Caribisch Nederland: Bonaire, eiland met een bewogen geologische geschiedenis.

De oudste gesteenten van Bonaire stammen uit het Midden-Krijt (Albien en Cenomanien). Ze hebben de magmatische signatuur van een vulkanische eilandboog als het gevolg van subductie van een oceanische plaat onder een andere oceanische plaat. Gezien de huidige geografische ligging zou men op het eerste gezicht verwachten dat Bonaire samen met de zustereilanden Aruba en Curaçao ontstaan is.

De oudste kalksteenformatie op Bonaire stamt uit het Eoceen. De fossielinhoud van deze Vroeg-Tertiaire kalken laat zien dat Bonaire toen onder water lag. In de periode daarna is het eiland weer boven water gekomen, tot aan het Laat-Mioceen. De zeespiegel stond toen weer zo hoog dat alleen de hoogste toppen van de eilanden boven water uitstaken. Rondom deze toppen groeiden koraalriffen.

Back to search results