DCNA Launches Bionews Kids – A New Magazine to Empower Youth in the Dutch Caribbean

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

 

Kralendijk, Bonaire –The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) released the first edition of Bionews Kids. Bionews Kids is a free printed and online nature magazine for children of ages 9-11 on the six Dutch Caribbean islands. It was designed based on increasing reading, sparking curiosity and educate kids about the extraordinary nature and its threats on the six Dutch Caribbean islands. This in support to the nature education programs of the Protected Area Management Organizations on Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius and Sint Maarten. The first Bionews Kids edition includes a drawing competition and DCNA encourages all kids to participate.

 Supporting Nature Education and public awareness

DCNA’s mission is to support the Protected Area Management Organizations on the six islands of the Dutch Caribbean. One of DCNA’s goals is the promotion of educational outreach and public awareness. Hence, the creation of the first issue of Bionews Kids, which is a branch of Bionews (for adults). Bionews is a free monthly digital newsletter that gives updates on the latest nature news with a focus on research and monitoring, events and overall activities concerning the members of DCNA.

Multilingual nature magazine for kids

Bionews Kids is a magazine comprising of various elements that is made freely available to youth between 9 and 11 years old on the islands of Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten in the languages of English, Dutch, Papiamento, and Papiamentu. The magazine will be made available through the nature education programs at the Protected Area Management Organizations. The aim of the magazine is to promote reading on the islands with a magazine that is applicable to the experiences of the children on these islands with the nature they can find in their own backyards. DCNA introduces their new marine mascot of the magazine, Tara the Turtle, who will make a reappearance in future issues.

Theme: sea

For this first issue of Bionews Kids, the main theme is the marine environment. Kids can read amongst others about coral reefs, tidepools and mangroves that are particularly specific to some of the islands and about many creatures that they may or may not encounter. The magazine also includes activities such as coloring pages, beach journal, and puzzles. Besides these activities, readers can begin grasping environmental words and use the photo ID of sea animals continuously.

Drawing Competition

To create stewards of the sea surrounding the readers’ island, kids can participate in a drawing competition that is found in Bionews Kids. It is centered on the theme “Why I love the ocean and why I want to protect it.” Readers can become creative in their drawings and the chosen drawing will be featured in the next Bionews Kids magazine. This magazine hopes to encourage reading and learning of nature on the islands to empower our children and continue the investment of nature education.

To participate in the drawing competition, the reader needs to include their name, age, island, and phone number and upload it on the Bionews Kids page on the DCNA website at BioNews Kids Online: https://dcnanature.org/bionews-kids/. You can also hand it in to the local park organization education officer on their respective island (https://dcnanature.org/nature-education/). Deadline for the drawing to submitted is March 18th, 2022. Announcement of the winner will be found on the DCNA website and social media by April 1st, 2022.

Read BioNews Kids

BioNews Kids is generously supported by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) and National Postcode Lottery and created by the DCNA.

Access the magazines here:

BioNews Kids Online: https://dcnanature.org/bionews-kids/

BioNews Kids Hardcopy: contact your local park organization education officer on your respective island (https://dcnanature.org/nature-education/).

BioNews (adults)- free monthly digital newsletter: https://dcnanature.org/news/

For questions or interviews, please contact projects@dcnanature.org.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

DCNA lanceert Bionews Kids – Een Nieuw Tijdschrift om jongeren in de Nederlandse Cariben te Empoweren

 

Kralendijk, Bonaire – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft de eerste editie van Bionews Kids uitgebracht. Bionews Kids is een gratis, gedrukt en online, natuurmagazine voor kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar op de zes Nederlands Caribische eilanden. Het is ontworpen met het doel, het stimuleren van lezen, nieuwsgierigheid aanwakkeren en kinderen informeren over de buitengewone natuur en haar bedreigingen op de zes Nederlands Caribische eilanden. Dit ter ondersteuning van de natuureducatieprogramma’s van de Beheerorganisaties van Beschermde Gebieden op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. De eerste editie van Bionews Kids bevat een tekenwedstrijd en DCNA moedigt alle kinderen aan om mee te doen.

