DCNA

Bonairian households not resilient to climate change vulnerabilities and action is highly needed

Nederlands and Papiamentu below.

 

Last May, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)‘s research intern Nina Zander requested via (social) media citizens on Bonaire to complete a questionnaire. This questionnaire was part of her research into how resilient Bonairian households are to vulnerabilities due to climate change. Her study has now been completed and the results suggest that there are still many barriers before households on Bonaire are resilient to the vulnerabilities due to climate change. Action to increase this resilience is required. 

Climate change and climate change vulnerabilities 

© Casper Douma

Global warming causes big changes in climate. These changes lead to climate vulnerabilities, which are expected to occur more often or intense in the future. Examples of such vulnerabilities on Bonaire are tropical storms, hurricanes, floods, and droughts. These can destroy Bonaire’s nature, like its coral reefs and mangroves. They can also harm Bonaire’s citizens. For example, it can cause injuries or sickness, and it can destroy vital infrastructure and buildings. Also, it can harm the economy and decrease household incomes. Small Islands, such as Bonaire and the other Dutch Caribbean Islands, are especially at risk. They are also expected to be most affected by the impacts of climate change. Therefore, it is important to make sure these islands and their households are resilient to climate change vulnerabilities. 

Research and results 

This is why Nina Zander, DCNA’s research intern and Master’s student of the University of Utrecht, has researched how resilient households on Bonaire are towards climate change vulnerabilities. The results of her research suggest that there is still a lot in the way for households to be climate resilient. For example, many households are not insured for damage caused by climate change vulnerabilities. Or they do not have enough savings to recover from such damage. Also, households often do not really know how climate change can impact them or how they can prepare for it. Poverty is another barrier. The results of this study also suggest that some household types, such as big households and households which have low education levels, are inclined to be less resilient.  

What now? 

© Casper Douma

Action to increase climate resilience is thus highly needed. Institutions like governments can initiate such action. For example, they can create an action plan. Protecting and recovering Bonaire’s nature should be part of this. Recommendations are made by the DCNA for this in their Dutch Caribbean Climate Action Plan.  

You can also take steps, like making sure your insurance covers climate change damage and becoming familiar with Public Entity Bonaire (OLB)’s disaster relief brochures . Also, make sure to stay updated on climate change impacts on nature by subscribing to DCNA’s free digital newsletter Bionews and by keeping an eye on DCNA’s social media channels. 

Interested in more information? 

Are you interested to learn more about this topic? You can find Nina’s thesis and the communication report in the Dutch Caribbean Biodiversity Database.  You can also reach Nina through nina.p.zander@gmail.com

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Bonairiaanse huishoudens niet veerkrachtig voor klimaatsveranderingen- actie is hoognodig

Afgelopen mei heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)’s onderzoeksstagiaire Nina Zander via (social) media een oproep gedaan om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst was onderdeel van haar onderzoek naar hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: ontzettend bedankt. Inmiddels is haar onderzoek afgerond. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er nog veel barrières zijn voordat huishoudens op Bonaire veerkrachtig zijn ten opzichte van de kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Actie om deze veerkracht te verhogen is vereist.  

 

Klimaatverandering en kwetsbaarheden 

© Casper Douma

Opwarming van de aarde veroorzaakt veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen leiden tot klimaat kwetsbaarheden. Het wordt verwacht dat deze vaker of intenser zullen voorkomen in de toekomst. Voorbeelden van zulke kwetsbaarheden op Bonaire zijn tropische stormen, orkanen, overstromingen en droogten. Deze kunnen de natuur van Bonaire, zoals zijn koraalriffen en mangroves, verwoesten. Daarnaast kan het ook de inwoners van Bonaire schaden. Het kan bijvoorbeeld verwoningen of ziekten veroorzaken en het kan vitale infrastructuur en gebouwen verwoesten. Ook beïnvloedt het de economie en kan het de inkomens van huishoudens doen afnemen. Kleine eilanden – zoals Bonaire en de andere Nederlandse Caribische eilanden – lopen vooral risico. Ook wordt er verwacht dat deze eilanden het meeste beïnvloedt zullen worden door de impact van klimaatveranderingen. Daarom is het van belang dat deze eilanden en hun huishoudens veerkrachtig zijn tegen kwetsbaarheden door klimaatverandering. 

