‘Nature-based solutions’ zijn noodzakelijk om Caribische Nederland te behoeden voor de gevolgen van klimaatverandering

Achtergrond

Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en St. Eustatius) en de Koninkrijkspartners Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden nu en in de komende decennia met toenemende mate geconfronteerd met zware nadelige effecten van klimaatverandering. Die effecten zijn onder andere: - stijging van de zeespiegel - stijgingen in de lucht- en zeewatertemperatuur - toenemende verdroging van het klimaat - woekerende invasieve soorten en tropische ziekten - afname in biodiversiteit - toenemend frequentie en kracht van orkanen. Laaggelegen delen van historische steden zoals Willemstad (Curaçao) en Philipsburg (St. Maarten) en overige aan de kust gelegen infrastructuur zullen zonder ingrijpen uiteindelijk aan de zee moeten worden prijsgegeven. De eilanden beschikken over een rijke biodiversiteit met veel soorten en ondersoorten die niet of nagenoeg nergens op andere plekken voorkomen. Deze soorten zijn vaak bijzonder kwetsbaar voor invasieve soorten en veranderingen in het milieu, waaronder ook die veroorzaakt door klimaatverandering. Omdat de natuur slecht in stand is gehouden, is er sprake van een sterk verminderde veerkracht bij klimaatverandering.

In het verleden is menigmaal gewezen op de noodzaak om een actief klimaatbeleid en een adaptatiestrategie te ontwikkelen en implementeren voor Caribisch Nederland. Helaas heeft het daar tot nu toe aan ontbroken. Deze noodzaak is onlangs opnieuw benadrukt door recente standpunten van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA, 2020) en Greenpeace Nederland (2022), en door een uitgebreide analyse de Vrije Universiteit Amsterdam (2022) van de te verwachten gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire.

 

See also https://www.dcbd.nl/document/powerpoint-httpswwwdcbdnldocumente28098natu...

Back to search results