Bedreigde Nederlandse leguaansoort op de kaart gezet

Door het toetreden van de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius als bijzondere gemeenten tot het Koninkrijk der Nederlanden is de lijst met ‘Nederlandse’ reptielen en amfibieën uitgebreid. Meest bijzonder is de endemische Antilliaanse leguaan die op St. Eustatius voorkomt. Verschillende factoren zorgen er helaas voor dat de populatie gevaar loopt en van het eiland dreigt te verdwijnen. Ondanks populatieschattingen uit het verleden blijft het onduidelijk hoe klein en stabiel de populatie is. Het is dan ook van groot belang om de leguaanpopulatie te volgen. Daarom wordt nu voor het eerst de daadwerkelijke omvang van de populatie op St. Eustatius in kaart gebracht en staat monitoren op het beschermingsprogramma.

 

By joining the islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius as special municipalities to the Kingdom of the Netherlands, the list of 'Dutch' reptiles and amphibians has been extended. Most special is the endemic Antillean iguana that occurs on St. Eustatius. Unfortunately, several factors cause the population to endanger and to disappear from the island. Despite population estimates from the past, it remains unclear how small and stable the population is. It is therefore of great importance to follow the iguana population. That is why for the first time the actual size of the population on St. Eustatius is being mapped and monitors are on the protection program.

Back to search results