 

Onderzoek en resultaten 

Dit is waarom Nina Zander, de onderzoeksstagaire van de DCNA en Master of Science studente van de Unversiteit van Utrecht, onderzocht heeft hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door klimaatverandering. De resultaten van haar onderzoek suggereren dat er nog veel barrières bestaan voordat huishoudens klimaat veerkrachtig zijn. Zo zijn veel huishoudens bijvoorbeeld niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door deze klimaat kwetsbaarheden. Of ze hebben niet genoeg spaargeld om te herstellen van zulke schade. Ook zijn huishoudens vaak niet bewust van hoe klimaatverandering en kwetsbaarheden hun kan beïnvloeden of hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Armoede is ook een barrière. Daarnaast suggereren de resultaten van deze studie dat sommige typen huishoudens, zoals grote huishoudens en huishoudens met lagere educatie niveaus, gemiddeld gezien minder veerkrachtig zijn.  

 

Wat nu? 

© Casper Douma

Actie om klimaat veerkracht te vergroten is dus broodnodig. Instituties zoals overheden kunnen zulke actie initiëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een actieplan opzetten. Het beschermen en herstellen van de natuur op Bonaire moet hier een onderdeel van zijn. Aanbevelingen voor een actieplan worden door de DCNA gedaan in hun ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’. Ook u kunt stappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw verzekering schade door klimaatverandering vergoedt en de rampenbestrijding brochures van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lezen. Zorg ook dat u op de hoogte blijft van de impact van klimaatverandering op de natuur van Bonaire door te abonneren op DCNA’s gratis digitale nieuwsbrief Bionews [Hyperlink] en door te kijken naar DCNA’s sociale mediakanalen.  

 

Geïnteresseerd in meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over dit onderzoek? U kunt Nina’s scriptie en het bijbehorende communicatierapport vinden op in de DCBD. Voor vragen kunt u Nina ook bereiken via nina.p.zander@gmail.com

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Kas di famianan boneriano no tin resiliensia pa kambio di klima – akshon ta altamente nesesario

Na luna di mei último Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)‘s su stazjèr di investigashon Nina Zander a hasi un yamada via medionan sosial pa yena un kuestionario. E enkuesta akí tabata parti di su investigashon pa haña sa kon resiliente kas di famianan boneriano ta relashoná ku debilidatnan kousá pa kambio di klima. Un gradisimentu ta bai na tur persona ku a yena e lista di enkuesta. Miéntras tantu su investigashon a terminá. E resultadonan di e investigashon akí ta sugerí ku tin hopi barera ainda ku ta stroba ku kas di famianan boneriano ta alkansá resiliensia pa kambio di klima. Ta nesesario pa tuma akshon pa halsa e resiliensia akí.  

Kambio di Klima i debilidatnan 

© Casper Douma

Keintamentu di mundu ta kousa kambio den klima. E kambionan akí ta trese ku nan menasanan (debilidatnan) di klima. Por premirá ku esakinan ta bai presentá mas frekuentemente òf mas intensivamente den futuro. Ehèmpel di e menasanan akí na Boneiru ta tormenta tropikal, orkan, inundashon i sekura. Esakinan por destruí naturalesa di Boneiru, manera su koralnan i mondinan di palu di mangel. Tambe nan por kousa daño na siudadanonan di Boneiru. Por ehèmpel, nan por kousa leshon òf malesa i nan por destruí infrastruktura vital i edifisio. Tambe nan por kousa daño na e ekonomia i baha e entrada di kas di famianan. Islanan chikitu – manera Boneiru i e otro islanan di Karibe Hulandes – ta kore prinsipalmente riesgo. Tambe ta spera ku e islanan akí lo sinti mas efekto di e impaktonan di kambio di klima. Pa e motibu ei, ta importante ku e islanan akí i nan kas di famianan ta resiliente pa e menasanan di kambio di klima.  

