Cryptic species

First official record of Least Gecko on Saba in 60 years

Dutch below

The Least Gecko was just recorded on Saba for the first time in 60 years.  Identified by researchers from the University of California Davis and the California Academy of Sciences, these sightings serve as the first official records since specimens were collected in 1963. The native versus introduced status of this species on Saba is still unknown, creating potential issues for conservation planning in the future. 

Least Gecko (Sphaerodactylus sputator). Photo credit: Michael Lihan Yuan

The islands of the Caribbean each offer their own unique oasis to a wide variety of species.  Although the islands may appear similar, thousands of years of isolation have allowed many species to evolve to match their surroundings.  This is certainly the case for many types of Lesser Antillean reptiles. Most islands are home to at least one locally endemic species, not found anywhere else.  One example is the Least Gecko (Sphaerodactylus sputator) not to be confused with the Saban Least Gecko (Sphaerodactylus sabanus).

 

New Reports

A recent survey, conducted by scientists from the University of California Davis and California Academy of Sciences, confirmed the presence of the Least Gecko on Saba for the first time since 1963. In October 2021, two individuals were photographed, and genetic samples taken for confirmation.  Both geckos were found on human-constructed stone walls, among what appeared to be many others of the same species.  It is still unclear if this species is native to the island, or introduced in recent history.  Although there are no previous records of this species from the island in guide books or scientific literature, there are two known specimens at the Museum of Comparative Zoology at Harvard University that were collected from Saba in 1963.

 

Gecko Mystery

The location and date of the 1963 specimens provide interesting pieces to this puzzle.  1963 was the year Saba’s airport began operation, so it is unlikely that the airport was the site of introduction for this species because the specimens were collected from the opposite side of the island.  Furthermore, these specimens was said to have been collected along the road to Fort Bay, but Fort Bay itself was not constructed until 1972.  Therefore, if the species is indeed introduced, it is most likely that these specimens (or their earlier relatives) entered the island via Ladder Bay.

Least Gecko (Sphaerodactylus sputator). Photo credit: Michael Lihan Yuan

Understanding the native ranges of species is important not only for conservation and management purposes, but also for achieving a better understanding of their life cycles and evolution. Furthermore, the potential expansion of the Least Gecko’s range to include Saba is unlikely a conservation concern for the island, as the least gecko and Saban least gecko live together on other Caribbean islands without issue.

To learn more, you can find the full report here.

 

The DCNA

The DCNA supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results of one of those scientific studies but the study itself is not a DCNA study. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.

 

 

 

De Least Gecko is zojuist voor het eerst in 60 jaar op Saba vastgelegd. Geïdentificeerd door onderzoekers van de University of California, Davis en de California Academy of Sciences, dienen deze waarnemingen als de eerste officiële waarneming sinds er in 1963 exemplaren werden verzameld. De officiële inheemse versus geïntroduceerde status van deze soort op Saba is nog onbekend, waardoor potentiële problemen kunnen ontstaan voor natuurbehoud in de toekomst.

Least Gecko (Sphaerodactylus sputator). Photo credit: Michael Lihan Yuan

De eilanden van het Caribisch gebied bieden elk hun eigen unieke oase aan een grote verscheidenheid aan diersoorten. Hoewel de eilanden op elkaar lijken, hebben duizenden jaren van isolatie ervoor gezorgd dat veel soorten zich hebben kunnen ontwikkelen om zich aan te passen aan hun omgeving. Dit geldt zeker voor veel soorten Klein-Antilliaanse reptielen. De meeste eilanden zijn de thuisbasis van ten minste één lokaal endemische soort, die nergens anders voorkomt. Een voorbeeld is de Least Gecko (Sphaerodactylus sputator), niet te verwarren met de Saban Least Gecko (Sphaerodactylus sabanus).

 

Nieuwe rapporten

Een recent onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de University of California, Davis en California Academy of Sciences, heeft onlangs voor het eerst sinds 1963 de aanwezigheid van de Least Gecko op Saba bevestigd. In oktober 2021 werden twee individuen gefotografeerd en er werden genetische monsters genomen voor bevestiging. Beide gekko’s werden gevonden op door mensen gebouwde stenen muren, tussen wat leek op vele anderen van dezelfde soort. Het is nog steeds onduidelijk of deze soort inheems is op het eiland, of in de recente geschiedenis is geïntroduceerd. Hoewel er geen eerdere vermeldingen van deze soort op het eiland zijn in gidsen of wetenschappelijke literatuur, zijn er twee exemplaren bekend in het Museum of Comparative Zoology aan de Harvard University die in 1963 op Saba werden verzameld.

