Zonal plan map 'Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)'

Zonal plan map 'Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)' (GIS) The zonal plan map consists of several layers that can be downloaded separately. 'In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Bonaire is in 2010 een breed gedragen visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire vastgelegd. Het ROB bestaat uit drie onderdelen die met elkaar samenhangen, namelijk een strategische milieubeoordeling, een bestemmingsplan voor het stedelijk gebied en een bestemmingsplan voor het buitengebied. Het Bestuurscollege heeft in 2011 besloten tot gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire'. See Openbaar Lichaam Bonaire

Back to search results