Dommele van, D.

Het vergroten van een genetisch zuivere populatiedichtheid Antilliaanse leguanen

Het aantal genetisch zuivere Antilliaanse leguanen is aan het verminderen. Het belang om de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius zuiver te houden, wordt zeer groot geacht. Daarom dienen oplossingen te worden geformuleerd om beperkende bedreigingen te reduceren. Om deze oplossingen te formuleren diende het individuele leefgebied van de Antilliaanse leguaan onderzocht te worden. Tevens moest er meer bekend worden over de bereidheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking om een bijdrage te leveren aan dergelijke oplossingen. Door dit onderzoek zijn oplossingen om de genetisch zuivere populatiedichtheid van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius te vergroten opgesteld.

Ten eerste is onderzocht wat het individuele leefgebied van de leguaan is, ook wel de home range genoemd. Hier komt een gemiddelde van 167,5m² uit voor één locatie en enkel vrouwelijke dieren. Hierbij bestaat een spreiding van 48,5m² en is slechts 1% van het eiland onderzocht.

Vervolgens is het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking op St. Eustatius jegens Antilliaanse leguanen in hun tuinen onderzocht middels een enquête. Hieruit komt een gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel van 8,11/10,00. De spreiding van deze uitkomst is 2,18 en antwoorden liggen tussen 3 en 10. Tevens is de bevolking met een gemiddelde van 7,20/10,00 bereid mee te helpen aan oplossingen die de populatie Antilliaanse leguanen op het eiland moeten vergroten. Antwoorden hierbij lagen niet lager dan een 5 en de spreiding van de antwoorden kwam uit op 1,53.

De uitkomsten van de enquête zijn gekoppeld aan oplossingen om bedreigingen te reduceren. Hieruit is geconcludeerd dat de meeste middelen en materialen die beschikbaar zijn voor oplossingen die betrekking hebben op de bevolking moeten worden ingezet om het bewustzijn van familie en vrienden van de bevolking op St. Eustatius te vergroten.

De resultaten van het gehele onderzoek kunnen niet als betrouwbaar worden beschouwd. Voor een betrouwbare home range dient op 90 andere locaties onderzoek uitgevoerd te worden. Voor een betrouwbaar resultaat van het verantwoordelijkheidsgevoel en de bereidbaarheid van de bevolking dienen in totaal 344 inwoners bevraagd te worden.

Er wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de home range van de Antilliaanse leguaan op andere locaties op het eiland. Tevens is het goed om een planning te maken waarin bedachte oplossingen kunnen worden gesorteerd op mate van belang en toepasbaarheid. Ten slotte zal STENAPA op een efficiënte manier moeten samenwerken met de bevolking en andere eilanden en organisaties om met elkaar het grootst mogelijke resultaat te behalen.

[Student report]

Date
2018
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius