Florida’s biosecurity failings threaten Caribbean reptiles

Florida is a hotspot for non-native species including many reptiles, which are spreading unchecked to the Caribbean. The Peters’s Rock Agama, a lizard native to sub-Saharan Africa, is among the latest species to spread from Florida to the Caribbean islands. Conservationists are expressing their fear for the impacts of this non-native species in a public letter which advises scientists, conservationists, policy makers, veterinarians and border control agencies to be on high alert.

Florida is widely known to be a hotbed of invasive alien species, including many non-native reptiles from around the world. It is not uncommon to see new reports about green iguanas (a species from Central America) falling from the trees during cold spells, or large pythons from Asia preying on native deer and alligators in the Everglades. There are many other aliens that receive far less attention yet are no less dangerous.

Among the most insidious aliens is the Peters’s Rock Agama, or Agama picticauda, a reptile native to western and central Sub-Saharan Africa. This colorful lizard first arrived in Florida in the 1970s and has since spread across the Sunshine State, preying on a wide range of small animals.

(Peters’s Rock Agama in Florida. Photo credit: Vijay Barve)

New citizen science reports show this species has now reached the Bahamas and the British Virgin Islands, undoubtedly carried as stowaways on vessels out of Florida. A group of Caribbean-based biologists and conservationists are now expressing their deep concern because this region is a biodiversity hotpot with thousands of unique, endemic species, over 1,500 of which are already at high risk of extinction. Other undesirable aliens that are inferred to have spread to the Caribbean via Florida in recent years including Green Iguanas (Iguana iguana), Black Spiny-tailed Iguanas (Ctenosaura similis) and Asian House Geckos (Hemidactylus frenatus).

(Peters’s Rock Agama in Florida. Photo credit: John Wolaver)

In their letter to the journal Animal Conservation, co-authored by Dolfi Debrot from Wageningen Marine Research, the authors identify nearly 50 native reptile species that could be impacted if the agama becomes established across the Eastern Caribbean. Many species are at risk of being eaten by the agamas and even large native lizards are likely to experience competition and displacement given the agama’s aggressive behaviours.

The authors advise scientists, conservationists, policy makers, veterinarians and border control agencies to be on high alert for incursions by Peters’s Rock Agamas and other non-native reptiles. They further urge the transport sector – especially those operating out of Florida – to be on the lookout for the agama and to take swift measures to remove them.

The letter has been published in Animal Conservation: M.P. van den Burg et al.: The threat of Peters’s Rock Agama (Agama picticauda) to reptile diversity across the Lesser Antilles. Animal Conservation 2023, 12889.

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.


 

 

Florida is een hotspot voor uitheemse soorten, waaronder veel reptielen, die zich via de transport van goederen ongecontroleerd verspreiden naar het Caribisch gebied. De Peters’s rock agame, een hagedis die oorspronkelijk uit Afrika komt, is een van de laatste soorten die zich van Florida naar de Caribische eilanden aan het verspreiden is. Natuurbeschermers uiten hun zorg voor de gevolgen hiervan.

Florida staat algemeen bekend als een broeinest van invasieve uitheemse soorten, waaronder veel uitheemse reptielen van over de hele wereld. Het is niet ongewoon om verhalen te horen over groene leguanen – een soort uit Centraal-Amerika – die er bij kou uit de bomen vallen, of grote pythons uit Azië die azen op inheemse herten en alligators in de moerassen van de Everglades. Er zijn ook veel andere uitheemse soorten die veel minder aandacht krijgen, maar daarom niet minder schadelijk zijn.

(Peters’s Rock Agama in Florida. Photo credit: Vijay Barve)

Een van de meest verraderlijke ‘vreemdelingen’ is de Peters’s rock agame – of Agama picticauda – een reptiel dat oorspronkelijk uit West- en Centraal Afrika ten zuiden van de Sahara komt. Deze kleurrijke hagedis arriveerde voor het eerst in Florida in de jaren 70 en heeft zich sindsdien verspreid over de Sunshine State, waar hij aast op een breed scala aan kleine dieren.

Uit recente citizen science observaties blijkt dat deze soort nu de Bahama’s en de Britse Maagdeneilanden heeft bereikt. Hoogstwaarschijnlijk is de soort als verstekeling meegevoerd op schepen uit Florida. Een groep biologen en natuurbeschermers uit het Caribisch gebied spreekt nu haar grote bezorgdheid uit omdat deze regio een hotspot van biodiversiteit is met duizenden unieke inheemse soorten, waarvan er al meer dan 1500 met uitsterven worden bedreigd. Andere ongewenste vreemdelingen die zich de afgelopen jaren via Florida naar het Caribisch gebied hebben verspreid zijn onder andere groene leguanen (Iguana iguana), zwarte leguanen (Ctenosaura similis) en Aziatische huisgekko’s (Hemidactylus frenatus).

(Peters’s Rock Agama in Florida. Photo credit: John Wolaver)

In hun brief aan het tijdschrift Animal Conservation, die mede is geschreven door Dolfi Debrot van Wageningen Marine Research, identificeren de auteurs bijna vijftig inheemse reptielensoorten die kunnen worden bedreigd als deze agame zich in het Oostelijke Caribisch gebied vestigt. Veel soorten lopen het risico te worden opgegeten door de agames en zelfs grote inheemse hagedissen zullen waarschijnlijk concurrentie ondervinden en worden verdrongen door het agressieve gedrag van de Peters’s rock agame.

De auteurs van deze brief adviseren wetenschappers, natuurbeschermers, beleidsmakers, dierenartsen en grenscontrole-instanties om zeer alert te zijn op Peters’s rock agames en andere uitheemse reptielen. Ze dringen er verder bij de transportsector op aan – vooral diegenen die vanuit Florida opereren – om op te letten  op de aanwezigheid van de agames en snel maatregelen te nemen om ze te verwijderen.

De brief The threat of Peters’s Rock Agama (Agama picticauda) to reptile diversity across the Lesser Antilles is gepubliceerd in Animal Conservation

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean’. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

Published in BioNews 66

Back to search results