climate action plan

Dutch Caribbean Nature Alliance Lobbies Internationally for Increased Support for Nature Conservation in the Dutch Caribbean

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

DCNA has been actively promoting a nature focused agenda both within The Netherlands and internationally.  Whether it’s championing the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary, establishing new partnerships or pushing for a Climate Action Plan, 2022 has been a banner year for improved nature conservations efforts within the Dutch Caribbean.

One of the many goals of DCNA is to promote policy and advocacy work, both within The Netherlands and internationally. Together with DCNA board members, the conservation network organization has been actively engaging politicians and policy makers in order to stress the importance of nature conservation within the Dutch Caribbean. Below are a few highlights from the past few months of this important work:

Yarari Sanctuary Implementation Act

The implementation act for the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary was finally approved in the Dutch Council of Ministers on Friday the 8th of July. This was an important next step in protecting sharks, whales and dolphins in the waters of Bonaire, Saba and St. Eustatius. Since the designation of the Yarari sanctuary in 2015, DCNA has been actively involved in drafting the implementation act and the organization is pleased to see the governance structure of the Sanctuary finally being put in place

New Collaborations

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

In June, DCNA partner organization Blue Marine Foundation invited DCNA to London to meet Lord Zach Goldsmith (Minister for the Pacific and the Environment) to discuss the UK’s Blue Belt Programme, a support program for the UK’s Overseas Territories to assist in fisheries monitoring and control. Together with the Blue Marine Foundation, DCNA is now exploring if such a program could be replicated in the Dutch Caribbean.

Climate Action Plan

In May, as part of the working visit of DCNA Director Tadzio Bervoets and DCNA Chair Hellen van der Wal to the Netherlands, the organization presented its Climate Action Plan for the Dutch Caribbean to the Ministry of Internal Affairs and Kingdom relations (BZK) and to the Ministry for Climate with a plea for the Dutch Government to actively work with stakeholders on climate proofing the Dutch Caribbean. The plan was also presented to Members of Parliament Jorien Wuite en Lammert van Raan during a Masterclass held at Pulchri Studio in The Hague.

DCNA will continue to work actively to continue to push forward a more structured support for Nature Conservation within the Dutch Caribbean.  There are a number of promising new projects, such as aiding in the implementation of the Nature and Environment Policy Plan BES and the upcoming Scientific and Technical Advisory Committee (STAC) of the Specifically Protected Areas and Wildlife (SPAW) protocol. You can stay up to date on all the latest DCNA news by signing up for the monthly newsletter BioNews by visiting www.dcnanature.org/news.

DCNA Director Tadzio Bervoets and DCNA Chair Dr. Hellen van der Wal presenting the Dutch Caribbean Climate Plan to the Director General for Kingdom Relations Mr. Henk Brons (Photo Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Dutch Caribbean Nature Alliance lobbyt internationaal voor meer draagvlak voor natuurbehoud in Caribisch Nederland

DCNA is actief bezig geweest met het promoveren van een agenda met focus op de natuur zowel binnen Nederland als op internationaal gebied.  Of het nu gaat om het verdedigen van het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat, het aangaan van nieuwe partnerschappen of het aandringen op een Klimaat Actie Plan, 2022 is een uitstekend jaar geweest voor verbeterde inspanningen op het gebied van natuurbehoud in de Nederlandse Cariben.

 

Een van de vele doelstellingen van DCNA is het promoten van activiteiten van beleid en belangenbehartiging, zowel binnen Nederland als op internationaal gebied. Samen met DCNA-bestuursleden heeft de netwerkorganisatie voor natuurbehoud actief politici en beleidsmakers betrokken om het belang van natuurbehoud binnen de Nederlandse Cariben te benadrukken. Hieronder volgen een paar hoogtepunten van de afgelopen maanden van dit belangrijke werk:

Uitvoeringswet Yarari Sanctuary

Op vrijdag 8 juli is de uitvoeringswet voor het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary definitief goedgekeurd in de Nederlandse ministerraad. Dit was een belangrijke volgende stap in de bescherming van haaien, walvissen en dolfijnen in de wateren van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Sinds de aanwijzing van het Yarari-reservaat in 2015 is DCNA actief betrokken geweest bij het opstellen van de implementatiewet en de organisatie is verheugd dat de bestuursstructuur van het reservaat eindelijk is ingevoerd.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Nieuwe samenwerkingen

In juni heeft DCNA-partnerorganisatie Blue Marine Foundation, DCNA uitgenodigd in Londen om Lord Zach Goldsmith (minister voor de Stille Oceaan en Milieu) te ontmoeten om het Britse Blue Belt-Programma te bespreken, een ondersteuningsprogramma voor de overzeese gebieden van het VK om te helpen bij visserijmonitoring en -controle. Samen met de Blue Marine Foundation onderzoekt DCNA nu of een dergelijk programma navolging kan krijgen in Nederlandse Cariben.

