intentonan di restorashon. Bo por registrá bo opservashonnan dor di bishita e wèpsait di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) òf dor di tuma kontakto ku bo Organisashon di Maneho di Parke lokal.

Otro konsehonan pa prevení plamamentu di e malesa:

  • Laba ekipo di sambuyá ku hopi awa dushi i laga nan seka na solo
  • Sambuyá na sitionan ku no ta infektá promé ku bai sitionan (indiká komo) infektá
  • No trapa riba nan òf kita nan for di kaminda nan ta, bibu òf morto

Foto: Alwin Hylkema

Mas informashon

Tuma mas informashon tokante e situashon aktual, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan i kiko abo por hasi pa yuda, dor di lesa e último edishon di DCNA su boletin di informe digital grátis Bionews disponibel na https://dcnanature.org/news/.

DCNA su boletin di notisia BioNews ta supsidiá generosamente pa e Ministerio hulandes di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV) i e aktividatnan di DCNA ta supsidiá pa De Postcode Loterij.

 

 

 

Published in BioNews 55.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: How you can help

 

Help Protect Sea urchins

Help us track sea urchin health in the Caribbean by adding your observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will allow us to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/)

The causative agent of the urchin deaths is not known but may be water-borne and may spread through contact. Pathogens can survive on snorkel/dive gear. To potentially help reduce the spread of pathogens, snorkelers and divers can:

– Have good buoyancy and don’t touch any urchins or other reef life.

– Rent gear locally.

– Decontaminate dive gear after each dive.

– Dive on clean sites before (known) infected sites

All divers should use caution to not further spread this potential disease. Never touch any healthy, sick or dead sea urchins, as you could be spreading the disease. Be mindful and careful about your gear and fins, in order to avoid any touching or stirring up sediment.

Special Diadema BioNews Edition Navigation

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: Restoration Effects

The Diadema RAAK Project is a collaborative effort between University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, Wageningen Marine Research and Wageningen University, STENAPA, Saba Conservation Foundation, Caribbean Netherlands Science Institute, University of Applied Sciences HZ, ISER Caribe, Wortel Product Design en Golden Rock Dive Center and is funded by Dutch Research Council (NWO). 

This project is working to improve local populations of long-spined sea urchins around Saba and St. Eustatius by collecting larva from the reef and allowing specimens to mature in a lab before being returned to the wild. Culturing Diadema can provide a number of benefits, including the ability to restock reefs which don’t have a natural larvae supply yet and allowing scientists to study the larval development and settlement cues. The results can consequently be used to develop new and more effective restoration methods.

In april 2022, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), together with the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, hosted a sea urchin (Diadema Antillarum) restoration workshop on Saba. During the workshop experts and representatives from the Dutch Caribbean and Jamaica came together to join forces towards coral reef restoration. This workshop helped 21 coral experts from the Caribbean region and more than 65 online attendants, to obtain a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques. Throughout the workshop important discussions took place to determine the next steps needed to mitigate the loss of Diadema sea urchins on a regional scale.

 

 

Presentation Overviews

2022 Diadema Die-off

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

The first session covers the current status of Diadema populations within the Dutch Caribbean as well as an update on the current Diadema die-off events, scale, symptoms, treatments and update.  Put in the context of restoration, this presentation stressed the importance of RAAK Pro Diadema project and how it can assist in natural recoveries within Caribbean populations.

 

 

Introduction on Diadema Restoration

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

This portion of the workshop introduced Diadema restoration and the various approaches to restore this important herbivore within the Caribbean.

 

 

Diadema Cultivation

Presenter: Tom Wijers (Van Hall Larenstein)

There are several restoration methods, most of which are dependent on natural larvae supply within the water (translocation, settler collection and assisted natural recovery).  However, for locations lacking adequate natural larvae supply, its possible to cultivate Diadema larvae from gametes to juveniles.  This presentation covers this process and explores its potential within the Caribbean.

 

The Diadema workshop was funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) as a support to the Nature and Environmental Policy Plan for the BES-islands, the Dutch Postcode Lottery and SIA, part of the Dutch Research Council (NWO).

 

Special Diadema BioNews Edition Navigation

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Special Edition Bionews: Concerning Die-off of Long-spined Sea Urchins

Long-spined sea urchins (Diadema antillarum) play a critical role in maintaining healthy coral reefs.  By grazing on algae, these sea urchins keep algae growth in check while also providing settlement space for corals. Unfortunately, this species was decimated in the mid-1980s, when a disease spread throughout the Caribbean, nearly wiping out their entire population.  Alarmingly, since February 2022, new reports identify similar extensive die-offs. Scientists and local reef managers are working to identify causes and improve restoration approaches.

