Saba en zijn orchideeën

Bijzondere uitgave van ‘Orchideeën’, tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging, met een special over Saba. Michiel Boeken, voor deze gelegenheid gastredacteur, woonde en werkte twee jaar lang op Saba en maakte onder andere een inventarisatie van de orchideeën die er voorkomen. Dat zijn er meer dan twintig, en dat is veel voor een eilandje van amper vier kilometer in doorsnede. Hoe valt die soortenrijkdom te verklaren? En wanneer bloeien de meeste orchideeën? Na een inleiding over Saba volgt een uitgebreid geannoteerde lijst van orchideeensoorten per vegetatiezone waar zij voorkomen, van de kliffen en droge bossen tot het regenwoud en het nevelwoud, plus de op het eiland voorkomende exotische orchideeen en niet waargenomen, maar mogelijk wel op het eiland voorkomende soorten. Alle soorten zijn geillustreerd met fraaie foto's van de auteur.

Back to search results