Ondersteuning van Natuureducatie en publieke bewustwording

De missie van DCNA is het ondersteunen van de Beheerorganisaties van Beschermde Gebieden op de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied. Een van de doelen van DCNA is het bevorderen van educatief materiaal en publieke bewustwording. Vandaar de realisering van de eerste editie van Bionews Kids, die een tak is van Bionews (voor volwassenen). Bionews is een gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief die updates geeft over het laatste natuurnieuws met focus op onderzoek en monitoring, evenementen en algemene activiteiten ten aanzien van de leden van de DCNA.

Meertalig natuurmagazine voor kinderen

Bionews Kids is een tijdschrift bestaande uit verschillende elementen die gratis beschikbaar is voor jongeren tussen 9 en 11 jaar op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten in de talen Engels, Nederlands, Papiamento en Papiamentu. Het blad wordt beschikbaar gesteld via de programma’s natuureducatie van de Beheerorganisaties van Beschermde Gebieden. Het doel van het tijdschrift is om het lezen op de eilanden te bevorderen met een tijdschrift dat aansluit op de ervaringen van de kinderen op deze eilanden met de natuur die ze in hun eigen achtertuin kunnen vinden. DCNA introduceert hun nieuwe zee mascotte van het tijdschrift, Tara de Schildpad, die in toekomstige edities zal terugkeren.

Thema: zee

Voor deze eerste editie van Bionews Kids is het hoofdthema mariene milieu. Kinderen kunnen onder andere lezen over koraalriffen, getijdenpoelen en mangroven die specifiek zijn voor sommige van de eilanden en over de vele wezens die ze al dan niet kunnen tegenkomen. Het tijdschrift bevat ook activiteiten zoals kleurplaten, strand logboeken en puzzels. Naast deze activiteiten kunnen lezers beginnen met het begrijpen van milieu gerelateerde woorden en voortdurend de foto-identificatie van zeedieren gebruiken.

Tekenwedstrijd

Om beheerders van de zee te creëren rondom de eilanden van de lezers, kunnen kinderen deelnemen aan een tekenwedstrijd die te vinden is in Bionews Kids. Het is draait om het thema “Waarom ik van de oceaan houd en waarom ik hem wil beschermen.” Lezers mogen hun creativiteit uiten in hun tekeningen en de uitgekozen tekening zal te zien zijn in het volgende Bionews Kids magazine. Dit tijdschrift hoopt het lezen en leren over de natuur op de eilanden aan te moedigen en onze kinderen te empoweren om zo de investering in natuureducatie voort te zetten.

Om deel te nemen aan de tekenwedstrijd, moet de lezer zijn of haar naam, leeftijd, eiland en telefoonnummer vermelden en vervolgens de gescande afbeelding van de tekening naar projects@dcnanature.org sturen of deze inleveren bij de onderwijsfunctionaris van de plaatselijke parkorganisatie op hun respectieve eiland (https://dcnanature.org/nature-education/). De deadline voor het inzenden van de tekening is 18 maart 2022. De winnaar wordt rond 1 April 2022 bekend gemaakt op de DCNA-website en sociale media.

Lees BioNews Kids

BioNews Kids wordt genereus ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nationale Postcode Loterij en in het leven geroepen door de DCNA.

Ga hier naar de tijdschriften:

BioNews Kids Online:               https://dcnanature.org/bionews-kids/

BioNews Kids Hardcopy:           neem contact op met de onderwijsfunctionaris van uw plaatselijke parkorganisatie op uw respectievelijk eiland (https://dcnanature.org/nature-education/).

BioNews (volwassenen)- gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief: https://dcnanature.org/news/

Voor vragen of interviews kunt u contact opnemen met projects@dcnanature.org

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

DCNA ta lansa Bionews Kids - un revista nobo pa reforsa e hobennan den Caribe Hulandes

 

Kralendijk, Boneiro – Aliansa Hulandes pa Naturalesa di Caribe (DCNA) a lansa e prome edicion di Bionews Kids. Bionews Kids ta un revista gratis di naturalesa, imprimi y online pa mucha di 9 pa 11 aña na e seis islanan di Caribe Hulandes. E revista a wordo diseña pa promove lesamento, kishiki e muchanan pa ta curioso y pa educa e muchanan tocante e naturalesa extraordinario y su menasanan na e seis islanan di Caribe Hulandes. Esaki pa sostene e programanan di educacion tocante naturalesa di e Organisacionnan di Maneho di Area Protegi na Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten. E prome edicion di BioNews Kids ta contene un concurso di pintamento y DCNA ta anima tur mucha pa participa.

