CITES Brochure Dutch

** This brochure is also available in English, Papiamentu and Spanish

** This brochure is funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

CITES is een internationaal verdrag tussen overheden (momenteel 183 partijen) om ervoor te zorgen dat internationale handel van bedreigde en in het wild levende dier- en platensoorten hun voortbestaan niet bedreigd. Op dit moment worden meer dan 37.000 soorten dieren en planten beschermd onder het CITES verdrag. De handel is divers, variërend van levende dieren en planten tot een breed scala aan delen en producten gemaakt van CITES-soorten, zoals voedingswaren, exotische lederwaren, houtsnijwerken, sieraden, snuisterijen, instrumenten en zelfs lokale medicijnen.

HOE WERKT HET?

Om de internationale handel te reguleren gebruikt CITES drie lijsten voor de soorten: de appendices van de overeenkomst. De eerste twee zijn de meest belangrijke voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba, St. Eustatius): 

Appendix I: Soorten die dreigen uit te sterven waarvoor een handelsverbod geldt. Dit omvat alle zeeschildpadden en sommige walvis- en vogelsoorten, zoals de geelvleugelamazone papegaai op Bonaire (Lora).

Appendix II: omvat soorten die niet (direct) dreigen uit te sterven, maar waarin de handel moet worden gereguleerd om te voorkomen dat ze kunnen uitsterven. Handel is alleen toegestaan met geldige CITES vergunningen.

Appendix III: bevat soorten die worden beschermd in ten minste één land, die andere CITES partijen om hulp heeft gevraagd bij het beheren van de handel. Een (re)exportvergunning is vereist van het land in kwestie of een certificaat van oorsprong uit andere staten.

Reizen met CITES-soorten (waaronder ook delen en producten) zonder een CITES vergunning is een overtreding van de wet en kan leiden tot boetes of gerechtelijke vervolging. De plant, het dier of het item / product in kwestie wordt in beslag genomen.

Naast de CITES regelgeving kunnen strengere lokale regels en maatregelen van toepassing zijn!

Back to search results