Landschapspark Rincon

MSc thesis 

In het natuurbeleidsplan Bonaire  1999-2004 is een aantal projecten geformuleerd, waarvan het behud van het gebied rondom het dorp Rincon als beschermd landschapspark er een is. Dit gebied ligt iets ten noorden van het midden van Bonaire en is ongeveer 2400 Ha groot. Het wordt begrensd door het gebergte rondom Rincon en is vrijwel de gehele vallei waarin Ricon ligt.

De natuur en cultuurhistorisch waarden van Bonaire wordt bedreigd door de sterke groei van economische activitieiten, waarvan het tourisme de belangrijkste is. Het gebied rondom Rincon dient hiervoor door middel van de status beschermd landschapspark veiliggesteld te worden. Het gebied rondom Rincon dient hieroor door middel van de status beschermd landschapspark veiliggesteld te worden.  De centrale vraag in dit onderzoek is: welke landschappelijke, cultuurhistorisch en natuurlijke waarden bezit de omgeving van Rincon en wat moet er gedaan worden om het gebied in te stellen als beschermd landschapspark waarin het welzijn van de bevolking van Rincon een belangrijke rol heeft en waarbinnen ruimte is voor duurzame vormen van recreatie en toerisme, zodat de waarden van het gebied duurzaam behouden blijven?

Back to search results