 

Investigashon i resultado 

Esaki ta e motibu dikon Nina Zander, kende ta e stazjèr di investigashon di DCNA i studiante di Master di Siensia na Universidat di Utrecht, a investigá kon e resiliensia di e kas di famianan boneriano ta pa konfrontá debilidatnan kousá pa kambio di klima. E resultadonan di su investigashon ta sugerí ku ainda tin bastante barera promé ku e kas di famianan alkansá sufisiente kalidat di resiliensia. Por ehèmpel hopi kas di famia no ta sigurá kontra daño kousá pa e debilidatnan di kambio di klima akí. Ni tampoko nan no tin sufisiente sèn di spar pa por kubri daño similar. Ademas, kas di famianan no ta na altura kon kambio di klima por hasi impakto riba nan ni kon nan por prepará pa esaki. Pobresa tambe ta un otro barera. Ademas e resultadonan di e investigashon akí ta sugerí ku algun sorto di kas di famia, manera kas di famianan grandi i kas di famianan ku tin un grado abou di edukashon, promedio tin chèns di ta ménos resiliente.  

Kiko awor? 

© Casper Douma

Pues akshon pa halsa e resiliensia pa klima ta altamente nesesario. Institutonan manera gobièrnu por inisiá e tipo di akshonnan akí. Por ehèmpel, nan por krea un plan di akshon. Protekshon i rekuperashon di naturalesa di Boneiru lo mester ta parti di esaki. DCNA ta duna rekomendashonnan pa esaki den nan ‘Plan di Akshon pa Klima pa Karibe Hulandes’. Abo mes tambe por tuma medida, manera sea sigur ku bo pólisa di seguro ta kubri kambio di klima i tuma bon nota di foyetonan di Entidat Públiko Bonaire (OLB) tokante kombatimentu di desaster. Ademas sea sigur di ta bon na altura di e informashon tokante impakto di kambio di klima dor di aboná riba e boletin di notisia digital grátis Bionews i dor di tira bista riba DCNA su kanalnan di medionan sosial. 

Bo ta interesá den mas informashon? 

Bo ta interesá den mas informashon tokante e investigashon akí? Bo por haña Nina su tesina i e rapòrt pa komunikashon tokante esaki riba Dutch Caribbean Biodiversity Database. Pa pregunta por tuma kontakto ku Nina tambe via  nina.p.zander@gmail.com.

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 58.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Legislation
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

The Pros and Cons of non-native Seagrass Explosive Expansion

A new study from the Caribbean Netherlands Science Institute and Utrecht University investigated the sediment stabilizing ability of non-native seagrass species Halophila stipulacea, found off the coast of St. Eustatius.  This new fast-growing seagrass has rapidly outpaced native species, leaving many to wonder if its explosive growth will be to the benefit or detriment to the island.

Halophila stipulacea growing into a sand patch. Photo credit: Francine M. van Hee

From anchoring sediments to creating fields of foraging and nursery areas, seagrass meadows play an important role in near shore environments.  Alarmingly, research from St. Eustatius has revealed that the seagrass meadows which once encompassed the entire island are now limited to a small area along the northern shelf. Furthermore, where native species such as turtle grass (Thalassia testudinum) and manatee grass (Syringodium filiforme) have disappeared the non-native species Halophila stipulacea has rapidly spread.

A new study conducted by the Caribbean Netherlands Science Institute and Utrecht University worked to explore the impacts of this population shift.  Namely, the study hoped to determine if this new species could stabilize sediments and help prevent coastal erosion as effectively as native species historically found in this area.

Sand Stability

After 14 weeks, researchers found that sediment within the H. stipulacea meadow had eroded, but this was mostly within the surface sediment layer.  The subsurface layer, however, was believed to be more stable due to the root and rhizome system of the seagrass and saw overall smaller variances when compared to bare sand areas, even during more extreme weather conditions.  Overall, there was less resuspension of sediment in non-native seagrass patches and more long-term sediment level stability when compared to open sand areas.

Habitat Forming

Seagrass meadow with sponge at Double Wreck. Photo credit: Francine M. van Hee

In addition to stabilizing sediments, this new habitat was found to support diverse invertebrate and fish populations.  More specifically, H. stipulacea seems to be popular among filter feeders such as sponges and bivalves, which then in-turn lures in predatory fish, improving overall biodiversity within the area.  Furthermore, since seagrass tends to grow adjacent to coral reefs, algae eating fish which are attracted to the seagrass then work to clean the neighboring corals. Finally, limited resuspension of the sediment coupled with the high update rates of nutrients by seagrass also means clearer waters for the neighboring corals

Implications

Although perhaps not as efficient as native seagrasses, the non-native seagrass H. stipulacea does appear to have some advantages.  Its fast-growing nature means that it can recover more rapidly after extreme storm events than native species. Its rapid expansion could help counter the massive seagrass losses seen around the island, contributing to more sand stability and improved habitat for a wide variety of marine life.

