Erosiebestrijding en natuurherstel

Een gezond koraalrif is cruciaal voor Bonaire. De economie is voor 80% afhankelijk van het toerisme. De twee grootste bedreigingen voor het koraalrif zijn afvalwater en erosie (Natuurbeleidsplan 1999-2004). De overheid van Bonaire wil het mooie koraalrif beschermen en de bedreigingen aanpakken. Een van de bedreigingen is sediment uitspoeling naar zee door erosie. Het sediment (gronddeeltjes) verstikt het koraal. In de pre koloniale tijd was Bonaire bebost en werd een groot deel van het regenwater opgevangen op het eiland. In de loop van de tijd zijn door ontbossing en door overbegrazing door vrij rondlopende geiten kale gronden ontstaan. De bodem wordt niet meer vastgehouden door begroeiing, zodat het snel erodeert. Door de snelle groei van de bevolking in de afgelopen 15 jaar, is er meer bebouwd oppervlakte, waar het regenwater niet meer in de grond kan zakken, maar oppervlakkig afspoelt. Door de geërodeerde gronden en urbanisatie stroomt nu meer water met sedimenten richting zee. Dit water kan worden opgevangen in dammen en saliña’s, zodat de koraalriffen worden beschermd.

De doelen van het project:

  • Minder erosie naar het koraalrif.
  • Minder wateroverlast in de woonwijken.
  • Verhoogde biodiversiteit door natuurontwikkeling.
  • Aantrekkelijke natuur voor toeristen.
  • Meer water beschikbaar voor de landbouw.

Om de doelstellingen te bereiken, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Verbeteren van het waterbergend vermogen van de dammen.
  2. Herstel van de saliña’s.
  3. Natuurherstel in verlaten diabaasgroeves.
  4. Herstel van waterputten en molens.
  5. Onderzoek naar de stroomgebieden op Bonaire.

Back to search results