New Species of Cone Snail Discovered on Aruba

Nederlands and Papiamento below.

Researchers from the Florida Atlantic University and University of California recently discovered a new species of cone snail off the coast of Aruba.  Inhabiting the shallow waters of Malmok Beach, this species represents only one of over 180 species of mollusks found during a recent field survey, showcasing Aruba as a unique ‘evolutionary hot spot’ for the region. 

Cone snails are predatory sea snails with colorful patterned shells, found throughout the tropics. These sea snails typically inhabit shallow waters, and use a hollow, venom-filled tooth to paralyze their prey.  Until fairly recently, the over 600 species of cone snails were all thought to be under one genus, however genetic research has now found that these species are in fact from a number of different genera.

Evolutionary Hot Spot

Aruba’s nearshore environment is unique for a number of reasons, one of which is its rich and highly endemic mollusk populations.  The high percentage of endemism found around the island indicates that Aruba represents distinctive “evolutionary hot spot” within the region.  In fact, over the course of the one-week field survey, researcher David Berschauer from the University of California found over 180 different species of mollusks on Aruba.

One of these species was later determined to be a new subspecies Jaspidiconus hendrikae, named in honor of Hendrika Wendriks, mother of a well-known Aruban diver and amateur malacologist, Jordy Wendricks.  This new species can be found along Malmok Beach, an area on the northern tip of Aruba.  Jaspidiconus species dwell in shallow water, and given their limited dispersal capabilities, often exhibit high degrees of endemism. This new species averages around 14mm in length and is tapered at both ends. Although similar to the species, J. vantwoudti, this new species is a vivid yellow color and has tiny rows of brown dots (as can be seen in the image below).

Implications

Globally, tropical marine habitats are being threatened due to coastal development, pollution, overfishing and climate change. This loss of habitat is leading to a cascading affect of rapid species loss.  Although cone snails have historically been overlooked, new studies are uncovering their vast importance.  Toxins from a number of cone snails are now gaining recognition for their potential medicinal uses. Already a number of these toxins have been developed and are being used as pain blockers.  Protecting the unique biodiversity within the Dutch Caribbean shoreline not only has great ecological value but could contain the key for future scientific breakthroughs in a number of other fields.

 

 

Endemic Jaspidiconus species from Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, new species, holotype from Malmok Beach, Aruba, length 12.09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, new species, length 10.70 mm, Malmok Beach, Aruba, in the Berschauer research collection; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotype, length 12.4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, length 12 mm, Arashi Beach, Aruba. (Petuch & Berschauer, 2022)

 

 

Report your sightings 

Have you observed Snails or other species? Report your nature sightings and photos on the website DutchCaribbean.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org

To learn more, please check out the full report using the DCBD link below.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Nieuwe soort kegelslak ontdekt op Aruba

Onderzoekers van de Florida Atlantic Universiteit en de Universiteit van California hebben onlangs een nieuwe soort kegelslak ontdekt voor de kust van Aruba. Deze soort bewoont de ondiepe wateren van Malmok Beach en vertegenwoordigt slechts een van de meer dan 180 soorten weekdieren die zijn gevonden tijdens een recent veldonderzoek. Dit laat Aruba zien als een unieke ‘evolutionaire hotspot’ voor de regio.

Kegelslakken zijn roofzuchtige zeeslakken met kleurrijke patroonschelpen, die in de tropen voorkomen. Deze zeeslakken bewonen opvallend meestal ondiepe wateren en gebruiken een holle, met gif gevulde tand om hun prooi te verlammen. Tot voor kort werd gedacht dat de meer dan 600 soorten kegelslakken allemaal onder één geslacht vielen, echter genetisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze soorten in feite van een aantal verschillende geslachten zijn.

Evolutionaire Hot Spot

De nabij de kust -omgeving van Aruba is om een aantal redenen uniek, waaronder de rijke en zeer endemische populaties van weekdieren. Het hoge percentage endemische soorten dat rond het eiland wordt aangetroffen, geeft aan dat Aruba een onderscheidende “evolutionaire hotspot” in de regio vertegenwoordigt. In de loop van het veldonderzoek van een week heeft de onderzoeker David Berschauer van de Universiteit van Californië meer dan 180 verschillende soorten weekdieren op Aruba aangetroffen.

Er werd later besloten een van deze soorten als een nieuwe ondersoort Jaspidiconus hendrikae te benoemen, ter ere van Hendrika Wendriks, de moeder van een bekende Arubaanse duiker en amateur-malacoloog, Jordy Wendricks. Deze nieuwe soort is te vinden langs Malmok Beach, een gebied op de noordpunt van Aruba. Jaspidiconus-soorten leven in ondiep water en vertonen, gezien hun beperkte verspreidingsvermogen, vaak een hoge mate van endemische kenmerken. Deze nieuwe soort is gemiddeld ongeveer 14 mm lang en loopt taps toe aan beide uiteinden. Hoewel lijkend op de soort, J. vantwoudti, heeft deze nieuwe soort een levendige gele kleur en kleine rijen bruine stippen (zoals te zien is in de afbeelding hieronder).

Implicaties

Wereldwijd worden tropische mariene habitats bedreigd door de kustontwikkeling, de vervuiling, de overbevissing en de klimaatverandering. Dit verlies van leefgebied leidt tot een trapsgewijze effect van snel verlies van soorten. Hoewel kegelslakken historisch gezien over het hoofd zijn gezien, onthullen nieuwe studies hun enorm belang. Toxines van een aantal kegelslakken krijgen nu erkenning voor hun potentiële medicinale toepassingen. Er zijn al een aantal van deze toxines ontwikkeld en die worden gebruikt als pijnstillers. Het beschermen van de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Caribische kustlijn heeft niet alleen grote ecologische waarde, maar kan de sleutel zijn voor toekomstige wetenschappelijke doorbraken op een aantal andere gebieden.

