Nieuwe gegevens over de land- en zoetwatermollusken van Sint Maarten (Nederlandse Antillen)

New data on the land and freshwater mollusks of St. Martin (Lesser Antilles)

Summary. In follow-up of a species list of St. Martin, Anguilla and St. Barts published in 2020, the first author visited St. Martin for two weeks in December 2020. During this visit almost every day the distribution of land and freshwater snails could be investigated. Based on finds during this visit and new literature, additions to the species list are provided. Macroceramus signatus Guilding, 1828 and Tomostele musaecola (Morelet 1860) were found for the first time on St. Martin.

Inleiding Tijdens het bezoek van de eerste auteur aan Sint Maarten in december 2020 was de temperatuur overdag gemiddeld 25˚C en stond er een comfortabel aanvoelende wind. Er vielen regelmatig enkele regenbuitjes en een enkele stortbui. De omstandigheden leken dus goed voor het vinden van levende slakken, maar toch werden die maar erg weinig waargenomen. Fysieke problemen van de eerste auteur beletten hem om intensief te zoeken. Dit heeft het verzamelen zeker gehinderd. Ondanks dat heeft deze verzameltocht toch weer nieuwe gegevens opgeleverd. In dit artikel worden per groep, familie of soort bijzonderheden gegeven (nieuwe naamgeving, ecologie, verspreiding en zeldzaamheid) met als doel een aanvulling te geven op de soortenlijst uit Hovestadt & Neckheim (2020).

Back to search results