Klimaat Actie Plan

In mei hebben, DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Hellen van der Wal als onderdeel van het werkbezoek van DCNA aan Nederland, het Klimaat Actie Plan voor Caribisch Nederland gepresenteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan het ministerie van Klimaat, met een pleidooi voor de Nederlandse regering om actief samen te werken met belanghebbenden aan het klimaatbestendig maken van Caribisch Nederland. Het plan is ook gepresenteerd aan de Tweede Kamerleden Jorien Wuite en Lammert van Raan tijdens een Masterclass in de Pulchri Studio in Den Haag.

DCNA zal zich actief blijven inspannen om een meer gestructureerde ondersteuning van het natuurbehoud binnen Caribisch Nederland voort te zetten. Er zijn een aantal kansrijke nieuwe projecten, zoals het meewerken aan de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan BES en de aanstaande Wetenschappelijke en Technische Adviescommissie (STAC) van het Specifiek Beschermde Natuurgebieden en Wildernis (SPAW) protocol. U kunt op de hoogte blijven van al het laatste DCNA-nieuws door u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief BioNews via www.dcnanature.org/news.

Fotobijschrift: Van links naar rechts: DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Dr. Hellen van der Wal presenteren het Klimaat Plan Caribisch Nederland aan de directeur-generaal Koninkrijksrelaties dhr. Henk Brons (Foto Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Dutch Caribbean Nature Alliance ta Lobby Internacionalmente pa Mayor Apoyo na Conservacion di Naturalesa den Caribe Hulandes

DCNA ta promoviendo activamente un agenda centra riba naturalesa, tanto na Hulanda como na nivel internacionalmente. Sea defendiendo Santuario di Tiburon y Mamifero Marino di Yarari, estableciendo asociacion nobo of impulsando un Plan di Accion Climatico, 2022 tabata un aña excepcional pa mehora e esfuersonan di conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes.

Un di e tanto obhetivonan di DCNA ta pa promove maneho y trabou di promocion, tanto na Hulanda como internacionalmente. Hunto cu e miembronan di hunta di DCNA, e organisacion di e red di conservacion tabata involucrando activamente politiconan y legisladornan pa enfatisa importancia di conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes. Akibou ta sigui algun aspecto cu a  destaca e ultimo lunanan di e trabou importante aki:

Ley di Implementacion di Santuario di Yarari

E ley di implementacion di Santuario di Tiburon y Mamifero Marino di Yarari a keda finalmente aproba pa Conseho di Ministro Hulandes diabierna dia 8 di juli. Esaki tabata un proximo paso importante den proteccion di tiburon, bayena y dolfijn den e awanan di Boneiro, Saba y St. Eustatius. Desde e designacion di e santuario di Yarari na 2015, DCNA a participa activamente den redaccion di e ley di implementacion y e organisacion ta contento di mira cu finalmente a implementa structura di maneho di e santuario.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Colaboracionnan nobo

Den luna di juni, e organisacion asocia na DCNA Blue Marine Foundation, a invita DCNA pa reuni na Londen cu Lord Zach Goldsmith (Ministro di Pacifico y di Medio Ambiente) pa papia tocante e Programa Blue Belt di Reino Uni, un programa di apoyo pa e teritorionan di ultramar di Reino Uni pa yuda den monitoriamento y control di pesca. Hunto cu Blue Marine Foundation, DCNA awor ta explorando si e programa ey lo por replica su mes den Caribe Hulandes.

Plan di accion climatico

Den luna di mei, como parti di e bishita di trabou di director di DCNA, Tadzio Bervoets, y e presidente di DCNA, Hellen van der Wna al, na Hulanda, e organisacion a presenta su Plan di Accion Climatico pa Caribe Hulandes na Ministerio di Interior y Relacion di  Reino (BZK) y Ministerio di Clima cu un peticion pa gobierno Hulandes traha activamente cu e stakeholdernan den proteccion climatico di Caribe Hulandes. El plan tambe a keda presenta na e miembronan di Parlamento Jorien Wuite y Lammert van Raan durante un Masterclass teni na Pulchri Studio na den Haag.