In this Special Issue Bionews  you will find information concerning:

Dead and dying long-spined sea urchins. Photo credit: Kimani Kitson-Walters

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition - Background and Current State

As previously mentioned, a new wave of long-spiced sea urchins (Diadema antillarum) die-offs are happening throughout the Caribbean, including reports from the northern three islands of the Dutch Caribbean.

 

In mid-February 2022, the first reports of extensive Diadema die-offs came in from St. Thomas of the U.S. Virgin Islands. Within a month, additional mortality events had been independently observed on Saba, St. Eustatius, Dominica, Jamaica, St. Vincent. On St Maarten, Diadema loss has been recorded on the dive sites Little Bay (fort Amsterdam), Frenchman’s Reef and Cowboy Reef (Indigo Bay). In Curaçao, the first sightings of diseased sea urchins were reported in early June.  Two weeks later, more than 90% of the surveyed populations had disappeared.

On March 14th, 2022, St. Eustatius’ STENAPA was alerted by dive shops of a significant number of dead long-spined sea urchins in the artificial harbor area.  After conducting a survey, it was determined that 44% of the urchins were dead and 6% appeared to be sick, leaving only half the population in a healthy state.  The sick urchins were unable to stay attached to the substrate and had very minimal spine movement.

The video below was taken on St. Eustatius in March of 2022 by Kitmani Kitson-Walters (CNSI) and shows a number of sick and dying urchins across the seafloor.

A collaborative region-wide effort – the Diadema Response Network – has quickly formed to track and try to understand the cause of this recent die-off of Diadema (and possibly other sea urchins).

 

Special Diadema BioNews Edition Navigation

 

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Caribbean Experts Join Forces for Sea Urchin Restoration

Nederlands, Papiamentu and Papiamento below

 

Last week, the Dutch Caribbean Nature Alliance hosted a sea urchin (Diadema Antillarum) restoration workshop on Saba. This workshop was led by University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL). During the workshop experts and representatives from the Dutch Caribbean and Jamaica came together to join forces towards coral reef restoration. This workshop helped 21 coral experts from the Caribbean region and more than 65 online attendants, to obtain a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques. Important discussions have taken place to determine the next steps needed to mitigate the loss of Diadema sea urchins on a regional scale.

Coral Reef Restoration

Coral reef restoration methods are showing promising results in supporting regional efforts for restoring degraded coral reefs in the Dutch Caribbean. Coral reef restoration in the Dutch Caribbean has focused heavily on corals. This workshop was built upon research and innovation that introduces the restoration of the important algae grazer: Long-spined Sea urchins (scientific name Diadema antillarum).

Photo credit: Stella Grau

Diadema sea urchins

Diadema sea urchins play a critical role in maintaining healthy coral reefs, which are essential for coastal protection and a crucial source of income for people in the Dutch Caribbean as they are a magnet for tourism. Diadema sea urchins help sustain the delicate balance within the reef by grazing on algae, which

are the main competitors of corals. In the mid-1980s, a disease swept through the Caribbean, wiping out nearly the entire sea urchin population. In mid-February 2022, reports started getting in about new extensive die-offs in the Caribbean region. By restoring Diadema sea urchins alongside corals and solving local threats such as wastewater issues, corals will have a higher chance to survive.

Photo credit: Stella Grau

Workshop outcomes

In the RAAK Pro Diadema project VHL works closely together with other research institutes and local partners to restore long spined sea urchin populations on the coral reefs around Saba and St. Eustatius. This project is showing promising results. The lead researchers Alwin Hylkema and Tom Wijers shared their impressive tools, techniques, and latest scientific findings to facilitate the restoration of Diadema in the Wider Caribbean region during the DCNA workshop.

Several topics were discussed, including the status of these reduced Diadema sea-urchins, recent Diadema die-off events and Diadema restoration techniques. The participants also received hands-on training sessions, to improve practical skills related to Diadema restoration. Besides the 21 participants present on Saba, over 65 people followed the open presentations online.

Multi-island project

During the workshop, there was intense dialogue between the Caribbean islands. Important partnerships have been established and knowledge and capacity gaps identified which needs to be solved to restore the Diadema sea urchins in the Dutch Caribbean. VHL, DCNA and the organizations present are now looking into the possibility to set-up a multi-island Diadema restoration project to accomplish a common goal: Restoring one of the most important and damaged marine ecosystems, the coral reefs.

This workshop was generously funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) as a support to the Nature and Environmental Policy Plan for the BES-islands, the Dutch Postcode Lottery and SIA, part of the Dutch Research Council (NWO).

 

Stay up to date

If you would like to learn more about the Diadema workshop and DCNA’s activities, follow DCNA through their free digital newsletter BioNews (https://dcnanature.org/news/), Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance) or Instagram (DCNAnature). For more information about the RAAK PRO Diadema project follow https://www.facebook.com/reefrestorationVHL/ or contact project leader alwin.hylkema@hvhl.nl.

 

For more information on the Diadema workshop, please contact:

Tineke van Bussel, Research Communications Liason at research@dcnanature.org and

Dahlia Hassell – Knijff, Projects Officer at projects@dcnanature.org

Downloads & links >

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

 

Vorige week organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance een workshop voor het herstel van de zee-egels (Diadema Antillarum) op Saba. Deze workshop was onder leiding van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Tijdens de workshop kwamen de deskundigen en vertegenwoordigers uit het Nederland Caribisch gebied en Jamaica samen om de krachten te bundelen voor het herstel van koraalriffen. Deze workshop hielp 21 koraalexperts uit het Caribisch gebied en meer dan 65 online aanwezigen om een uitgebreid beeld te krijgen van de algehele situatie van de Diadema-zee-egel in het Caribisch gebied, inclusief de huidige voorvallen van afsterving en restauratietechnieken. Er hebben belangrijke besprekingen plaatsgevonden om te bepalen welke volgende stappen nodig zijn om het verlies van de Diadema-zee-egels op regionale schaal te beperken.

Herstel van koraalriffen

 Herstelmethoden voor koraalriffen laten veelbelovende resultaten zien bij het ondersteunen van regionale inspanningen voor het herstel van aangetaste koraalriffen in de Nederlandse Cariben. Het herstel van koraalriffen in de Nederlandse Cariben is sterk gericht op koralen. Deze workshop was gebaseerd op onderzoek en innovatie die het herstel van de belangrijke algengrazer introduceert: de zee-egel Diadema antillarum.

Photo credit: Stella Grau

Diadema zee-egels

De Diadema-zee-egels spelen een cruciale rol bij het in standhouden van gezonde koraalriffen, die essentieel zijn voor kustbescherming en een cruciale bron van inkomsten zijn voor de mensen in de Nederlandse Cariben omdat ze een magneet zijn voor het toerisme. Diadema-zee-egels helpen het delicate evenwicht in het rif te behouden door te grazen op algen, de belangrijkste concurrenten van koralen. Halverwege de jaren tachtig raasde een ziekte door het Caribisch gebied en vernietigde bijna de hele zee-egelpopulatie. Medio februari 2022 kwamen er berichten binnen over nieuwe grootschalige gevallen van afstervingen in het Caribisch gebied. Door de Diadema-zee-egels naast koralen te herstellen en de lokale bedreigingen zoals afvalwaterproblemen op te lossen, hebben koralen een grotere kans om te overleven.

Photo credit: Stella Grau

Resultaten van de Workshop

In het RAAK Pro Diadema-project werkt VHL nauw samen met andere onderzoeksinstituten en lokale partners om de populaties van langdoornige zee-egels op de koraalriffen rond Saba en St. Eustatius te herstellen. Dit project laat veelbelovende resultaten zien. De hoofdonderzoekers Alwin Hylkema en Tom Wijers deelden tijdens de DCNA-workshop hun indrukwekkende tools, technieken en nieuwste wetenschappelijke bevindingen om het herstel van de Diadema in het bredere Caribische gebied te vergemakkelijken.

Verschillende onderwerpen werden besproken, waaronder de status van deze gereduceerde Diadema-zee-egels, recente Diadema-afstervingsgebeurtenissen en Diadema-restauratietechnieken. De deelnemers kregen ook hands-on trainingen om praktische vaardigheden met betrekking tot Diadema-restauratie te verbeteren. Naast de 21 aanwezigen op Saba volgden ruim 65 mensen de open presentaties online.

Multi-eilandenproject

Tijdens de workshop was er een intense dialoog tussen de Caribische eilanden. Er zijn belangrijke samenwerkingsverbanden tot stand gebracht en kennis- en capaciteitslacunes geïdentificeerd die moeten worden opgelost om de Diadema-zee-egels in het Nederlands Caribisch gebied te herstellen. VHL, DCNA en de aanwezige organisaties onderzoeken nu de mogelijkheid om een multi-eiland Diadema restauratieproject op te zetten om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het herstel van een van de belangrijkste en meest beschadigde mariene ecosystemen, de koraalriffen.

Deze workshop werd gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter ondersteuning van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor de BES-eilanden, de Nationale Postcode Loterij en SIA, dat een onderdeel is van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO).

 

Stay up to date

Blijf op de hoogte

Als je meer wilt weten over de Diadema-workshop en de activiteiten van DCNA, volg de DCNA dan via haar gratis digitale nieuwsbrief BioNews (https://dcnanature.org/news/), Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance) of Instagram (DCNAnature). Voor meer informatie over het RAAK PRO Diadema project volg dan https://www.facebook.com/reefrestorationVHL/ of neem contact op met projectleider alwin.hylkema@hvhl.nl.

