The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) Organise Marine Management Workshop in Aruba

Dutch, Papiamentu and Papiamento below

 

From the 21st to the 23rd of November 2022, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) together with Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) hosted a workshop on Marine Management in Aruba. Delegates from both governments and park management organisations representing islands in the Dutch Caribbean came together for in-depth discussion on how to address the unique challenges our islands face when protecting the ocean. It is the first time such a workshop was organised for the Dutch Caribbean. 

At the start of the workshop invited experts from Australia, Jamaica, United Kingdom, Colombia, the USA and Aruba presented examples of best practices and innovative approaches to ocean protection from around the world, which were used in problem solving exercises and round table discussions on an expansive mix of subjects such as marine park management, sustainable fisheries management, control and enforcement at sea, sustainable tourism and strategic stakeholder mapping. Minister Ursell Arends, the Minister of Integrity, Transport, Nature and Senior Affairs for the government of Aruba kicked-off the workshop, outlining the ambitious agenda that Aruba has for marine conservation, which includes establishing an ‘island-round’ marine park. 

Minister Ursell Arends: “For many years, Aruba has prioritised our economic prosperity, at the expense of our nature. The ambition is to expand the current four-area marine park to an island-round marine park as part of a larger goal for Aruba’s eventual Marine Spatial Plan. Rather than prohibit activities, the island-round marine park model will create a roadmap for a sustainable balance between the human and economic activities of our maritime space and the conservation of marine life.” 

As part of the workshop, participants were invited to hike through Parke Nacional Arikok to learn more about Aruba’s diverse flora and fauna. This hike served as a reminder of why it is vital to protect nature and also gave FPNA the chance to showcase the important work the team is doing to protect and conserve nature in Aruba. 

“We were honoured to collaborate with DCNA to host the Marine Management workshop in Aruba and welcome key stakeholders and international experts to share knowledge and expertise on marine management with the different island representatives”, said Natasha Silva, Chief Conservation Officer, FPNA. Now more than ever, our oceans are under great threat, and from the workshop it is evident that we all have ambitious plans to protect and manage our island’s marine environment and beyond. Collaboration on local level and cross-island is key in implementing innovative approaches to protect our oceans for generations to come.  

This was the first of a series of workshops that DCNA plans to host in the coming years, each time on a different island but all focused on sustainable management of natural resources and the protection of nature. This workshop was generously sponsored by the Oceans5 funders’ collaborative and supported by the Blue Marine Foundation and the Allen Institute for Artificial Intelligence. 

“It was great to see such a big diversity of participants who were all enthusiastic about collaborating with each other,” says Irene Kingma, Policy Advisor to DCNA. “As DCNA-secretariat, we play a facilitatory role towards our members, and capacity building and knowledge sharing is a central part in that.”

Marine Management Workshop hike in Parke Nacional Arikok together with Minister Ursell Arends led by Ranger Rambo Flanegin.

 

 

DE DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) EN FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) ORGANISEREN MARIEN BEHEER WORKSHOP OP ARUBA 

Van 21 tot en met 23 november 2022 organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) samen met Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) een workshop over Marien Beheer op Aruba. Afgevaardigden van zowel regeringen als parkbeheerorganisaties, die eilanden in het Nederlands Caribisch gebied vertegenwoordigen, kwamen samen voor een diepgaande discussie over hoe de unieke uitdagingen waarmee onze eilanden worden geconfronteerd bij het beschermen van de oceaan, kunnen worden aangepakt. Het is de eerste keer dat een dergelijke workshop wordt georganiseerd voor het Nederlands Caribisch gebied. 

Aan het begin van de workshop presenteerden uitgenodigde experts uit Australië, Jamaica, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, de VS en Aruba voorbeelden van beste praktijken en innovatieve benaderingen van oceaanbescherming van over de hele wereld, welke werden gebruikt bij probleemoplossende oefeningen en rondetafelgesprekken over een uitgebreide mix van onderwerpen zoals marien parkbeheer, duurzaam visserijbeheer, controle en handhaving op zee, duurzaam toerisme en het in kaart brengen van strategische belanghebbenden. Minister Ursell Arends, de minister van Integriteit, Transport, Natuur en Hogere Zaken voor de regering van Aruba, trapte de workshop af en schetste de ambitieuze agenda die Aruba heeft voor het behoud van de zee, waaronder de oprichting van een ‘eiland-rond’ marien park. 

Minister Ursell Arends: “Voor vele jaren heeft Aruba onze economische welvaart geprioriteerd ten koste van onze natuur. De ambitie is om het huidige mariene park bestaande uit vier gebieden uit te breiden tot een eiland-rond marien park als onderdeel van een groter doel voor het Aruba’s uiteindelijke Mariene Ruimtelijk Plan. In plaats van het verbieden van activiteiten, zal het eiland-ronde mariene parkmodel een routekaart creëren voor een duurzame balans tussen de menselijke en economische activiteiten van onze maritieme ruimte en het behoud van zeeleven.” 

