Bonaire biodivers paradijs

Een internationaal onderzoeksteam heeft de mariene biodiversiteit van Bonaire onderzocht. Mariene biodiversiteit zegt iets over de verscheidenheid in verschillende soorten planten en dieren onder water. Hoewel de conditie van de riffen rond Bonaire regelmatig wordt gecontroleerd en er veel foto’s beschikbaar zijn van het onderwaterleven, is de mariene biodiversiteit steeds onderbelicht gebleven. In de voorgaande decennia was dit type onderzoek vooral gericht op Curaçao, waar veel nieuwe soorten zijn ontdekt. Daarom was het aannemelijk dat onderzoek op Bonaire ook zou kunnen leiden tot het vinden van onbeschreven soorten. De voorlopige uitkomstenvan de expeditie lijken erop te wijzen dat dit inderdaad zo is. De resultaten worden nog gepubliceerd in vaktijdschriften en op gespecialiseerde websites waar ze toegankelijk zijn voor iedereen die meer wil leren over de mariene biodiversiteit van Bonaire. Speciaal voor Onderwatersport hier alvast een “sneak preview”.

Back to search results