Dijkman, E.

Habitat diversity and biodiversity of the benthic seascapes of St. Eustatius

Quantitative habitat mapping and description form the basis for understanding the provisioning of ecosystem services and habitat connectivity, and hence provide an essential underpinning for marine spatial planning, management and conservation. Based on 869 video stations in a 150 x 200 m grid, we mapped 25.3 km2 of the near-shore island shelf of St. Eustatius at depths ranging 5-30 m. This yielded a coarse-grained map of the principal habitat classes of St. Eustatius’ seascapes. A total of nine principal seafloor habitats were distinguished. Gorgonian reefs amounted to 22% of the Statia Marine Park habitats sampled and were concentrated in the shallow wave-exposed eastern parts of the island (7.7 m average depths). The densest coral “scapes” and seagrass beds of St. Eustatius were concentrated at depths of about 24 m and only amounted to 4 and 5 percent resp. of the island shelf habitats studied. Whereas coral areas were essentially limited to the southern and south-western island shelf areas, seagrass beds were confined to the northern island shelf area. Including patch reef habitats, total hard coral-scape habitat for the St. Eustatius Marine Park amounted to about 19% of the area surveyed and about 475 ha of habitat. Sargassum reef habitat typically occurred at the seaward edge of communities dominated by hard coral growth.

Date
2014
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Report number
C078/14
Geographic location
St. Eustatius

Zonal plan map 'Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)'

Zonal plan map 'Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)' (GIS) The zonal plan map consists of several layers that can be downloaded separately. 'In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Bonaire is in 2010 een breed gedragen visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire vastgelegd. Het ROB bestaat uit drie onderdelen die met elkaar samenhangen, namelijk een strategische milieubeoordeling, een bestemmingsplan voor het stedelijk gebied en een bestemmingsplan voor het buitengebied. Het Bestuurscollege heeft in 2011 besloten tot gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire'. See Openbaar Lichaam Bonaire

Date
2012
Data type
Maps and Charts
Theme
Research and monitoring
Tags
Geographic location
Bonaire

Vegetation map of Bonaire

Vegetation map of Bonaire, based on aerial photograph interpretation from December 1995 and June 1996, true color, scale approximately 1:8,000 (GIS)

See this report for more info.

See this pdf for a printable version of the original map.

 

Date
1996
Data type
Maps and Charts
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire

Living reef map of Bonaire

Living Reef map of Bonaire (GIS). Paper source from 1985. Scanned, geo-referenced and digitized in 2011-2012.

De oorspronkelijke atlas omvat een uitgebreide inventarisatie en kartering (schaal 1:4000) van de koraalriffen van Curacao en Bonaire. De kaartbladen zijn gedigitaliseerd (images) en voor deze kaart van Bonaire door Imares geplaatst op basis van de originele referentie UTM op internationale elipsoide (1924). Hierop zijn de herkenningen uitgevoerd en de ontstane shapes zijn daarna geprojecteerd naar WGS84_UTM_19n en verder bewerkt. De herkenning van de door kleur weergegeven types heeft plaatsgevonden met e-Cognitionper kaartblad, waarna alle bladen aan elkaar gekoppeld zijn. De toekenning van verschillende types en bedekkingsgraad is met de hand uitgevoerd. De toekenning van het kaartblad is gebeurd op basis van het laagste nummer waar een polygoon voorkomt.

Date
2012
Data type
Maps and Charts
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Image