 

Voor meer informatie over de Diadema workshop, neem a.u.b. contact op:

Tineke van Bussel, Research Communications Liason op research@dcnanature.org en

Dahlia Hassell – Knijff, Projects Officer op projects@dcnanature.org

Downloads & links >

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Siman pasá, Dutch Caribbean Nature Alliance a organisá un tayer di restorashon di seapel (Diadema Antillarum) na Saba. E tayer akí tabata bou di guia di Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Durante e tayer ekspertonan i representantenan di e área di Karibe Hulandes i Jamaica a bini huntu pa uni forsa pa restorashon di ref di koral. E tayer akí a yuda 21 eksperto di koral di e region di Karibe i mas ku 65 partisipante ‘online’, pa haña bista amplio di e situashon general di e seapel Diadema den Karibe, inkluso e kasonan aktual di murimentu i di téknikanan di restorashon. Diskushonnan importante a tuma lugá pa determiná e siguiente pasonan nesesario pa moderá e pèrdida di seapel Diadema na nivel regional.

Restorashon di Ref di Koral

Métodonan di restorashon di ref di koral ta dunando resultadonan prometedor pa sosten di esfuersonan regional pa restorá refnan di koral na Karibe Hulandes. Restorashon di ref di koral na Karibe Hulandes a enfoká grandemente riba koralnan. E tayer akí tabata basá riba investigashon i inovashon ku ta introdusí restorashon di e komedó importante di alga: Seapel ku spiña largu (nòmber sientífiko Diadema antillarum).

Foto: Stella Grau

Seapel Diadema

Sea Diadema tin un papel importante den mantenshon di ref di koral saludabel, ku ta esensial pa protekshon di kosta i ta un fuente di entrada krusial pa hende na Karibe Hulandes komo ku ta forma un magnet pa turismo. Seapel Diadema ta yuda mantené e balansa delikado denter di e ref dor di kome alga, ku ta un kompetidor importante di koral. Medio di añanan 1980 un malesa a skeiru rònt di region di Karibe, kabando ku kasi hinter e populashon di seapel. Medio febrüari 2022, tin reportahenan a kuminsá drenta tokante kasonan ekstensivo di murimentu di seapel den region di Karibe. Dor di restorashon di Diadema den área di koral i solushonando menasanan lokal manera kasonan di awa di kloaka, koralnan lo tin mas chèns di sobrebibí.

Foto: Stella Grau

Resultadonan di e Tayer

Den e proyekto di RAAK Pro Diadema project, VHL ta traha estrechamente ku otro institutonan di investigashon i partnernan lokal pa restorá e populashonnan di seapel spiña largu riba e refnan di koral rònt di Saba i Statia. E proyekto akí ta dunando resultadonan prometedor. E lidernan di investigashon Alwin Hylkema i Tom Wijers a kompartí nan hèrmèntnan i téknikonan impreshonante i e e deskubrimentunan mas resien pa fasilitá restorashon di Diadema den e region di Karibe Amplio durante e tayer di DCNA.

A diskutí diferente tópiko, inkluso e status redusí di seapel Diadema, kasonan di murimentu resien di Diadema i téknikanan di restorashon di Diadema. E partisipantenan a risibí tambe seshonnan di training den práktika relashoná ku restorashon di Diadema. Ademas di e 21 partisipantenan presente na Saba, mas ku 65 persona a sigui e presentashonnan habrí ‘online’.

Proyekto di Múltiple Isla

Durante e tayer, tabatin diálogo intenso entre e islanan Karibense. A establesé lasonan di koperashon importante i a identifiká burakunan di kapasidat pa kua mester buska solushon pa restorá e seapel Diadema den Karibe Hulandes. VHL, DCNA i e organisashonnan presente ta investigando e posibilidat pa krea un proyekto di múltiple isla di restorashon di seapel Diadema pa realisá un meta komun: Restorashon di un di e ekosistemanan marino mas importante i deteriorá, e refnan di koral.

E tayer akí a haña sosten generoso di parti di Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV) di Hulanda komo un sosten di e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente pa e islanan BES, Postcode Loterij Nederland i SIA, un parti di Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Keda bon na altura

Si bo ke haña sa mas tokante e tayer di Diadema i di DCNA su aktividatnan, sigui informashon di DCNA pa medio di nan boletin di notisia digital grátis BioNews (https://dcnanature.org/news/), Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance) òf Instagram (DCNAnature). Pa mas informashon tokante e proyekto RAAK PRO Diadema bishitá https://www.facebook.com/reefrestorationVHL/ òf tuma kontakto ku lider di proyekto alwin.hylkema@hvhl.nl.