To learn more, the full report can be found on the Dutch Caribbean Biodiversity Database using the link below.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

Published in BioNews 58.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author

BioNews 58

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 58 you will find articles on:

 

You will also find up to date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list.

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Tags
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Sixth Caribbean marine expedition ‘Ti Whale An Nou 2022’ taking place this month

Nederlands and Papiamentu below.

Organized by CCS with the support of WWF and DCNA

As of August 15th through August 30th, the sixth joint scientific expedition of the Ti Whale An Nou program for 2022 is taking place in the Caribbean Sea. Ti Whale An Nou means “our own little whales” in French Caribbean Creole. The expedition started in Martinique and covers a total of eleven Caribbean islands during this journey. The objective of the research expedition is to improve the conservation of cetaceans (whales, dolphins, and porpoises) in the Lesser Antilles.

Humpback whale. Photo credit: Gabriel Dizzi

This expedition is organized by the Caribbean Cetacean Society (CCS) with the support of World Wide Fund for Nature (WWF) and the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Eleven participants representing WWF, DCNA and the Protected Area Management Organizations of the different islands are led by two cetacean experts of CCS during the two-week expedition. The team is traveling from Martinique to Anguilla and back, passing Dominica, Guadeloupe, Montserrat, St. Kitts and Nevis, Statia, Saba, St. Maarten, and St. Barts along the way.

The goals of the expedition are to obtain knowledge of the diversity and distribution of the various cetacean species and their relative abundance, as well as get to know more about the threats facing them. Most of these threats are caused by human activities and can include collisions with ships, entanglement in fishing gear, hunting, underwater noise pollution, harassment, and plastic pollution.

Photo credit: Richard Sagredo

The expedition will also focus on improving capacity building in the Caribbean by training the several representatives of the Protected Area Management Organizations to conduct marine mammal science. During the expedition several activities will be conducted such as acoustic recording and tracking of the species, visual surveys and photo identification. In addition, environmental data will be collected together with data on threats such as boat traffic. This is the sixth expedition of this year, thereby covering all the islands of the Lesser Antilles. The Ti Whale An Nou program started in 2021, making this the second year in a row in which a full monitoring of the region is done.

The importance of this expedition is rooted in the fact that whales have a huge value for the planet’s ecosystem. They capture four times more carbon dioxide than the amazon forest, and therefore they are an important tool in the fight against climate change. Data gathered during this expedition will assist in increasing knowledge on how to better protect these valuable marine mammals.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Zesde Caribische zee-expeditie 'Ti Whale An Nou 2022' vindt deze maand plaats

Georganiseerd door CCS met de steun van WWF en DCNA

 

Van 15 tot en met 30 augustus vindt de zesde gezamenlijke wetenschappelijke expeditie van het Ti Whale An Nou programma voor 2022 plaats in de Caribische Zee. Ti Whale An Nou betekent “onze eigen kleine walvissen” in het Frans-Caribisch Creools. De expeditie is in Martinique gestart en bestrijkt tijdens deze reis in totaal elf Caribische eilanden. Het doel van de onderzoeksexpeditie is de verbetering van de instandhouding van walvisachtigen (walvissen, dolfijnen en bruinvissen) in de Kleine Antillen.

Foto: Gabriel Dizzi

Deze expeditie wordt georganiseerd door de Caribbean Cetacean Society (CCS) met steun van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Elf deelnemers die het WWF, DCNA en de beheersorganisaties voor beschermde gebieden van de verschillende eilanden vertegenwoordigen, worden tijdens de twee weken durende expeditie geleid door twee walvisachtigenexperts van de CCS. Het team reist van Martinique naar Anguilla en terug, en passeert onderweg Dominica, Guadeloupe, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Statia, Saba, St. Maarten, en St. Barths.