Als onderdeel van de workshop werden deelnemers uitgenodigd om door Parke Nacional Arikok te wandelen om meer te leren over Aruba’s diverse flora en fauna. Deze wandeling diende als een herinnering aan waarom het van vitaal belang is om de natuur te beschermen en het gaf FPNA ook de kans om het belangrijke werk te laten zien dat het team uitvoert om de natuur op Aruba te beschermen en te behouden. 

“We waren vereerd om samen te werken met de DCNA om de Marien Beheer Workshop op Aruba te organiseren en de belangrijkste belanghebbenden en internationale experts te verwelkomen om kennis en expertise over Marien Beheer te delen met de verschillende eilandvertegenwoordigers”, zei Natasha Silva, Hoofd Natuurbeheer, FPNA. Onze oceanen worden nu meer dan ooit bedreigd en uit de workshop blijkt dat we allemaal ambitieuze plannen hebben om het mariene milieu van onze eilanden en daarbuiten te beschermen en te beheren. Samenwerking op lokaal en eiland overschrijdend niveau is essentieel bij het implementeren van innovatieve benaderingen om onze oceanen voor toekomstige generaties te beschermen. 

Dit was de eerste van een reeks workshops die de DCNA van plan is de komende jaren te organiseren, telkens op een ander eiland maar allen gefocust op duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en het beschermen van de natuur. Deze workshop werd genereus gesponsord door het Oceans5 financiers’ collaboratief en ondersteund door de Blue Marine Foundation en het Allen Institute for Artificial Intelligence. 

“Het was geweldig om zo’n grote diversiteit aan deelnemers te zien die allen enthousiast waren over het samenwerken met elkaar” zegt Irene Kingma, beleidsadviseur van DCNA. “Als DCNA-secretariaat spelen we een faciliterende rol richting onze leden en capaciteitsopbouw en het delen van kennis zijn daarbij een centraal onderdeel.” 

Marien Beheer Workshop wandeling in Parke Nacional Arikok samen met Minister Ursell Arends onder leiding van Ranger Rambo Flanegin.

 

 

DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) I FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) A ORGANISÁ TAYER NA ARUBA TOKANTE MANEHO MARINO  

For di 21 te ku 23 di novèmber 2022 Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) huntu ku Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a organisá un tayer na Aruba tokante Maneho Marino. Delegashonnan di tantu gobièrnunan komo organisashonnan di maneho di parke ku ta representá e islanan den Karibe Hulandes, a bini huntu pa un debate profundo tokante kon por atendé ku e desafionan úniko ku nos islanan ta konfrontá den kaso di protekshon di oséano. Ta promé biaha ku ta organisá un semehante tayer pa Hulanda Karibense. 

Na komienso di e tayer ekspertonan invitá for di Oustralia, Jamaica, Reino Uní, Colombia, Merka i Aruba a presentá vários ehèmpel di ‘best practices’ i aserkamentu inovativo di protekshon di oséano prosedente di tur parti di mundu, ku nan ta usa den kaso di ehersisio pa solushoná problema i diskushon di mesa rondó tokante un meskla di tópiko, manera maneho di parke marino, maneho sostenibel di piskamentu, supervishon i mantenshon di lei riba laman, turismo sostenibel i inventarisashon di stakeholdernan stratégiko. Minister Ursell Arends, minister di Integridat, Transporte, Naturalesa i Asuntunan di Adulto Mayor pa gobièrnu di Aruba, a habri e tayer i a duna un diskripshon di e agènda ambisioso ku Aruba tin pa preservashon di laman, entre otro un parke marino rònt di e isla.     

Minister Ursell Arends: ‘Pa hopi aña kaba Aruba ta pone nos prosperidat ekonómiko na promé lugá, a kosto di nos naturalesa. Nos ambishon ta pa ekspandé e parke marino aktual ku kuater área pa logra un parke marino rònt di henter nos isla komo parti di un meta mas grandi pa e Plan Espasial Marino final di Aruba. Na lugá di prohibí aktividat, e modelo di parke marino rònt di nos isla lo krea un plan pa un ekilibrio duradero entre aktividatnan humano i ekonómiko den nos espasio marítimo i preservashon di bida bou di laman.’ 

Komo parti di e tayer a invitá e partisipantenan pa hasi un kaminata den Parke Nacional Arikok pa haña sa mas tokante e variedat di flora i founa di Aruba. E kaminata akí a rekordá tur hende dikon ta esensial pa protehá naturalesa i a duna FPNA e oportunidat tambe pa mustra e trabou importante ku e tim ta hasi pa protehá i preservá naturalesa na Aruba. 

‘Nos a sinti nos honrá pa traha huntu ku DCNA pa organisá e tayer di Maneho Marino na Aruba i yama bon biní na e stakeholdernan i ekspertonan internashonal importante pa kompartí konosementu i ekspertisio tokante maneho marino ku e representantenan di e diferente islanan’, segun Natasha Silva, Chief Conservation Officer di FPNA. Awor akí mas ku nunka nos oséanonan ta bou di menasa serio, i for di e tayer a resultá ku nos tur tin plannan ambioso pa protehá i manehá e medio ambiente di nos isla i pafó di esaki. Kolaborashon riba nivel lokal i entre e islanan ta esensial na momentu di implementashon di aserkamentunan inovativo pa protehá nos oséanonan pa generashonnan di futuro. 

