Werkbezoek Caribisch Nederland

Doel en achtergrond werkbezoek

Sinds 10 oktober 2010 maken Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uit van Nederland. Rijkswaterstaat heeft wettelijke verantwoordelijkheden voor deze eilanden. Hieronder valt het opzetten van een operationele maritieme incidentenorganisatie. Gezien de enorme olie-overlagbedrijven op Sint Eustatius en Bonaire, de economische afhankelijkheid van de eilanden van duik toerisme en gezien de biodiversiteit in (de zeeën rond) Caribisch Nederland is dit geen overbodige luxe. RWS Noordzee zet de incidentenorganisatie op. De landelijke coördinatiecommissie milieuincidenten (LCM) ondersteunt hierbij. Doel van de reis naar Caraïbisch Nederland (CN) was om te komen tot een advies over de olie-bestrijdingsmogelijkheden, waaronder mechanisch opruimen en het gebruik van detergenten.

Mechanisch opruimen

Bij oliebestrijding is de keuze voor de wijze van bestrijding belangrijk. Het standaard uitgangspunt van de oliebestrijding is het verwijderen van de gemorste olie uit het milieu (mechanisch opruimen). Gedurende de reis is geïnventariseerd welke middelen beschikbaar zijn en wat noodzakelijk is om de opruimcapaciteit op het afgesproken niveau te brengen (tier 1, 16 m3).

Gebruik detergenten

Er zijn situaties waarbij de inzet van detergenten kwetsbare kustzones kan beschermen. Om het gebruik van detergenten te ondersteunen is een beslisboom detergenten beschikbaar. Voor het Caraïbisch beheergebied moet deze beslisboom worden aangepast. Voor het toepassen van detergenten is het van belang inzicht te hebben in de verspreiding van olie op zee. In Europees Nederland wordt gebruik gemaakt van het operationele model oilmap. Voor CN is het van belang dat dit model ook ingezet kan worden.

Adviezen

Het advies is gericht op het beperken van de belangrijkste risico’s en op maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Back to search results