 

Pa mas informashon tokante e tayer di Diadema, por fabor tuma kontakto ku:

Tineke van Bussel, Research Communications Liason na research@dcnanature.org i

Dahlia Hassell – Knijff, Projects Officer na projects@dcnanature.org

Downloads & links >

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Siman pasa Dutch Caribbean Nature Alliance (Aliansa pa Naturalesa di Caribe Hulandes a organisa un tayer di restauracion di bushi di lama (Diadema antillarum) na Saba. E tayer aki a wordo dirigi pa University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL).  Durante e tayer experto y representante di Caribe Hulandes y Jamaica a bini hunto pa uni forsa pa restauracion di e rifnan di coral. E tayer aki a yuda 21 experto den coral di e region di Caribe y mas di 65 siguidonan online a haya un bista amplio di e situacion di bushi di lama Diadema den Caribe, incluyendo evento actual di murimento di e bushinan y e tecnicanan di restauracion. Discusionnan importante a tuma luga pa determina e proximo pasonan necesario pa mengua perdida di bushi di lama Diadema riba escala regional.

Restauracion di e rifnan di coral

E metodonan di restauracion di e rifnan di coral ta mustrando resultado prometedo den apoyo na e esfuersonan regional pa restaura e rifnan di coral afecta den Caribe Hulandes. Restauracion di e rifnan di coral den Caribe Hulandes a concentra su mes den gran medida riba e coralnan. E tayer aki a basa su mes riba investigacion y innovacion cu ta introduci restauracion di e herbivoro di alga importante: e bushi di lama di spina largo (nomber cientifico Diadema antillarum).

Foto: Stella Grau

Bushi di lama Diadema

Bushi di lama Diadema ta hunga un papel crucial den mantene e rifnan di coral saludabel, cualnan ta esencial pa proteccion di costa y un fuente di ingreso crucial pa e personanan den Caribe Hulandes, ya cu nan ta un magnet pa turismo. Bushi di lama Diadema ta yuda mantene e delicado ekilibrio dentro di rif door di alimenta su mes cu alga, cu ta e principal competido di e coralnan. Memey di e decada di 1980, un enfermedad a pasa den Caribe y a caba cu casi henter e poblacion di bushi di lama. Memey di februari di 2022, a cuminsa yega informe tocante caso di morto masivo nobo den region Caribe. Restaurando bushi di lama Diadema hunto cu e coralnan y resolviendo e menasanan local, manera e problema di awa residual, e coralnan lo tin mas posibilidad di sobrevivi.

Foto: Stella Grau

Resultado di e tayer

Den proyecto RAAK Pro Diadema, VHL ta traha den estrecho colaboracion cu otro instituto di investigacion y socio local pa restaura poblacion di bushi di lama di spina largo den e rifnan di coral alrededor di Saba y Sint Eustatius. E proyecto aki ta mustrando resultado prometedo. E investigadonan principal Alwin Hylkema y Tom Wijers a comparti nan hermentnan impresionante, tecnica y e ultimo hallazgonan cientifico pa facilita restauracion di Diadema den region di Gran Caribe durante e tayer di DCNA.

A discuti varios tema, incluyendo e estado reduci di e bushinan di lama Diadema, e eventonan reciente di die-off di Diadema y e tecnicanan di restauracion di Diadema. E participantenan tambe a ricibi sesion di capacitacion practico pa mehora e habilidadnan practico relaciona cu restauracion di Diadema. Ademas di e 21 participantenan presente na Saba, mas di 65 persona a sigui e presentacionnan habri online.

Proyecto multiisla

Durante e tayer tabatin un dialogo intenso entre e islanan di Caribe. A establece asociacion importante y a identificado gap di conocemento y capacidad cu mester wordo resolvi pa restauracion di bushi di lama Diadema den Caribe Hulandes. VHL, DCNA y e organisacionnan presente ta analisando e posibilidad di establece un proyecto di restauracion di Diadema na varios isla pa logra un obhetivo comun: restaura un di e ecosistemanan marino mas importante y afecta, e rifnan di coral.

E tayer aki tabata generosamente financia pa Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad Alimentaria (LNV) como apoyo na  Plan di Maneho Ambiental y di Naturalesa pa e islanan BES, Loteria di Codigo Postal Hulandes y SIA, parte di Conseho di Investigacion Hulandes (NWO) .

 

Keda al tanto

Si ta desea di ricibi mas informacion tocante e tayer di Diadema y e actividades di DCNA, sigui DCNA via su boletin digital gratuito BioNews (https://dcnanature.org/news/), Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance) of Instagram (DCNAnature). Pa mas informacion tocante e proyecto RAAK PRO Diadema, sigui https://www.facebook.com/reefrestorationVHL/ of comunica cu e lider di proyecto alwin.hylkema@hvhl.nl.

