Powerpoint- https://www.dcbd.nl/document/%E2%80%98nature-based-solutions%E2%80%99-zijn-noodzakelijk-om-caribische-nederland-te-behoeden-voor-de

Veerkracht tegen klimaatverandering verloren door stapeling van drukfactoren

- stijgingen in de lucht

- en zeewatertemperatuur

- zeespiegelstijging

- verzuring van de zee

- toenemende verdroging van het klimaat

- woekerende invasieve soorten en tropische ziekten

- afname in biodiversiteit

- toenemend frequentie en kracht van orkanen

 

 

See also https://www.dcbd.nl/document/%E2%80%98nature-based-solutions%E2%80%99-zi...

 

Back to search results