Sosteniendo educacion di naturalesa y concientisacion publico

Mision di DCNA ta pa sostene e Organisacionnan di Maneho di Area Protegi na e seis islanan di Caribe Hulandes. Un di e metanan di DCNA ta pa promove dunamente di informacion y consciencia publico. Di eynan a bin e prome edicion di Bionews Kids, cu ta un sucursal di Bionews (pa adulto). Bionews ta un boletin digital mensual gratis cu ta brinda actualisacion di e ultimo noticianan tocante naturalesa cu enfoke riba investigacion y monitoreo, evento y actividad general relaciona cu ta concerni e miembronan di DCNA.

Revista multilingual di naturalesa pa mucha

Bionews Kids ta un revista componi di varios elemento cu ta disponibel gratuitamente pa hoben entre 9 y 11 años na e islanan di Aruba, Boneiro Corsou, Saba, St. Eustatius y St. Maarten den idioma Ingles, Hulandes, Papiamento y Papiamentu. E revista lo ta disponibel a traves di programa di educacion di naturalesa na e Organisacionnan di Maneho di Area Protegi.  E meta di e revista ta pa promove lectura na e islanan cu un revista cu ta aplicabel na e experiencianan di e muchanan di e islanan aki cu  naturalesa cu nan por topa cu ne den nan mes cura. DCNA ta presenta su mascota marino nobo di e revista, Tara the Turtle, cu lo aparece atrobe den futuro edicionnan.

Tema: lama

Pa e prome edicion di Bionews Kids, e tema principal ta medio ambiente marino. E muchanan por lesa, entre otro, tocante rif di coral, pos di marea y mangelnan cu ta particularmente specifico di algun di e islanan y tocante hopi criatura cu nan lo por topa cu nan of no. E revista tambe ta inclui actividad manera blachi pa kleur, diario di beach y puzzel. Ademas di e actividadnan aki, e lectornan por cuminsa capta palabra ambiental y uza identificacion di potret di e animalnan di lama continuamente.

Concurso di pintamento

Pa crea cuidadonan di lama cu ta rodea e isla di e lesadonan, e muchanan por participa na un concurso di pintamento cu bo ta haya den Bionews Kids. E ta bay tocante e tema “Pakico mi ta stima lama y pakico mi kier proteg’e”. E lesadonan por ta creativo den nan pinturanan y e pintura elegi lo parece den e proximo revista Bionews Kids. E revista aki ta spera di encurasha lesamento y siñamento tocante naturalesa na e islanan pa enforsa nos muchanan y sigui cu inversion den educacion di naturalesa.

Pa participa na e concurso di pintamento, e lesado mester inclui su nomber, edad, isla y number di telefon y despues manda e imagen cu bo scan di bo pintura na projects@dcnanature.org of entrega esaki na oficial di educacion di e organisacion di parke local den su respectiva isla https://dcnanature.org/nature-education/. Deadline pa entrega ta dia 18 di Maart, 2022. E anuncio di e ganado lo por wordo haya riba e website y social media di DCNA prome cu 1 di April, 2022.

Lesa BioNews Muchanan

BioNews Kids ta conta cu e generoso apoyo di Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad di Alimento (LNV) y Loteria Nacional di Codigo Postal y crea pa DCNA.

Acceso naa e revista aki:

BioNews Kids Online: https://dcnanature.org/bionews-kids/

BioNews Kids Hardcopy: comunica cu e oficial di educacion di e organisacion local di parke na su respectiva isla https://dcnanature.org/nature-education/

BioNews (adulto) – boletin digital mensual gratis: https://dcnanature.org/news/

Pa pregunta of entrevista, comunica cu projects@dcnanature.org.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

DCNA ta lansa Bionews Kids – Un Revista Nobo pa apoderá hóbennan den Karibe Hulandes

Kralendijk, Boneiru – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a lansa su promé edishon di Bionews Kids. BioNews Kids ta un revista di naturalesa grátis, imprimí i digital pa mucha di edat 9-11 aña riba e seis islanan Karibe Hulandes. E ta diseñá pa stimulá lesamentu, lanta kuriosidat i eduká muchanan tokante nos naturalesa ekstraordinario i su menasanan na e seis islanan di Karibe Hulandes. Esaki ta pa sostené e programanan di edukashon di naturalesa di e Organisashonnan di Maneho di Área Protehá na Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Statia i Sint Maarten. E promé edishon di BioNews Kids ta inkluí un konkurso di pintamentu i DCNA ta enkurashá tur mucha pa partisipá.