Het doel van de expeditie is kennis te verwerven over de diversiteit en de verspreiding van de verschillende walvissoorten en hun relatieve abundantie, alsmede meer te weten te komen over de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd. De meeste van deze bedreigingen worden veroorzaakt door menselijke activiteiten en kunnen bestaan uit aanvaringen met schepen, verstrikking in vistuig, jacht, geluidshinder onder water, intimidatie en plasticverontreiniging.

Foto: Richard Sagredo

De expeditie zal ook gericht zijn op de verbetering van de capaciteitsopbouw in het Caribisch gebied door de verschillende vertegenwoordigers van de beheersorganisaties voor beschermde gebieden op te leiden in de wetenschap van zeezoogdieren. Tijdens de expeditie zullen verschillende activiteiten worden uitgevoerd, zoals akoestische registratie en het volgen van de soorten, visuele surveys en foto-identificatie. Bovendien zullen milieugegevens worden verzameld samen met gegevens over bedreigingen zoals het scheepvaartverkeer. Dit is de zesde expeditie van dit jaar, en daarbij zijn nu alle eilanden van de Kleine Antillen bestreken. Het Ti Whale An Nou-programma is in 2021 van start gegaan, waardoor dit het tweede jaar op rij is waarin een volledige monitoring van de regio wordt uitgevoerd.

Het belang van deze expeditie is geworteld in het feit dat walvissen een enorme waarde hebben voor het ecosysteem van de planeet. Ze leggen vier keer meer koolstofdioxide vast dan het Amazonewoud en zijn daarom een belangrijk instrument in de strijd tegen de klimaatverandering. De gegevens die tijdens deze expeditie worden verzameld, zullen bijdragen tot een betere kennis van de manier waarop deze waardevolle zeezoogdieren beter kunnen worden beschermd.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Organisá pa CCS ku sosten di WWF and DCNA

 

For di 15 te ku 30 di ougùstùs, e di seis ekspedishon sientífiko konhunto di e programa di Ti Whale An Nou pa 2022 ta tumando lugá den Laman Karibe. Ti Whale An Nou ta nifiká “nos propio bayenanan chikí” na kreol franses karibense. E ekspedishon a kuminsá na Martinique i ta kubri un total di 11 isla karibense durante e biahe akí. E ophetivo di e ekspedishon investigativo akí ta pa mehorá konservashon di setáseonan (bayena i dòlfein) na Antia Menor (Kleine Antillen).

Foto: Gabriel Dizzi

E ekspedishon akí ta ser organisá pa Caribbean Cetacean Society (CCS) ku sosten di Wereld Natuur Fonds (WWF) i Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Diesun partisipante ku ta representá WWF, DCNA i e organisashonnan ku ta manehá áreanan protehá di e diferente islanan, ta ser guiá pa dos eksperto di setáseo di CCS durante e ekspedishon akí di dos siman. E tim ta biahando di Martinique pa Anguilla i bèk, pasando Dominica, Guadeloupe, Montserrat, St. Kitts & Nevis, Statia, Saba, St. Maarten, i St. Barths na kaminda.

E metanan di e ekspedishon ta pa haña konosementu di e diversidat i distribushon di e diferente espesienan di setáseo i tambe haña sa mas tokante e menasanan ku nan ta konfrontá. Mayoria di e menasanan akí ta kousá pa aktividatnan humano i ta inkluí entre otro dalmentu den barku, pegamentu den materialnan di piska, yagmentu, kontaminashon dor di zonido bou di awa, i polushon di plèstik.

Foto: Richard Sagredo

E ekspedishon lo enfoká tambe riba mehorashon di desaroyo di kapasidat den Karibe dor di entrená e diferente representantenan di e organisashonnan ku ta manehá áreanan protehá, pa nan por praktiká siensia pa loke ta trata ‘zoogdieren’ marino. Durante e ekspedishon lo kondusí diferente aktividat manera grabashon akústiko, siguimentu di e espesienan, estudionan visual i identifikashon fotográfiko. Tambe lo kolektá datonan ambiental huntu ku dato tokante menasanan manera tráfiko di boto. Esaki ta e di seis ekspedishon p’e aña akí, i asina a logra kubri tur e islanan di Antia Menor. E programa di Ti Whale An Nou a kuminsá na 2021, pues esaki ta e di dos aña konsekutivo den kual ta realisá un opservashon di e region kompleto.