DCNA ta sigui traha activamente pa continua pusha un apoyo mas structura pa conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes. Tin un serie di proyecto nobo y prometedor, con pa yuda den implementacion di e Plan di Maneho di Naturalesa y Medio Ambiente BES y e proximo Technical Advisory Committee (STAC) di e protocol di Area y Bida Silvestre specificamente Protegi (SPAW). Bo por keda mantene bo mes al tanto tocante e ultimo noticianan di DCNA door di suscribi bo mes pa e boletin mensual BioNews bishitando www.dcnanature.org/news.

 

Abou riba e potret: Di robes pa drechi: director di DCNA, Tadzio Bervoets, y presidente di DCNA, Dra. Hellen van der Wal, presentando e Plan Climatico di Caribe Hulandes na Director General di Relacion di Reino, Sr. Henk Brons (potret Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Dutch Caribbean Nature Alliance ta Buska na Nivel Internashonal pa Oumento di Sosten pa Konservashon di Naturalesa na Karibe Hulandes

DCNA tabata aktivo ku promoshon di un agènda ku enfoke riba naturalesa, na Hulanda i riba nivel internashonal. Sea ku ta pa sostené e parke marino pa mamífero di laman i tribon ‘Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary’, òf ku ta pa realisá lasonan di partner òf ku ta pa presentá un Plan di Akshon di Klima, 2022 a bira un aña eksitoso pa esfuersonan di drecha konservashon di naturalesa denter di Karibe Hulandes

Un di e tantísimo metanan di DCNA ta pa promové maneho i propagá trabou, tantu den Hulanda komo riba tereno internashonal. Huntu ku e miembronan di DCNA su direktiva, e fundashon di ret di kontakto pa organisashon di konservashon a move aktivamente pa atendé ku polítikonan i agentenan di skirbi maneho pa por enfatisá e importansia di konservashon di naturalesa denter di Karibe Hulandes. Akibou ta sigui algun di e logronan di e trabou importante akí den e lunanan tras di lomba:

Lei di Realisashon di Yarari Sanctuary

Finalmente Konseho di Minister di Hulanda a aprobá riba djabièrnè 8 di yüli e lei di realisashon di e parke marino pa mamífero i tribon ‘Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary’. Esaki tabata un siguiente paso importante den protekshon di tribon, bayena i dòlfein den e awanan di Boneiru, Saba i Statia. For di momentu di apuntashon di e parke Yarari na 2015, DCNA tabata aktivamente embolbí den konsipiá e lei di realisashon i e organisashon ta kontentu di mira ku finalmente ta realisando e struktura di manehá e santuario.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Kolaborashonnan nobo

Na luna di yüni DCNA su organisashon partner Blue Marine Foundation a manda invitá DCNA pa bin Londres pa bin topa Lord Zach Goldsmith (Minister di e área di Pasífiko i di Medioambiente)  pa diskutí tokante Reino Uní su Programa di Faha Blou (Blue Belt Programme), un programa di sosten pa e Teritorionan Ultramar di Reino Uní pa sostené monitoreo i kontrol di peskeria. Huntu ku Blue Marine Foundation, DCNA aktualmente ta eksplorando si un programa similar lo por haña realisashon na Karibe Hulandes.

Plan di Akshon pa Klima

Na mei, komo parti di e bishita di trabou di DCNA na Hulanda, DCNA su direktor Tadzio Bervoets i presidente di direktiva Hellen van der Wal a presentá DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes, na e Ministerio di Asuntu Interno i Relashon denter di Reino (BZK) i na e Ministerio di Klima ku un súplika na Gobièrnu di Hulanda pa traha aktivamente huntu ku stakeholdernan pa hasi Karibe Hulandes resistente na kambio di klima. Tambe a presentá e plan na e Parlamentarionan Jorien Wuite i Lammert van Raan durante un master charla ku nan a tene na Pulchri Studio na Den Haag.

DCNA lo kontinuá traha aktivamente pa yega na un forma di sosten mas strukturá pa Konservashon di Naturalesa denter di Hulanda Karibense. Tin algun proyekto nobo prometedor, manera sosten den implementashon di e Plan pa Maneho di Naturalesa i Medioambiente BES i e benidero Komitiva Konsehero Sientífiko i Tékniko (Scientific and Technical Advisory Committee/STAC) di  e protokòl pa Área Spesífikamente Protehá i di Naturalesa (Specifically Protected Areas and Wildlife / (SPAW). Bo por keda na altura di tur e último notisia di DCNA dor di registrá pa e boletin mensual BioNews dor di subi  na www.dcnanature.org/news.

