Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied

Introductie

De eerste effecten van de klimaatcrisis zijn nu al zichtbaar in het Caribische gebied en de verwachting is dat dit in de komende jaren exponentieel zal toenemen. In het onlangs verschenen zesde assessment rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waarschuwen deskundigen dat we nog maar tien jaar de tijd hebben om de ergste klimaateffecten af te wenden. Dit vereist echter daadkrachtige keuzes, zowel op het vlak van adaptatie- als mitigatiestrategieën. De eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Het dagelijks leven en de meeste economische activiteiten spelen zich af aan de kust. De unieke natuur van het gebied staat onder druk door menselijke activiteiten. De kwetsbaarheid wordt nog versterkt door het feit dat, vanwege het kleine oppervlak van het eiland en de beperkte menselijke capaciteit, de veerkracht om te herstellen van rampzalige gebeurtenissen laag is. De parken verenigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ervaren als beschermers van de natuur op de Nederlands Caribische eilanden aan den lijve hoe het veranderende klimaat de eilanden nu al beïnvloedt.

 

Also available in English: https://www.dcbd.nl/document/dutch-caribbean-climate-action-plan

Back to search results