 

Pa haya mas informacion tocante e tayer Diadema, por comunica cu:

Tineke van Bussel, Liason di Comunicacion di Investigacion den research@dcnanature.org y

Dahlia Hassell – Knijff, Oficial di Proyecto den projects@dcnanature.org

Downloads & links >

 

 

Published in BioNews 52

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

New study aids in sea urchin restoration efforts

Nederlands below:

Diadema sea-urchins play a vital role in maintaining a balanced coral reef ecosystem and their restoration is essential to assist recovery of the degraded coral reefs around Saba and St. Eustatius. A collaborative effort between University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, WUR, STENAPA, CNSI and NIOZ studied settlement rates of sea-urchin larvae. The new findings provide insight into why the Diadema population has not been restored since the massive die-off in the mid 1980’s and are important for developing and implementing effective sea urchin restoration projects.

Diadema sea urcin settler (~0.5 mm) on a bio ball, one of the settlement substrates studied. Credit: Alwin Hylkema

Long-spined sea urchins (Diadema antillarum) play a critical role in maintaining healthy coral reefs. They help sustain the delicate balance within the reef by grazing on algae, which are the main competitors of corals. Unfortunately, in the mid-1980s, a disease swept through the Caribbean, wiping out nearly the entire sea urchin population. Soon after, reports of rapid algae growth were documented throughout the Caribbean. The algae occupy all available space, preventing coral recruitment and limiting the coral reef’s ability to recover from other disturbances. So far, recovery ofD. antillarum populations has been very slow to nonexistent. In the few areas where sea urchins were able to naturally recover, these trends were reversed, highlighting the importance of restoring this keystone species.

Studying sea-urchin settlement

A collaborative study between Van Hall Larenstein, Wageningen University and Research (WUR), STENAPA, Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI) and NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research worked to unravel the mystery behind the slow recovery rate of these vital species. As both juveniles and adults are absent from most reefs, it is likely that the bottle-neck in D. antillarum recovery occurs in the first phase of the life cycle. Sea urchins start their life as larvae and remain the water column for 30-60 days, until they find a suitable place to settle. Understanding settlement rates and patterns will help understand the slow recovery and guide recovery efforts moving forward.

Effectiveness of settlement collectors

Diadema sea urchin juvenile on a settlement panel, one of the studied settlement collectors. Credit: Alwin Hylkema

Settlement collectors were set up in five different locations around the island of St. Eustatius. Between April and December 2019, researchers carefully monitored and analyzed the settlement rates by counting each individual sea urchin larvae which settled on the collectors. Over these 10 months, more than 890 sea urchin settlers were collected. Furthermore, this study compared different materials to identify the most suitable settlement collector for Diadema sea urchins. These materials included panels, artificial turf, bio balls, frayed ropes and a doormat collector. Results showed both the bio ball and doormat collectors were most effective, especially when placed mid-water column.

The mystery behind the slow recovery

Despite high settlement densities on several locations, no juvenile or adult sea urchins were observed on the reefs around the settlement collectors. This hints that there are likely other reasons these populations have been unable to recover around the island. Furthermore, previously conducted reef surveys from 2017 through 2019 found less than 0.01 sea urchins per square meter, far below pre-die-off densities. The fact that this study proves there are sea urchin larvae in the water paired with the lack of juveniles on reefs could be an indication of high predation pressures on settlers on the reef.

Future Populations

One solution which may aid in the restoration of this species would be to collect settlers from the reef and raise them in land-based nurseries. This would protect them from predation early in life and allow them to grow to adequate size before being returned to the reef. In order for this to be economically feasible, high numbers of settlers would need to be collected. Studies such as this can help the islands design and implement effective methods to restore Diadema sea urchins, which can help coral reefs to recover from disturbances naturally.

To learn more, you can read the full article on the DCBD by using the link below.

See also the recent item in Atlas (NPO2) in Dutch- starts at 22 min:

https://www.npostart.nl/atlas/02-02-2022/VPWON_1335373

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke nieuwe inzichten voor het herstel van zee-egels

Diadema-zee-egels spelen een belangrijke rol binnen een gezond koraalrifecosysteem en hun herstel is essentieel voor het herstel van de aangetaste koraalriffen rondom Saba en St. Eustatius. Hogeschool Van Hall Larenstein, WUR, STENAPA, CNSI en NIOZ onderzochten de vestigingssnelheid van zee-egellarven. De nieuwe bevindingen geven inzicht in waarom de Diadema-populatie niet is hersteld sinds de massale sterfte in het midden van de jaren tachtig en zijn belangrijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve herstelprojecten voor zee-egels.

