New project utilizes sea urchins to speed-up coral reef recovery

Dutch below

 

The RAAK-PRO Diadema II project, is a pioneering effort to restore populations of the herbivorous sea urchin Diadema antillarum on Caribbean coral reefs, that commenced on January 1st, 2024. This four-year endeavor is an essential step toward a novel approach for restoring the ecological balance of these fragile marine ecosystems, and the urgent need to increased grazing to reduce algae cover and facilitate coral recruitment and survival.

(Diadema sea urchin settlers cultured in the Diadema I project. Photo credit: Tom Wijers.)

Alwin Hylkema, the driving force behind the project, emphasized the pressing need for Diadema II: “The Caribbean-wide die-offs of Diadema sea urchin populations have significantly compromised the coral reef ecosystems. Algae are now the dominant group on most Caribbean coral reefs, hampering coral recruitment and survival. We aim to mitigate the adverse effects of algal dominance that hinder reef recovery, by restoring one of the most important herbivores.”

Following the success of the Diadema I project, which received the prestigious RAAK award as best applied research project in the Netherlands in November 2023, the Diadema II initiative aims to build upon the preceding project’s achievements. In Diadema I, various approaches were developed to restore Diadema sea urchins on a small scale. These methods are now being implemented on multiple Caribbean islands. However, for increased impact, effective upscaling of these methods is essential.

The RAAK-PRO Diadema II project will focus on key remaining bottlenecks in Diadema restoration. By tackling these knowledge gaps, the initiative aims to upscale Diadema culture methods, optimize juvenile grow-out, and determine optimal restocking sizes and restocking sites. In this way the project aims to help refine restoration practices and bolster the resilience of Caribbean coral reefs against other disturbances.

Hylkema elaborated further: “Excessive sea surface water temperatures, hurricanes, and coral diseases have severely reduced coral cover throughout the Caribbean. However, it is especially the lack of grazers that locks the ecosystem in an algae-dominated state that prevents corals from recovering. The RAAK-PRO Diadema II project aims to develop methods to restore Diadema populations on a large scale, to facilitate natural reef recovery.”

The RAAK-PRO Diadema II project represents a collaborative effort involving marine scientists and conservationists from Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (project-lead), Marine Animal Ecology van Wageningen University, Wageningen Marine Research, St. Eustatius National Parks, Saba Conservation Foundation, Reef Renewal Bonaire, Nature Foundation St. Maarten, University of Florida, and the Institute for Socio-Ecological Research in Puerto Rico. The research is funded by SIA, part of the Dutch Research Council (NWO) and aspires to develop effective reef rehabilitation methods applicable in the entire Caribbean region.

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several (scientific) projects but the projects themselves are not DCNA projects. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.

 

 

 

 

Het RAAK-PRO Diadema II-project, gericht op het herstel van populaties van de herbivore zee-egel Diadema antillarum op Caribische koraalriffen, is gestart op 1 januari 2024. Het vierjarige project is een essentiële stap om het ecologische evenwicht van deze kwetsbare mariene ecosystemen sneller te kunnen herstellen. Er is namelijk dringend behoefte aan meer begrazing om de algengroei te verminderen en jonge koralen te faciliteren.

(Diadema sea urchin settlers cultured in the Diadema I project. Photo credit: Tom Wijers.)

Projectleider Alwin Hylkema benadrukt de dringende noodzaak van Diadema II: “De grootschalige populatiesterftes van Diadema-zee-egels in het Caribisch gebied hebben de koraalrifecosystemen ernstig aangetast. Algen zijn nu de dominante groep op de meeste Caribische koraalriffen en ondermijnen de vestiging en overleving van koralen. We streven ernaar de algengroei in te perken door één van de belangrijkste herbivoren te herstellen, zodat het rif snel op een natuurlijke manier kan herstellen.”

Het project bouwt voort op de successen van het Diadema I-project, dat in november 2023 de prestigieuze RAAK-award ontving voor het beste toegepaste onderzoeksproject in Nederland. In Diadema I werden verschillende toepassingen ontwikkeld om Diadema-zee-egels op kleine schaal te herstellen. Deze methoden worden nu toegepast op meerdere Caribische eilanden. Echter, voor een grotere impact is het essentieel om deze methodes op te schalen, zodat de zee-egels effectief hersteld kunnen worden.

Het RAAK-PRO Diadema II-project zal zich richten op een aantal van de belangrijkste knelpunten in het herstel van Diadema. Door deze kennislacunes aan te pakken, streeft het team er naar om  de zee-egel kweek op te schalen, de groei van jonge zee-egels te optimaliseren en de beste locaties voor uitzet te bepalen. Het is de verwachting dat herstelde zee-egelpopulaties de veerkracht van Caribische koraalriffen tegen andere verstoringen zullen vergroten.

Hylkema licht verder toe: “Te hoge zeewatertemperatuur, orkanen en koraalziekten hebben de koraalbedekking ernstig verminderd in het hele Caribisch gebied. Maar het is vooral het gebrek aan grazers dat het ecosysteem momenteel stagneert in een door algen gedomineerde staat, waardoor koralen kansloos zijn om te herstellen. Het RAAK-PRO Diadema II-project streeft ernaar methoden te ontwikkelen en optimaliseren om Diadema-populaties op grote schaal te herstellen en zo natuurlijk rif herstel een boost te geven.”

Het RAAK-PRO Diadema II-project is een samenwerkingsproject van mariene wetenschappers en natuurbeschermers van hogeschool Van Hall Larenstein (penvoerder), Marine Animal Ecology van de Wageningen University, Wageningen Marine Research, St. Eustatius National Parks, Saba Conservation Foundation, Reef Renewal Bonaire, Nature Foundation St. Maarten, University of Florida en het Institute for Socio-Ecological Research in Puerto Rico. Het onderzoek wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en streeft er naar om methodes te ontwikkelen die in de hele Caribische regio bruikbaar zijn.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

 

Published in BioNews 71

Back to search results