E importansia di e ekspedishon akí ta ankrá den e echo ku bayenanan tin un balor enorme p’e ekosistema di nos planeta. Nan ta kapturá kuater biaha mas tantu dióksido di karbono (CO2) kompará ku e selva di Amazona, i p’esei nan ta un hèrmènt importante den e lucha kontra kambio di klima. Datonan ku ser kolektá durante e ekspedishon lo yuda pa oumentá konosementu tokante kon pa protehá e tan balioso ‘zoogdieren’ marino akí mas mihó.

 

 

 

Published in BioNews 57.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Saba bank
St. Maarten
Author

DCNA Organizes Junior Ranger Exchange Week 2022

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

The Junior Rangers just wrapped up their annual exchange event. Youngsters from the islands got together to learn about the unique biodiversity within the Dutch Caribbean and lay the foundation for future inter-island collaboration. From sea view sunrises to late night glow in the dark treks, these students had a fun filled week full of memories they will cherish for a lifetime.

A foundational pillar of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is the desire to elevate nature-focused education across the Dutch Caribbean. One of the tools available to the islands is empowering the youth, and what better way to harness this energy than through the annual DCNA Junior Ranger exchange program. This unique opportunity brings together youth from across all six islands to learn all about the exceptional biodiversity within the Dutch Caribbean, and work together developing positive, cooperative, and social skills.

Ecosystem Services and How They Support Us All! 

This year’s theme for the exchange was Ecosystem Services and How They Support Us All! Throughout the week, Junior Rangers learned to identify marine and terrestrial flora and fauna while snorkeling, hiking and kayaking through the various habitats across St. Eustatius and St. Maarten.

The week started at St. Eustatius with camping in the botanical gardens, providing the perfect opportunity for everyone to immerse themselves in nature. No one seemed to mind the early morning start when waking up to the stunning sunrise over the sea view.  During the day, the Junior Rangers were able to gain hands on experience in invasive species monitoring by going on iguana patrols with STENAPA rangers. Through the monitoring, each ranger learned to distinguish between the different subspecies of iguanas and learned why its important to track population trends.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA Projects Officer added that “Junior Ranger Exchanges that are facilitated for the Dutch Caribbean islands are opportunities for youth to explore different environments, create friendships over borders, and most importantly spark their curiosity for the natural world through different activities. As DCNA‘s main goal is to support the local parks, we aim to provide different experiences for youth in nature education by ensuring that exchanges across the islands can happen for these groups.”

New Islands, New Experiences

Throughout the week Junior Rangers were able to share stories from their own islands, whether it was during an activity or around a campfire eating marshmallows. Each participant was amazed that, although they are all island neighbors, each island’s natural ecosystems has its own uniqueness. Whether it was learning about brand new species, or simply swapping local names for those which were shared, these students will leave the island with a diverse range of local knowledge and new friends which DCNA hopes will lead to a lifetime of collaboration between the islands.

The week was filled with a variety of marine and terrestrial activities which entertained the Junior Rangers from dawn to dusk. They were able to explore the different ecosystems in Statia through many activities including snorkeling while gaining fish identification skills and learning how to identify different bird species. At the end of this week, the rangers were also able to enjoy a morning kayak in St. Maarten’s lagoon to grasp an understanding of the mangrove ecosystem. In the afternoon they learned about the negative impacts of plastic pollution with a fun game activity in the pool.

“Hosting this year’s Junior Ranger Exchange has been an honour for STENAPA. We saw children from the Dutch Caribbean enjoy nature education and share their new understanding of ecosystems and their services with others” Achsah Mitchell, STENAPA Education Office/JRE and Chair of DCNA’s Youth Participation Working Group.

This event was made possible by The Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean, and sponsors in St. Maarten such as The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza and Winair. DCNA’s activities are generously funded by the Dutch National Postcode Lottery.

Interested in joining the Junior Rangers? Contact your local park authority to learn more!

 

Photos Credit: Estela Grau and Monique Grol, JRE 2022

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

DCNA organiseert Junior Ranger Exchange Week 2022

De Junior Rangers hebben net hun jaarlijkse uitwisselingsevenement beeindigd. Jongeren van alle zes  eilanden kwamen bijeen om over de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Cariben te leren en om een basis te leggen voor toekomstige samenwerking tussen de eilanden. Van zonsopgangen met uitzicht op zee tot ‘s avonds laat glow in the dark hiken, hadden deze studenten een leuke week vol herinneringen die ze hun leven lang zullen koesteren.