Esaki ta e promé di un seri di tayer ku DCNA ke organisá den e añanan binidero, kada biaha na un otro isla, pero tur ku enfoke riba maneho sostenibel di rekursonan natural i protekshon di naturalesa. E laso di kolaborashon di Oceans5-financiers a spònser e tayer akí generosamente ku sosten di Blue Marine Foundation i Allen Institute for Artificial Intelligence.  

‘Tabata fantástiko pa mira un diversidat asina grandi di partisipante kaminda tur tabata hopi entusiasmá pa traha huntu ku otro’, segun Irene Kingma, konsehero di maneho di DCNA. ‘Komo sekretariado di DCNA nos tin un ròl fasilitario den direkshon di nos miembronan, kaminda desaroyo di kapasidat i kompartimentu di konosementu ta para sentral.’ 

Kaminata relashoná ku e tayer di Maneho Marino den Parke Nacional Arikok huntu ku minister Ursell Arends bou di guia di bòswagter Rambo Flanegin.

DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) Y FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) TA ORGANISA TAYER DI MANEHO MARINO NA ARUBA

Di dia 21 pa 23 di november di aña 2022, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) hunto cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a organisa un tayer tocante Maneho Marino na Aruba. Delegado di tanto gobierno como organisacionnan di maneho di parke cu ta representa e islanan di Caribe Hulandes a bini hunto pa un debate profundo tocante con pa aborda e desafionan unico cu nos islanan ta enfrenta ora di proteha ocean. Ta pa di prome biaha cu a organisa un tayer di e tipo aki pa Caribe Hulandes.

Na comienso di e tayer experto invita di Australia, Jamaica, Reino Uni, Colombia, Merca y Aruba a presenta ehempel di miho practica y acercamento innovado pa proteccion di e oceannan di henter mundo, cu a wordo uza den ehercicio di resolucion di problema y discusion di mesa rondo tocante un combinacion expansivo di tema manera maneho di parke marino, maneho sostenibel di pesca, control y aplicacion den lama, turismo sostenibel y mapeo di parti interesa strategico.  Minister Ursell Arends, Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor di gobierno di Aruba, a inaugura e tayer y a describi e agenda ambicioso cu Aruba tin pa conservacion marino, cu ta inclui e establecimento di un parke marino “rond di e isla”.

Ministro Ursell Arends: “Durante hopi aña caba, Aruba a priorisa nos prosperidad economico, a costa di nos naturalesa. E ambicion ta pa expande e parke marino actual di cuater area pa un parke marino rond di e isla como parti di un meta mas amplio pa e eventual Plan Espacial Marino di Aruba. Na luga di prohibi actividnan, e modelo di parke marino rond di e isla lo crea un hoja di ruta pa un sostenibel entre e actividadnan humano y economico di nos espacio maritimo y conservacion di bida marino”.

Como parte di e tayer, a invita e participantenan pa hike door di Parke Nacional Arikok pa siña mas tocante e diversidad di flora y fauna di Aruba. E hikeaki a sirbi como un recordatorio di pakico ta vital pa proteha naturalesa y tambe a duna FPNA oportunidad di mustra e importante trabou cu e ekipo ta haciendo pa proteha y conserva naturalesa na Aruba.

“Nos a sinti nos honra pa traha hunto cu DCNA pa organisa e tayer di Maneho Marino na Aruba y duna bonbini na interesadonan importante y expertonan internacional pa comparti conocemento y experencia tocante maneho marino cu e diferente representantenan di e islanan”, Natasha Silva, Directora di Conservacion di FPNA a bisa. Awor mas cu nunca nos oceannan ta bou di un gran menasa, y di e tayer ta evidente cu nos tur tin plan ambicioso pa proteha y administra e medio ambiente marino di nos isla y eyfo. E colaboracion riba nivel local y mas afo di nos islanan ta esencial den  implementacion di acercamento innovado pa proteha nos oceannan pa e generacionnan binidero.

Esaki tabata e prome di un serie di tayer cu DCNA ta plania di realisa den e proximo añanan, cada biaha na un diferente isla, pero tur dirigi riba maneho sostenibel di e recursonan natural y proteccion di naturalesa. E tayer aki a wordo patrocina generosamente pa colaboracion di Oceans5-financiers y apoya pa Blue Marine Foundation and the Allen Institute for Artificial Intelligence.

Fundacion Blue Marine y Allen Institute for Artificial Intelligence.

“Tabata tremendo pa mira un diversidad asina grandi di participante cu tabata entusiasma pa traha hunto”, Irene Kingma, consehero di maneho di DCNA a bisa. “Como secretaria di DCNA, nos ta desempeña un papel facilitado pa nos miembronan, na unda desaroyo di capacidad y intercambio di conocimento ta central”.

 

Hike di e Tayer di Maneho Marino den Parke Nacional Arikok hunto cu Minister Ursell Arends dirigi pa e Ranger Rambo Flanegin.

 

 

Published in BioNews 60

Back to search results