Bonaire National Marine Park (BNMP) op weg naar werelderfgoed

Het Bonaire National Marine Park (BNMP) staat sinds 2011 op de Nederlandse Voorlopige lijst van het Werelderfgoed. Dit betekent dat een nominatie kan worden ingediend om als natuurlijk werelderfgoed erkend te worden. In dit rapport wordt beschreven welke stappen nodig zijn om tot een nominatie voor de status van werelderfgoed te komen.

De ‘Outstanding Universal Value’ (datgene wat het gebied wereldwijd uniek maakt) moet worden aangetoond. Hierbij zijn drie aspecten van belang:

  1. Het gebied moet voldoen aan minimaal één van de vier door UNESCO gestelde criteria voor natuurlijke werelderfgoederen;
  2. Het gebied moet voldoen aan condities voor integriteit;
  3. Het beheer van het gebied moet voldoende zijn om de kwaliteit van het ecosysteem van het BNMP veilig te stellen voor de komende generaties.

Verder moet het gebied en haar OUV worden vergeleken met vergelijkbare werelderfgoed gebieden en met vergelijkbare gebieden elders in de wereld door middel van een Comparative Analysis.

De hele procedure is in dit rapport samengevat in een schematisch stappenplan. Omdat er zware eisen gesteld worden aan de nominatie zijn in dit stappenplan ook beslismomenten aangegeven waarop aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn om verder te gaan met de aanvraag (zogenaamde ‘go/no-go’ momenten).

Aangezien de hele procedure de nodige financiële middelen vraagt, moet min of meer zeker zijn dat de nominatie haalbaar lijkt voordat aan de verschillende onderdelen van de nominatie begonnen wordt. 

Back to search results