Een fundamentele pijler van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is de wens om natuurgericht onderwijs in het Caribisch Nederland naar een hoger niveau te brengen. Een van de instrumenten beschikbaar op het eiland,  is de mogelijkheid om de jongeren te versterken, en wat een betere manier om deze energie te benutten dan via het jaarlijkse DCNA Junior Ranger uitwisselingsprogramma. Deze unieke kans brengt jongeren van alle zes eilanden bijeen om alles te leren over de uitzonderlijke biodiversiteit in de Nederlandse Cariben en om samen te werken aan het ontwikkelen van positieve, coöperatieve en sociale vaardigheden.

Ecosysteemdiensten en hoe ze ons allemaal ondersteunen!

Het thema van de uitwisseling dit jaar was Ecosysteemdiensten en hoe ze ons allemaal ondersteunen! Gedurende de week leerden Junior Rangers zee- en land- flora en fauna te identificeren tijdens het snorkelen, hiken en kajakken door de verschillende habitats op St. Eustatius en St. Maarten.

De week begon met kamperen in de botanische tuinen op Sint Eustatius, iedereen de perfecte gelegenheid aanbiedend om onder te dompelen in de natuur. Niemand vond het erg om vroeg in de ochtend te beginnen, wanneer ze wakker worden met de prachtige zonsopgang met uitzicht op zee. Overdag konden de Junior Rangers praktijkervaring opdoen met het monitoren van invasieve soorten door op leguaanpatrouilles te gaan met rangers van STENAPA. Door het monitoren leerde elke ranger onderscheid te maken tussen de verschillende soorten leguanen en leerden zij waarom het belangrijk is om populatietrends te volgen.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA Projects Officer voegde toe dat “De uitwisselingen die door Junior Ranger wordt gefaciliteerd voor de Nederlands-Caribische eilanden, bieden jongeren de kans om verschillende omgevingen te verkennen, vriendschappen over de grenzen te sluiten en, belangrijker nog, hun nieuwsgierigheid naar de natuurlijke wereld aan te wakkeren door middel van verschillende activiteiten. Aangezien het belangrijkste doel van DCNA is om de lokale parken te ondersteunen, willen we jongeren verschillende ervaringen aanbieden in natuureducatie door ervoor te zorgen dat uitwisselingen over de eilanden voor deze groepen kunnen plaatsvinden.

Nieuwe Eilanden, Nieuwe Ervaringen

Gedurende de hele week konden de Junior Rangers vertellen over hun eigen eilanden, of het nu was tijdens een activiteit of rond een kampvuur, terwijl ze marshmallows aten. Elke deelnemer was verbaasd dat, hoewel ze allemaal buureilanden zijn, de natuurlijke ecosystemen van elk eiland hun eigen uniekheden hebben. Of het nu ging om het leren over gloednieuwe soorten, of gewoon om lokale namen met elkaar te delen, deze studenten zullen het eiland verlaten met een breed scala aan lokale kennis en nieuwe vrienden, waarvan DCNA hoopt dat ze zullen leiden tot een levenslange samenwerking tussen de eilanden.

De week was gevuld met een verscheidenheid aan zee- en landactiviteiten die de Junior Rangers van zonsopgang tot zonsondergang vermaakten. Ze waren in staat om de verschillende ecosystemen in Statia te verkennen door middel van de vele activiteiten, waaronder snorkelen, terwijl ze visidentificatievaardigheden opdeden en leerden hoe ze verschillende vogelsoorten konden identificeren. Aan het einde van deze week konden de rangers ook genieten van een ochtendkajak in de lagune van St. Maarten om het mangrove-ecosysteem beter te begrijpen. In de middag leerden ze over de negatieve effecten van plasticvervuiling met een leuke spelactiviteit in het zwembad.

“Het hosten van de Junior Ranger Exchange van dit jaar was een eer voor STENAPA. We zagen kinderen uit de Nederlandse Cariben genieten van natuureducatie en hun nieuwe begrip van ecosystemen en hun diensten met anderen delen” Achsah Mitchell, STENAPA Education Office/JRE en voorzitter van DCNA’s Youth Participation Working Group.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Wereld Natuur Fonds-Dutch Caribbean, en sponsors in St. Maarten zoals The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza en Winair. De activiteiten van DCNA worden royaal gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Heb je interesse om bij de Junior Rangers te komen werken? Neem contact op met uw plaatselijke parkautoriteit voor meer informatie!

