Bonairian households not resilient to climate change vulnerabilities and action is highly needed

Nederlands and Papiamentu below.

 

Last May, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)‘s research intern Nina Zander requested via (social) media citizens on Bonaire to complete a questionnaire. This questionnaire was part of her research into how resilient Bonairian households are to vulnerabilities due to climate change. Her study has now been completed and the results suggest that there are still many barriers before households on Bonaire are resilient to the vulnerabilities due to climate change. Action to increase this resilience is required. 

Climate change and climate change vulnerabilities 

© Casper Douma

Global warming causes big changes in climate. These changes lead to climate vulnerabilities, which are expected to occur more often or intense in the future. Examples of such vulnerabilities on Bonaire are tropical storms, hurricanes, floods, and droughts. These can destroy Bonaire’s nature, like its coral reefs and mangroves. They can also harm Bonaire’s citizens. For example, it can cause injuries or sickness, and it can destroy vital infrastructure and buildings. Also, it can harm the economy and decrease household incomes. Small Islands, such as Bonaire and the other Dutch Caribbean Islands, are especially at risk. They are also expected to be most affected by the impacts of climate change. Therefore, it is important to make sure these islands and their households are resilient to climate change vulnerabilities. 

Research and results 

This is why Nina Zander, DCNA’s research intern and Master’s student of the University of Utrecht, has researched how resilient households on Bonaire are towards climate change vulnerabilities. The results of her research suggest that there is still a lot in the way for households to be climate resilient. For example, many households are not insured for damage caused by climate change vulnerabilities. Or they do not have enough savings to recover from such damage. Also, households often do not really know how climate change can impact them or how they can prepare for it. Poverty is another barrier. The results of this study also suggest that some household types, such as big households and households which have low education levels, are inclined to be less resilient.  

What now? 

© Casper Douma

Action to increase climate resilience is thus highly needed. Institutions like governments can initiate such action. For example, they can create an action plan. Protecting and recovering Bonaire’s nature should be part of this. Recommendations are made by the DCNA for this in their Dutch Caribbean Climate Action Plan.  

You can also take steps, like making sure your insurance covers climate change damage and becoming familiar with Public Entity Bonaire (OLB)’s disaster relief brochures . Also, make sure to stay updated on climate change impacts on nature by subscribing to DCNA’s free digital newsletter Bionews and by keeping an eye on DCNA’s social media channels. 

Interested in more information? 

Are you interested to learn more about this topic? You can find Nina’s thesis and the communication report in the Dutch Caribbean Biodiversity Database.  You can also reach Nina through nina.p.zander@gmail.com

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Bonairiaanse huishoudens niet veerkrachtig voor klimaatsveranderingen- actie is hoognodig

Afgelopen mei heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)’s onderzoeksstagiaire Nina Zander via (social) media een oproep gedaan om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst was onderdeel van haar onderzoek naar hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: ontzettend bedankt. Inmiddels is haar onderzoek afgerond. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er nog veel barrières zijn voordat huishoudens op Bonaire veerkrachtig zijn ten opzichte van de kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Actie om deze veerkracht te verhogen is vereist.  

 

Klimaatverandering en kwetsbaarheden 

© Casper Douma

Opwarming van de aarde veroorzaakt veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen leiden tot klimaat kwetsbaarheden. Het wordt verwacht dat deze vaker of intenser zullen voorkomen in de toekomst. Voorbeelden van zulke kwetsbaarheden op Bonaire zijn tropische stormen, orkanen, overstromingen en droogten. Deze kunnen de natuur van Bonaire, zoals zijn koraalriffen en mangroves, verwoesten. Daarnaast kan het ook de inwoners van Bonaire schaden. Het kan bijvoorbeeld verwoningen of ziekten veroorzaken en het kan vitale infrastructuur en gebouwen verwoesten. Ook beïnvloedt het de economie en kan het de inkomens van huishoudens doen afnemen. Kleine eilanden – zoals Bonaire en de andere Nederlandse Caribische eilanden – lopen vooral risico. Ook wordt er verwacht dat deze eilanden het meeste beïnvloedt zullen worden door de impact van klimaatveranderingen. Daarom is het van belang dat deze eilanden en hun huishoudens veerkrachtig zijn tegen kwetsbaarheden door klimaatverandering. 

 

Onderzoek en resultaten 

Dit is waarom Nina Zander, de onderzoeksstagaire van de DCNA en Master of Science studente van de Unversiteit van Utrecht, onderzocht heeft hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door klimaatverandering. De resultaten van haar onderzoek suggereren dat er nog veel barrières bestaan voordat huishoudens klimaat veerkrachtig zijn. Zo zijn veel huishoudens bijvoorbeeld niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door deze klimaat kwetsbaarheden. Of ze hebben niet genoeg spaargeld om te herstellen van zulke schade. Ook zijn huishoudens vaak niet bewust van hoe klimaatverandering en kwetsbaarheden hun kan beïnvloeden of hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Armoede is ook een barrière. Daarnaast suggereren de resultaten van deze studie dat sommige typen huishoudens, zoals grote huishoudens en huishoudens met lagere educatie niveaus, gemiddeld gezien minder veerkrachtig zijn.  

 

Wat nu? 

