Rossum van, L.

Herinrichtingsplan mangazina di rei

Het cultuurpark Mangazina di Rei is gelegen op korte afstand van het dorp Rincon tussen de heuvels die het dorp omringen. Het park is vrij hoog gelegen ten opzichte van het dorp waardoor men vanaf het park een schitterend uitzicht heeft over het dorp alsmede Washington Slagbaai National Park. Het uitzicht behoort dan ook tot één van de belangrijkste kwaliteiten van het park. Het cultuurpark wil een multifuntionele aangelegenheid vormen waar zowel voor jong als oud wat te beleven valt. De bezoeker leert de geschiedenis, de culture rijkdom en het natuurschoon van Bonaire, en Rincon in het bijzonder, kennen. In de toekomst wil het park graag uitgroeien tot een goed draaiende, multifunctionele publieksattractie. Om dat te realiseren moeten de bestaande kwaliteiten van het park verbeterd en versterkt worden en dienen er een aantal nieuwe faciliteiten gerealiseerd te worden. De realisatie van het gehele project zal gezien de complexiteit gefaseerd worden. Onderstaand wordt in het kort de belangrijkste punten van deze fases behandeld. De parkeerplaats zal op een niveau worden gebracht om de parkeerkwaliteit te verbeteren en de erosieproblematiek te verhelpen. De parkeervakken krijgen een multifunctionele indeling om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. De entree zal voorzien worden van een invalidehelling. Het terrein rondom het hoofdgebouw, het pakhuis wat nu het huidige museum vormt, zal worden verbeterd door het creëren van een haaks lijnenspel dat rust in de inrichting brengt. Het benutten van de zichtas en -lijnen staat daarbij centraal. Om de jonge bezoeker wat meer te kunnen bieden wordt de speeltuin uitgebreid met natuurlijke speeltoestellen. De speeltuin krijgt een invulling als natuur-, speel- en leertuin en zal ook rolstoel- en invalidetoegankelijk worden gemaakt wat een belangrijke mijlpaal vormt op Bonaire. Op het boventerrein worden een aantal nieuwe recreatieve facilitetien gerealiseerd om de mogelijkheden en de multifunctionele inzetbaarheid van het park te vergroten. Het openluchtmuseum Rinconsito krijgt een nieuwe infra- en waterstructuur vrijwel evenwijdig aan de contourlijnen. Daarmee wordt een belangrijke stap gemaakt in het oplossen van de wateren erosieproblematiek. Naast de bestaande replica’s van oude onderkomens en woningen zullen een aantal nieuwe replica’s gebouwd worden op de bezoeker kennis te laten maken met de Bonairiaanse architectuur, culturele gebruiken en samenleving. Om deze nieuwe faciliteiten te beheren en te bewaken wordt er een beheerder op het terrein gehuisvest. Tijdens de laatste fase wordt een ateliercomplex gebouwd wat het centrum van Rinconsito zal gaan vormen met functies als een kantoor, muziek- en leslokaal en atelier waardoor ook de minder valide doelgroep en mensen met een verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden bediend. Bij de realisering van al deze nieuwe faciliteiten staat het leer-, ontdek- en belevingsconcept centaal. ‘‘See, feel and taste the culture of Bonaire!’’

Date
2014
Data type
Other resources
Theme
Education and outreach
Geographic location
Bonaire