 

Gekko mysterie

De locatie en datum van de exemplaren uit 1963 vormen interessante stukjes voor deze puzzel. 1963 was het jaar waarin de luchthaven van Saba in gebruik werd genomen, dus het is onwaarschijnlijk dat de luchthaven de introductieplaats voor deze soort was, omdat de exemplaren werden verzameld vanaf de andere kant van het eiland. Bovendien zouden deze exemplaren langs de weg naar Fort Bay zijn gevonden, maar Fort Bay zelf werd pas in 1972 gebouwd. Als de soort inderdaad werd geïntroduceerd, is het dus zeer waarschijnlijk dat deze exemplaren (of hun eerdere verwanten) het eiland zijn binnengekomen via Ladder Bay.

Least Gecko (Sphaerodactylus sputator). Photo credit: Michael Lihan Yuan

Het begrijpen van de inheemse verspreidingsgebieden van soorten is niet alleen belangrijk voor instandhoudings- en beheersdoeleinden, maar ook voor het verkrijgen van een beter begrip van hun levenscycli en evolutie. Bovendien is de mogelijke uitbreiding van het verspreidingsgebied van de Least Gecko naar Saba onwaarschijnlijk een zorg voor het eiland, aangezien de Least Gecko en de Saban Least Gecko zonder problemen samenleven op andere Caribische eilanden.

Voor meer informatie kunt u het volledige rapport vinden via de link. 

 

De DCNA

De DCNA ondersteunt wetenschapscommunicatie en bereik in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel bevat de resultaten van een van die wetenschappelijke onderzoeken, maar het onderzoek zelf is geen DCNA-onderzoek. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 62

 

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Author

Citizen science and integrative taxonomy reveal a great diversity within Caribbean Chaetopteridae (Annelida), with the description of one new species

Chaetopteridae forms a monophyletic clade showing an uncertain position within Annelida. The family has 75 ubiquitous species within four genera that cluster in two well-supported clades (Chaetopterus–Mesochaetopterus and Spiochaetopterus–Phyllochaetopterus) and includes several cryptic species complexes. Based on integrative taxonomy and supported by citizen science, here we describe one new and two unnamed species of Caribbean chaetopterids. Partial sequences from the nuclear 18S rRNA and mitochondrial Cytochrome Oxidase I genes of all known chaetopterid genera allowed us to (1) discuss the phylogeny of the family and (2) assign the three species into Mesochaetopterus (two) and Phyllochaetopterus (one). Mesochaetopterus stinapa, sp. nov. clearly diverged from all species of the genus, whereas Mesochaetopterus aff. xerecus forms a separate clade with Mesochaetopterus rogeri (Europe) and Mesochaetopterus xerecus (Brazil). Phyllochaetopterus aff. verrilli forms a separate clade with Phyllochaetopterus arabicus (Red Sea) and the closely related sequences from Hawai’i, Australia and French Polynesia attributed to Phyllochaetopterus verrilli (or cf. verrilli). Despite observing differences in morphology (e.g. palp colour pattern, presence or absence of eyespots, chaetal morphology and arrangement) and biogeographical distributions, only the erection of M. stinapa as a new species is well supported by the genetic distance, barcoding gap and species discrimination analyses. Our results emphasise the existence of cryptic species complexes within Mesochaetopterus and Phyllochaetopterus, whose taxonomy will require further morphological, biogeographical and molecular data to be resolved.

 

Request full text here: https://www.publish.csiro.au/IS/IS21081

Correspondence to: dani@ceab.csic.es

Date
2022
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire

Genetic evidence supports larval retention in the Western Caribbean for an invertebrate with high dispersal capability (Ophiothrix suensonii: Echinodermata, Ophiuroidea)

Abstract The brittle star Ophiothrix suensonii is a com- mon coral reef sponge commensal with high dispersal potential. Here, we utilize COI sequence data from 264 O. suensonii individuals collected from 10 locations through- out Florida and the Caribbean to investigate dispersal dynamics and demographic history. Locations separated by up to 1,700 km lacked genetic differentiation, confirming the ability for long-range dispersal. However, significant differentiation was detected among other regions. Samples from Utila, Honduras showed the greatest differentiation, suggesting that the circulation of the Mesoamerican gyre could be a significant factor restricting gene flow in this region. Demographic analyses provided strong evidence for a population expansion, possibly out of Florida, through the Caribbean, and into Honduras, which commenced in the early Pleistocene. However, the presence of a clade of rare haplotypes, which split much earlier (mid-Pliocene), indi- cates that O. suensonii persisted long before its recent expansion, suggesting a cyclic history of population con- traction and expansion. Finally, patterns of gene flow are not concordant with contemporary surface currents; rather, they reflect historical movements possibly linked with changes in circulation during periods of Pleistocene climate change. 

Date
2015
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Journal
Geographic location
Curacao