Menkveld, S.H.

Onderzoek naar stikstofuitspoeling en verzouting

Research nitrogen leaching and salinisation

Summary (Dutch):

Op het terrein van dienst Landbouw, Veeteelt en Visserie (LVV) op Bonaire zal in 2012 een irrigatieproject worden opgestart, waar voedersorghum en buffelgras verbouwd gaat worden. Dit zal gebeuren met irrigatiewater afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Aangezien dit water niet vrij is van stikstof en zouten bestaat er kans op stikstofuitspoeling en verzouting. Dit wordt in dit verslag onderzocht.

Date
2012
Data type
Research report
Geographic location
Bonaire