De zee-egel (Diadema antillarum) speelt een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen. Ze helpen het evenwicht in het rif te behouden door te grazen op algen, de belangrijkste concurrenten van koralen. Helaas raasde halverwege de jaren tachtig een ziekte door het Caribisch gebied, waarbij bijna de hele zee-egelpopulatie werd uitgeroeid. Kort daarna werd in het hele Caribisch gebied toename in algengroei waargenomen. De algen nemen alle beschikbare ruimte in beslag, waardoor nieuwe koralen zich moeilijk kunnen vestigen en het vermogen van het koraalrif om te herstellen van andere verstoringen wordt beperkt. Tot op heden is het herstel van D. antillarum-populaties erg traag tot niet-bestaand. In de weinige gebieden waar zee-egels zich op natuurlijke wijze wel konden herstellen, werden deze trends omgekeerd, wat het belang van het herstel van deze soort benadrukt.

Bestuderen van zee-egels

Diadema zee-egel (~0,5 mm) gevestigd op een biobal, een van de onderzochte vestigingssubstraten. Credit: A. Hylkema

Een gezamenlijke studie tussen Van Hall Larenstein, Wageningen University and Research (WUR), STENAPA, Caribisch Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNSI) en NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft het mysterie achter het trage herstel van deze vitale soorten ontrafeld. Aangezien zowel juvenielen als volwassenen afwezig zijn op de meeste riffen, is het waarschijnlijk dat het knelpunt bij het herstel van D. antillarum optreedt in de eerste fase van de levenscyclus. Zee-egels beginnen hun leven als larve en blijven 30-60 dagen in de waterkolom, totdat ze een geschikte plek hebben gevonden om zich te vestigen. Het bestuderen van deze eerste levensfase zal helpen bij inzicht te krijgen in het langzame herstel en helpen bij herstel projecten.

Verzamelen van zee-egellarven

Diadema zee-egel juveniel op een vestigingspaneel, een van de bestudeerde vestigingsverzamelaars. Credit A. Hylkema

Op vijf verschillende locaties rond het eiland Sint Eustatius werden verzamelaars geplaatst waar zee-egellarven zich op kunnen vestigen. Tussen april en december 2019 hebben onderzoekers de vestigingspercentages nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd door elke individuele zee-egellarven te tellen die zich op de verzamelaars vestigden. In deze 10 maanden werden meer dan 890 zee-egelkolonisten verzameld. Bovendien vergeleek deze studie verschillende materialen om de meest geschikte verzamelaar voor Diadema-zee-egels te identificeren. Deze materialen waren onder andere panelen, kunstgras, bioballen, gerafelde touwen en deurmatten. De resultaten toonden aan dat zowel de biobal ​​als de deurmatverzamelaars het meest effectief waren, vooral wanneer ze midden in de waterkolom werden geplaatst.

Het mysterie achter het langzame herstel

Ondanks de hoge vestigingsdichtheid op verschillende locaties, werden er geen juveniele of volwassen zee-egels waargenomen op de riffen rond de verzamelaars. Dit wijst erop dat er waarschijnlijk andere redenen zijn waarom deze populaties zich rond het eiland niet hebben kunnen herstellen. Bovendien vonden onderzoekers bij eerder uitgevoerde rifonderzoeken in 2017 -2019 minder dan 0,01 zee-egels per vierkante meter, ver beneden de dichtheden voor de massale sterfte. Het feit dat deze studie aantoont dat er zee-egellarven in het water zijn in combinatie met het gebrek aan juvenielen op de riffen, kan een indicatie zijn van hoge predatiedruk op de zee-egels op het rif.

Toekomstige zee-egel populaties

Een oplossing die kan zou kunnen helpen bij het herstel van deze soort zou zijn om gevestigde jonge zee-egels van het rif te verzamelen en ze op te kweken in aquaria op het land. Dit zou hen op jonge leeftijd tegen predatie beschermen en hen in staat stellen om voldoende groot te worden voordat ze naar het rif worden teruggebracht. Om dit economisch haalbaar te maken, zouden grote aantallen jonge zee-egels moeten worden verzameld. Studies zoals deze kunnen de eilanden helpen bij het ontwerpen en implementeren van effectieve methoden om Diadema-zee-egels te herstellen, wat koraalriffen kan helpen om op natuurlijke wijze te herstellen van verstoringen.