Figuur 1. Endemische Jaspidiconus-soort van Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, holotype van Malmok Beach, Aruba, lengte 12,09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, lengte 10,70 mm, Malmok Beach, Aruba, in de Berschauer onderzoekscollectie; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotype, lengte 12,4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, lengte 12 mm, Arashi Beach, Aruba.

 

 

Meld uw waarnemingen

Heb je slakken of andere soorten waargenomen? Meld uw natuurwaarnemingen en foto’s op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor soortidentificatie voor je telefoon. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Breid uw kennis uit

U kunt uw meer te weten komen door het volledige rapport te lezen via de onderstaande link:

Petuch, E., Berschauer, D. 2022. A New Species of Jaspidiconus (Gastropoda: Conidae) from Aruba. The Festivus. Issue 2, Volume 54. Article.

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Especie Nobo di Cocolishi Cono Descubri na Aruba

Recientemente investigadonan di Florida Atlantic University y University of California a descubri un especie nobo di cocolishi cono dilanti di costa di Aruba. Habitando e lama seco di Malmok e especie aki ta representa solamente un di e mas di 180 especienan di molusco haya durante un investigacion di veld recien, mustrando Aruba como un “hotspot evolucionario” unico pa e region.

Cocolishi cono ta cocolishi predatorio di lama cu casca estampa di color, cu bo ta haya den henter tropico. E Cocilishi di lamanan aki tin custumber di biba den awa seco y ta utilisa un djente hol yena cu veneno pa paralisa su presanan. Te poco tempo pasa, tabata pensa cu e mas di 600 sortonan di cocolishi cono tabata pertenece na e mesun genero; sinembargo, investigacion genetico awor a descubri cu e especienan aki ta pertenece, de facto, na varios genero diferente.

Hotspot evolucionario

E ambiente cerca di costa di Aruba ta unico pa varios motibo, un di esakinan ta su poblacion rico y endemico di molusco. E porcentahe halto di endemismo haya rond di e isla ta indica cu Aruba ta representa un “hotspot evolucionario” distintivo dentro di e region. De facto, den transcurso di e encuesta di campo di un siman, investigado David Berschauer di Universidad di California a topa cu mas di 180 especie diferente di molusco na Aruba.

Un di e especienan aki a wordo determina despues como un subespecie nobo Jaspidiconus hendrikae, nombra asina na honor di Hendrika Wendriks, mama di un conocido buceado y malacologo amateur di Aruba, Jordy Wendricks. E especie nobo aki por wordo haya a lo largo di Malmok Beach, un area na e parti extremo nort di Aruba. E especie di Jaspidiconus ta habita den awa seco y, pa motibo di su capacidad limita di plama bay leu, hopi biaha ta exhibi grado halto di endemismo. E especie nobo aki tin un promedio di alrededor di 14 mm di largura y e ta bira fini na tur dos extremo. Aunke e ta similar na e especie J. vantwoudti, e especie nobo aki ta di un color geel bibo y tin rij chikito di punto maron (manera por wak riba e imagen abou).

Implicacion

Na nivel mundial, e habitatnan marino tropical ta menasa debi na desaroyo di costa, contaminacion, sobrepesca y cambio climatico. E perdida di habitat aki ta provoca un efecto drastico di perdida rapido di especie. Aunke historicamente e cocolishi cono a wordo pasa por halto, estudio nobo ta descubriendo su gran importancia. E venenonan di algun cocolishi conico awor ta ganando reconocimento pa nan posibel uzonan medicinal. Ya varios di e venenonan a wordo desaroya y nan ta uza nan como blokiado di dolor. E proteccion di e biodiversidad unico dentro di costa di Caribe Hulandes no solamente tin un gran balor ecologico, sino cu nan por contene e clave pa futuro avance cientifico den un serie di otro campo.

Figura 1. Especie endemico di Jaspidiconus di Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, especie nobo, holotipo di Malmok Beach, Aruba, largura 12,09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, especie nobo, largura 10,70 mm, Malmok Beach, Aruba, den e coleccion di investigacion di Berschauer; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotipo, largura 12,4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, largura 12 mm, Arashi Beach, Aruba.

 

Reporta bo observacionnan

Bo a observa cocolishi of otro especie? Raporta bo observacionnan y potret di naturalesa riba e website di DutchCaribbean.Observation.org of descarga e app gratis (iPhone (iObs) y Android (ObsMapp). E informenan di especie di e comunidadnan local y e turistanan ta invaluabel pa e esfuersonan di conservacion di naturalesa pa yuda aumenta e conciencia publico pa proteccion general di e especie. Ademas, DCNA, Observation International y Naturalis Biodiversity Center ta trahando hunto pa desaroya un app di identificacion di especie automatisa pa bo telefon. E potretnan cu bo upload ta di gran balor pa haci esaki posibel. Si tin pregunta, por comunica cu research@DCNAnature.org

Haya sa mas

Pa bo haya sa mas, lesa e informe completo haciendo uzo di e siguiente link:

Petuch, E., Berschauer, D. 2022. Un especie nobo di Jaspidiconus (Gastropoda: Conidae) di Aruba. The Festivus. Number 2, Volumen 54. Articulo.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 56.

 

Back to search results