 Sosten pa Edukashon di Naturalesa i konsientisashon públiko.

DCNA su mishon ta pa sostené Organisashonnan di Maneho di Área Protehá riba e seis islanan di Karibe Hulandes. Un di e metanan di DCNA ta promoshon di material edukashonal i konsientisashon públiko. Pa e motibu ei a krea e promé edishon di Bionews Kids, ku ta parti di Bionews (pa adulto) Bionews ta un revista digital grátis, mensual ku ta informá di e último notisianan di naturalesa ku enfoke riba investigashon i monitoreo, eventonan i aktividatnan general relashoná ku miembronan di DCNA.

Revista multilingual pa mucha.

Bionews Kids ta un revista ku ta konsistí di vários elemento i ta gratuitamente disponibel pa hóben entre 9 pa 11 aña riba e islanan di Aruba, Bonaire, Kòrsou, Saba, Statia i St. Maarten, na e idiomanan ingles, hulandes, papiamento i papiamentu. E revista lo ta optenibel via e programanan di edukashon di e Organisashonnan di Maneho di Área Protehá. E meta di e revista ta pa stimulá lesamentu riba e islanan ku un revista aplikabel na eksperensia di e muchanan riba e islanan ku e naturalesa ku nan ta haña den nan mes kurá di kas. DCNA ta introdusí su maskota marino di e revista, Tara e Turtuga, ku lo aparesé atrobe den e futuro edishonnan.

Tema: laman

Pa e promé edishon di Bionews Kids, e tema prinsipal ta e medioambiente marino. Muchanan por lesa entre otro tokante di refnan di koral, tanki di marea i pal’í mangel ku ta partikularmente spesífiko pa algun di e islanan i e abundansia di kriaturanan ku nan lo por topa. E revista ta inkluí tambe aktividatnan manera páginanan pa klùr, diario di playa i pùzel. Banda di e aktividatnan aki e lesadó ta kuminsá komprendé e palabranan ambiental i usa e potrètnan di identifikashon di bestianan di laman kontinuamente.

Konkurso di pintamentu 

Pa krea stewardnan di e laman rònt e isla di e lesadó, muchanan por partisipá na konkurso di pintamentu ku tin den Bionews Kids. E ta enfoká riba e tema “Dikon ami stima osean i pa kiko ami ke proteh’é.” E lesadó por ta kreativo den su pintura anto e pintura ku ta skohe lo sali publiká den e revista. E revista akí ta spera di por enkurashá lesamentu i siñamentu tokante naturalesa riba e islanan pa empoderá nos muchanan i kontinuá ku invershon den edukashon riba naturalesa.

Pa partisipá na e konkurso di pintamentu, e lesadó tin ku inkluí su nòmber, edat, isla i number di telefòn i despues manda un skèn di e pintura pa projects@dcnanature.org òf entreg’é na e empleado di edukashon di e parke òf organisashon riba nan isla. E fecha límite pa entrega di e pintura ta 18 di mart 2022. Lo anunsiá e ganador riba wèpsait i den medianan sosial di DCNA pa 1 di Aprel 2022.

Lesa BioNews Kids

BioNews Kids ta kreá pa DCNA i tin e sosten generoso di Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kultura i Nationale Postcode Loterij.

Ta haña e revista via:

BioNews Kids Online: https://dcnanature.org/bionews-kids/

BioNews Kids Papel:  Tuma kontakto ku e empleado di edukashon di e parke òf organisashon di naturalesa riba bo isla. (https://dcnanature.org/nature-education/).

BioNews (adulto)- revista digital mensual grátis pa adulto: https://dcnanature.org/news/

Si tin pregunta òf pa entrevista por fabor tuma kontakto ku projects@dcnanature.org

 

 

 

 

Published in BioNews 51

Back to search results