© Casper Douma

Actie om klimaat veerkracht te vergroten is dus broodnodig. Instituties zoals overheden kunnen zulke actie initiëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een actieplan opzetten. Het beschermen en herstellen van de natuur op Bonaire moet hier een onderdeel van zijn. Aanbevelingen voor een actieplan worden door de DCNA gedaan in hun ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’. Ook u kunt stappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw verzekering schade door klimaatverandering vergoedt en de rampenbestrijding brochures van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lezen. Zorg ook dat u op de hoogte blijft van de impact van klimaatverandering op de natuur van Bonaire door te abonneren op DCNA’s gratis digitale nieuwsbrief Bionews [Hyperlink] en door te kijken naar DCNA’s sociale mediakanalen.  

 

Geïnteresseerd in meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over dit onderzoek? U kunt Nina’s scriptie en het bijbehorende communicatierapport vinden op in de DCBD. Voor vragen kunt u Nina ook bereiken via nina.p.zander@gmail.com

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Kas di famianan boneriano no tin resiliensia pa kambio di klima – akshon ta altamente nesesario

Na luna di mei último Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)‘s su stazjèr di investigashon Nina Zander a hasi un yamada via medionan sosial pa yena un kuestionario. E enkuesta akí tabata parti di su investigashon pa haña sa kon resiliente kas di famianan boneriano ta relashoná ku debilidatnan kousá pa kambio di klima. Un gradisimentu ta bai na tur persona ku a yena e lista di enkuesta. Miéntras tantu su investigashon a terminá. E resultadonan di e investigashon akí ta sugerí ku tin hopi barera ainda ku ta stroba ku kas di famianan boneriano ta alkansá resiliensia pa kambio di klima. Ta nesesario pa tuma akshon pa halsa e resiliensia akí.  

Kambio di Klima i debilidatnan 

© Casper Douma

Keintamentu di mundu ta kousa kambio den klima. E kambionan akí ta trese ku nan menasanan (debilidatnan) di klima. Por premirá ku esakinan ta bai presentá mas frekuentemente òf mas intensivamente den futuro. Ehèmpel di e menasanan akí na Boneiru ta tormenta tropikal, orkan, inundashon i sekura. Esakinan por destruí naturalesa di Boneiru, manera su koralnan i mondinan di palu di mangel. Tambe nan por kousa daño na siudadanonan di Boneiru. Por ehèmpel, nan por kousa leshon òf malesa i nan por destruí infrastruktura vital i edifisio. Tambe nan por kousa daño na e ekonomia i baha e entrada di kas di famianan. Islanan chikitu – manera Boneiru i e otro islanan di Karibe Hulandes – ta kore prinsipalmente riesgo. Tambe ta spera ku e islanan akí lo sinti mas efekto di e impaktonan di kambio di klima. Pa e motibu ei, ta importante ku e islanan akí i nan kas di famianan ta resiliente pa e menasanan di kambio di klima.  

 

Investigashon i resultado 

Esaki ta e motibu dikon Nina Zander, kende ta e stazjèr di investigashon di DCNA i studiante di Master di Siensia na Universidat di Utrecht, a investigá kon e resiliensia di e kas di famianan boneriano ta pa konfrontá debilidatnan kousá pa kambio di klima. E resultadonan di su investigashon ta sugerí ku ainda tin bastante barera promé ku e kas di famianan alkansá sufisiente kalidat di resiliensia. Por ehèmpel hopi kas di famia no ta sigurá kontra daño kousá pa e debilidatnan di kambio di klima akí. Ni tampoko nan no tin sufisiente sèn di spar pa por kubri daño similar. Ademas, kas di famianan no ta na altura kon kambio di klima por hasi impakto riba nan ni kon nan por prepará pa esaki. Pobresa tambe ta un otro barera. Ademas e resultadonan di e investigashon akí ta sugerí ku algun sorto di kas di famia, manera kas di famianan grandi i kas di famianan ku tin un grado abou di edukashon, promedio tin chèns di ta ménos resiliente.  

Kiko awor? 

© Casper Douma

Pues akshon pa halsa e resiliensia pa klima ta altamente nesesario. Institutonan manera gobièrnu por inisiá e tipo di akshonnan akí. Por ehèmpel, nan por krea un plan di akshon. Protekshon i rekuperashon di naturalesa di Boneiru lo mester ta parti di esaki. DCNA ta duna rekomendashonnan pa esaki den nan ‘Plan di Akshon pa Klima pa Karibe Hulandes’. Abo mes tambe por tuma medida, manera sea sigur ku bo pólisa di seguro ta kubri kambio di klima i tuma bon nota di foyetonan di Entidat Públiko Bonaire (OLB) tokante kombatimentu di desaster. Ademas sea sigur di ta bon na altura di e informashon tokante impakto di kambio di klima dor di aboná riba e boletin di notisia digital grátis Bionews i dor di tira bista riba DCNA su kanalnan di medionan sosial. 

Bo ta interesá den mas informashon? 

Bo ta interesá den mas informashon tokante e investigashon akí? Bo por haña Nina su tesina i e rapòrt pa komunikashon tokante esaki riba Dutch Caribbean Biodiversity Database. Pa pregunta por tuma kontakto ku Nina tambe via  nina.p.zander@gmail.com.

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 58.

Back to search results