Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel

Koraalriffen zijn de belangrijkste economische hulpbron voor de eilanden van Caribisch Nederland. Zij verkeren in een slechte toestand en zonder actief ingrijpen zullen zij binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is meer dan ooit duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering onafwendbaar op ons afkomen. Dit zal leiden tot meer stress voor de omgeving waarin mensen leven en waarvan ze afhankelijk zijn. Voor de toekomst van Bonaire, Saba en St. Eustatius is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke milieu- en natuurvisie te ontwikkelen, daadkrachtig besluiten te nemen en op korte termijn te beginnen met de uitvoering zodat de veerkracht van de natuur van Caribisch Nederland weer omhoog gaat en beter bestand zal zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. De komende 10 jaar zijn cruciaal wil men het tij nog keren. Door nieuw beleid kan de economie omgebogen worden in de richting van een duurzame toekomst waarbij banen behouden worden en negatieve effecten van globale en regionale veranderingen zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen door veerkrachtige ecosystemen te realiseren. Dit kan door lokale stressfactoren zoveel mogelijk te minimaliseren. In dit rapport proberen we handvatten aan te reiken voor de ontwikkeling van deze visie en geven we mogelijke oplossingsrichtingen aan gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap ten aanzien van duurzaam beheer van koraalrifecosystemen.

 

 

Back to search results