Geiten en Schapen op de ABC-eilanden

Voorwoord

Dit handboek behandelt het houden van schapen en geiten op de ABC-eilanden, met als doel het produceren van lamsvlees van een hoge kwaliteit. Dit wordt bereikt door middel van rasverbetering en management.

Het handboek is geschreven op basis van ervaringen van kunukero’s en experts in de veehouderij.

Dit boek is gemaakt in het kader van het project Professionele Geiten- en schapenhouderij 2020-2022 in samenwerking met Dienst LVV Bonaire. Het project is mogelijk gemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Professionele geiten- en schapenhouderij

In augustus 2020 is Dienst LVV het project Professionele Geitenhouderij gestart. Het doel is een win-win situatie te creëren door economie en ecologie te combineren: versterking van de geiten- en schapenhouderij terwijl de geiten en schapen binnen de hekken blijven en uit natuur- en woongebieden worden gehouden.

Voor de versterking van de geiten- en schapenhouderij wordt ingezet op veevoerproductie, rasverbetering, lamsvleesproductie en geitenmanagement.

Ing. Jan Jaap van Almenkerk, eindredacteur

Ing. Edward Berben, coauteur

 

Mei 2022

Wayaká Advies Almenkerk@gmail.com

Back to search results