Populatieonderzoek naar de ezels (Equus asinus) van Bonaire

Dit rapport is het resultaat van een in de maanden mei tot en met augustus 1994 gehouden onderzoek naar de verwilderde huisezel (Equus asinus) op Bonaire. 

In samenwerking met andere instanties wordt er op dit moment door STINAPA getracht om een natuurbeleidsplan voor het eiland te ontwikkelen, waarin het adequaat beheren van de natuurlijke waarden van het eiland centraal zullen staan. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat er accurate en recente gegevens beschikbaar zijn. Aangezien er over de verwilderde ezels nagenoeg niks bekend is is het noodzakelijk dat er onderzoek naar deze dieren wordt gedaan. Dit rapport is een start hiervoor en kan gaan dienen als een handreiking voor verder onderzoek.

Back to search results