Lees meer over over deze studie in Dutch Caribbean Biodiversity Database

Of zie het recente item in Atlas (NPO2) – start bij 22 min:

https://www.npostart.nl/atlas/02-02-2022/VPWON_1335373

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 51

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author

First Caribbean cultured Diadema sea urchins are great news for coral reef restoration

On October 22st, 2021, the first ever recorded Diadema sea urchins in the Caribbean were cultured on Saba. Diadema sea urchins are important grazers and can facilitate corals by reducing their competition with algae. By culturing them, researchers from University of Applied Sciences Van Hall Larenstein set an important step in restocking sea urchins on Saba’s coral reefs.

 

Long-spined urchins (Diadema antillarum). Photo credit: Hans Leijnse

The long spined black sea urchin, also known as Diadema, has been absent on most coral reefs throughout the Caribbean, since 99% of all populations died to an unknow disease in the early 80s. Before the die-off these sea urchins were the major herbivore in the Caribbean, by scraping off and eating the seaweeds. After the mass mortality, Diadema sea urchin populations never really recovered and most reefs nowadays are dominated by macroalgae. Restoring Diadema populations is therefore seen as key priority in Caribbean coral reef management.

Culturing Diadema and releasing them in the wild would speed up the recovery of this keystone species. Unfortunately, the culture of Diadema is very hard, due to the sensitive nature of the larvae. It has been tried several times, especially in Florida, but despite some successes, a consistent method was never developed. In 2020 a new culture method was developed in The Netherlands by researchers from University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, making it possible to consistently culture Diadema from tiny larvae to juvenile sea urchins.

In July of this year the research team moved their culture efforts from the cold and not so tropical Netherlands to the Dutch Caribbean island of Saba, in an attempt to culture juveniles near the reefs where they are much needed. With help of the Saba Conservation Foundation, the first larvae have successfully been cultured and settled, resulting in the first 19 Caribbean cultured Diadema sea urchin juveniles! The first 19 cultured Diadema are raised in captivity until they are big enough for release in the wild, where they can graze away the algae that are smothering the corals and prevent new corals from settling.

First 19 cultured Diadema sea urchins in the Caribbean. Squares are 1×1 mm. Source: Tom Wijers and Alwin Hylkema

The next step is to upscale cultivation, with currently over 3000 larvae being cultured. If this approach is proven to be effective on Saba, it can be copied throughout the Caribbean. By removing their most important competitors, Diadema sea urchins can help coral reefs to cope with other stressors like climate change and pollution.

More information: https://www.vhluniversity.com/research/research-projects/diadema

Or contact researchers Tom Wijers (tom.wijers@hvhl.nl) or Alwin Hylkema (alwin.hylkema@hvhl.nl)

 

https://www.dcbd.nl/document/new-diadema-project-aims-restore-sea-urchin...

 

Article published in BioNews 50

Date
2021
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Saba

Tropical sea urchins move from a marine lab in Leeuwarden to the Rotterdam Zoo

At Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (HVHL) in Leeuwarden, the sea urchin Diadema antillarum has been cultivated to help restore the coral reefs around Saba and St. Eustatius (Caribbean Netherlands). The first young urchins bred in Leeuwarden were released on March 24th to the Rotterdam Zoo (Diergaarde Blijdorp). The ultimate goal is to also breed this species on Saba in order to give the sea urchin populations there a helping hand. These sea urchins keep algae growth under control, giving corals more room to grow. During this project, researchers worked closely with students from the Coastal and Marine Management program.

Repopulation of sea urchins for reef conservation

Diadema antillarum sea urchins were the main grazers of Caribbean coral reefs until over 95% of sea urchins were killed by an unknown disease in 1983. Without sea urchins grazing, algae became the dominant group on the coral reef, outcompeting coral. Today, nearly 40 years after their mass death, sea urchins have still not recovered. HVHL is working with the RAAK PRO Diadema project (2019-2023) along with project partners for the restoration of this species on Saba and St. Eustatius (Caribbean Netherlands).

©Tom Wijers

Long awaited breeding method

For the past 40 years, researchers have been trying to breed Diadema in captivity, but unfortunately have only had limited success. Breeding as been found to be very difficult. Larvae of this type of sea urchin float along sea currents for the first 50 days of their life and are sensitive to water quality and nutrient availability. However, in 2020 researchers and students from HVHL in Leeuwarden managed to develop a method for stable and consistent breeding of young Diadema.

Rotterdam Zoo

It is difficult to transport these animals on a large scale to Saba or St. Eustatius, so the first group of young urchins will find a nice new home in the Rotterdam Zoo starting on March 24th. The next step will be to breed urchins on Saba so that they can be released into the wild, strengthening the populations and helping to restore the coral reef.

More Information

For more information about this project, visit the HVHL website. For a video about this project, please visit our YouTube channel. Follow the project on Facebook for updates.

 

 

Article published in BioNews 42

Date
2021
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Saba bank
St. Eustatius
Author