Landsbesluit Parke Marino Aruba

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 houdende instelling van het Parke Marino Aruba (Landsbesluit Parke Marino
Aruba)

In overweging genomen hebbende:
dat het ter bescherming van de mariene flora en fauna in de kustwateren van Aruba wenselijk is om bepaalde gedeelten van die kustwateren aan te wijzen als natuurreservaat in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbe-schermingsverordening (AB 1995 no. 2);

Back to search results