Golfdoordringing op de kust van Bonaire tijdens een hurricane

Msc. thesis

Het eiland Bonaire, onderdeel van de benedenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, Hgt op de rand van de Caribbische hurricanegordel. Het risico bestaat dan ook dat het eiland getroffen wordt door een hurricane. Aangezien de westkust van het eiland weinig hoger dan het waterniveau ligt, is er in zo'n geval weinig bescherming tegen de doordringing van golven op de kust. Om de mate van golfaanval en inundatie te bepalen zijn in diverse voorstudies de waterstandsverhoging en golfhoogte voor de kust van Bonaire bepaald met computermodellen. Hieruit is gebleken dat er een significante golfhoogte van ongeveer 3 m te verwachten is met een maximale waterstandsverhoging van 0.5 m. Voor de overgang van de situatie voor het breken van de golf naar de brekerzone en golfoverslag zijn nog experimenten gedaan, maar de verdere doordringing op het land zijn echter geen computermodellen of theorieen voor handen. Om toch deze situatie te kunnen analyseren is er gekozen voor het gebruik van een schaalmodel. Allereerst is een tweetal prototype situaties gedefinieerd die als representatief kunnen worden gezien voor de westkust van Bonaire. Deze situaties verschillen op het punt dat er een situatie met strandmuur en een situatie zonder strandmuur is. Deze prototype situaties zijn vervolgens op schaal1 :15 nagebouwd in een golfgoot, waarbij ook de golfhoogten en waterstanden zijn omgeschaald. Er is vervolgens een meetprogramma samengesteld waarbij variaties zijn aangebracht in de waterstand, de golfsteilheid van de inkomende golven en de ruwheid van het achterland. Na verwerking van de meetgegevens zijn deze met behulp van spectraalanalyse en dimensie-analyse geanalyseerd om de relaties te vinden tussen de in het model gevarieerde parameters en de mate van golfdoordringing en setup op het land. Uit deze analyses zijn vooral de relaties tussen de waterstand en de golfdoordringing of setup naar voren gekomen Vervolgens zijn de gegevens uit de modelsituatie omgeschaald naar de prototype situatie en is er gekeken naar de impactbelasting die de golven kunnen veroorzaken tegen de gebouwen aan de kust teneinde een zone te kunnen bepalen waarbuiten geen schade op zal treden aan deze gebouwen. De golfhoogten op het land bleken maximaal 0.8 m in de eerste meters te worden voor de situatie waar een strandmuur aanwezig is, bij een waterstand van ongeveer 0.5 m, die over een lange afstand landinwaarts aanwezig blijft. Aan de hand van controle berekeningen voor betonconstructies is gebleken dat het risico van schade aan de wanden van de gebouwen niet zo zeer aanwezig is. Eventuele semi-permanente bebouwing als eettentjes of terrasoverkappingen zouden in gevaar kunnen komen, maar zijn indien daarop ontworpen ook te verwijderen voor een hurricane. Ramen en deuren op de begane grond behoeven wellicht extra bescherming. Door de gebouwen boven het niveau van de te verwachten waterstand op het land te bouwen neemt de kans op schade door overstroming ook behoorlijk af.

Back to search results