Riba foto: Di robes pa drechi: DCNA su Direktor Tadzio Bervoets i DCNA su presidente Dr. Hellen van der Wal presentando e Plan pa Maneho di Naturalesa i Medioambiente na e Direktor General di Relashon denter di Reino sr. Henk Brons (Foto: Irene Kingma)

 

 

 

Published in BioNews 57.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

DCNA Launches Dutch Caribbean Climate Action Plan

May 16th 2022- Today the DCNA launches a Climate Action Plan for the Dutch Caribbean. This plan provide concrete recommendations for all our islands on both climate adaptation and mitigation strategies to combat climate change effects.

Photo credit: A.O. Debrot

Caribbean islands are at the forefront of the climate crisis, with effects already starting to become noticeable in the region. Experts have warned, including in the recently released IPCC Sixth Assessment Report, that we have just ten years left to avert the worst climate impacts but that this will require decisive action, both in terms of adaptation and mitigation strategies.

The Dutch Caribbean islands are particularly vulnerable to climate change impacts. People’s lives and livelihoods as well as most economic activities are located near coastal areas while the region’s unique nature is already under pressure from human impacts. This is compounded by the fact that, due to the island’s small geographic area and limited human capacity, the resilience to recover from disastrous events is low.

As stewards of nature in the Dutch Caribbean the parks united in the DCNA see first-hand how the changing climate is already affecting the islands. We see it as vital for all the governments, both in the Netherlands and in the Dutch Caribbean,  to embrace this plan and collaborate with local stakeholders on the implementation of a climate smart future for our beautiful islands and their communities.

As the impacts of climate change worsen, it is essential that greater efforts are placed on enhancing the implementation of mitigation and adaptation strategies in the Dutch Caribbean. Sustainable development and combating climate change require an integrated approach that prioritises, protection of nature, energy independence, sustainable tourism industry, and a diverse blue economy. But most importantly this needs to be a joint effort where countries work together to strengthen each other’s effort and resolve.

Read the Dutch Caribbean Climate Action Plan in English.
Or in Dutch.

 

 

Published in BioNews 54

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied

Introductie

De eerste effecten van de klimaatcrisis zijn nu al zichtbaar in het Caribische gebied en de verwachting is dat dit in de komende jaren exponentieel zal toenemen. In het onlangs verschenen zesde assessment rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waarschuwen deskundigen dat we nog maar tien jaar de tijd hebben om de ergste klimaateffecten af te wenden. Dit vereist echter daadkrachtige keuzes, zowel op het vlak van adaptatie- als mitigatiestrategieën. De eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Het dagelijks leven en de meeste economische activiteiten spelen zich af aan de kust. De unieke natuur van het gebied staat onder druk door menselijke activiteiten. De kwetsbaarheid wordt nog versterkt door het feit dat, vanwege het kleine oppervlak van het eiland en de beperkte menselijke capaciteit, de veerkracht om te herstellen van rampzalige gebeurtenissen laag is. De parken verenigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ervaren als beschermers van de natuur op de Nederlands Caribische eilanden aan den lijve hoe het veranderende klimaat de eilanden nu al beïnvloedt.

 

Also available in English: https://www.dcbd.nl/document/dutch-caribbean-climate-action-plan

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Dutch Caribbean Climate Action Plan

Introduction

Caribbean islands are at the forefront of the climate crisis, with effects already starting to become noticeable in the region. Experts have warned, including in the recently released IPCC Sixth Assessment Report, that we have just ten years left to avert the worst climate impacts but that this will require decisive action, both in terms of adaptation and mitigation strategies. The Dutch Caribbean islands are particularly vulnerable to climate change impacts. People’s lives and livelihoods as well as most economic activities are located near coastal areas while the region’s unique nature is already under pressure from human impacts. This is compounded by the fact that, due to the island’s small geographic area and limited human capacity, the resilience to recover from disastrous events is low. As stewards of nature in the Dutch Caribbean the parks united in the DCNA see first hand how the changing climate is already affecting the islands.

 

Also available in Dutch: https://www.dcbd.nl/document/klimaat-actieplan-voor-het-nederlands-carib...

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author