 

Foto’s Credit: Estela Grau en Monique Grol, JRE 2022

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

DCNA ta organisa Siman di Intercambio di Junior Rangers 2022

E Junior Rangernan a caba di conclui nan evento di intercambio anual. Hoben di e seis islanan a bin hunto pa siña tocante e biodiversidad unico den Caribe Hulandes y a forma e base pa futuro colaboracion entre e islanan. Desde salida di solo cu un bista di lama nan dilanti te glow in the dark  hiking anochi laat, e studiantenan aki a pasa un dushi siman yena cu recuerdo cu nan lo balora henter nan bida.

Un pilar fundamental di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta e deseo di hisa educacion centra riba naturalesa  den henter Caribe Hulandes pa e hobennan.  Un di e hermentnan diponibel na e isla ta pa haci e muchanan fuerte den esaki y ki miho manera di aprovecha e energia aki a traves di e programa anual di intercambio DCNA Junior Ranger. E oportunidad unico aki ta reuni hoben di e seis islanan pa siña mas cu tur cos e biodiversidad excepcional di Caribe Hulandes y traha hunto na desaroyo di habilidad positivo, cooperativo  y social.

Servicio di ecosistema y con nan ta apoya nos tur!

E tema di e aña aki pa e intercambio tabata “E servicionan di Ecosistema” y con nan ta sostene nos tur! Durante e siman, e Ranger Hobennan a siña identifica e flora y fauna di lama y di tera, mientras cu nan tabata practica snorkel, hike y core den kayak door e diferente habitatnan di St. Eustatius y St. Maarten.

E siman a cuminsa na St. Eustatius campando den e hardinnan botanico, brindando e oportunidad perfecto pa tur sumergi den naturalesa. Ningun di nan no tabata preocupa cu e comienso mainta  tempran mainta, ora cu nan tabata lanta cu un impresionante salida di solo cu bista di lama. Durante dia e Junior Rangernan por a adkiri experiencia practico den monitoreo di especie invasor realisando patruyahe di yuwana cu e rangernan di STENAPA. A traves di e monitoreo, cada ranger a siña distingui entre e diferente subespecienan di yuwana y a siña pakico ta importante rastrea e tendencianan di e poblacion.

Dahlia Hassell Knijff, Oficial di Proyecto di DCNA a agrega cu “Intercambio Junior Rangers ta facilita e islanan di Caribe Hulandes ta oportunidadnan pa e hobennan explora diferente ambiente, crea amistad mas aya di e fronteranan y, loke ta mas importante,  su curiosidad pa mundo natural a traves di diferente actividad. Como meta principal di DCNA ta pa apoya e parkenan local, nos ta bringa pa brinda diferente experiencia pa e hobennan den educacion tocante naturalesa pa garantisa cu e intercambionan entre e islanan por tuma luga pa e gruponan aki”.

Isla nobo, Experiencia nobo

Durante henter e siman, e Junior Rangernan por a comparti storia di nan mes islanan, sea durante un actividad of rond di un kampvuur comiendo marshmallow. Cada participante a keda asombra cu, aunke nan tur ta di isla bisiña, e ecosistema natural di cada isla tin su mes cosnan unico. Ya sea tabata siñando tocante especie nobo of simplemente intercambiando nomber local cu nan tin mescos, e studiantenan aki a laga e isla cu un amplio conocimento local y amigo nobo di cua DCNA ta spera cu lo conduci na un colaboracion di bida entre e gruponan.

E siman tabata yen di variedad di actividad marino y terestre cu a entretene e Junior Rangernan desde mainta trempan te anochi laat. Nan por a explora e diferente ecosistemanan na Sint Eustatius a traves di hopi actividad, incluyendo snorkel, mientras cu nan tabata adkiri habilidad di identifica pisca y siñando con pa identifica diferente especie di parha. Na fin di e siman aki, e rangernan tambe por a disfruta di un kayak matutino den e lagun di St. Maarten pa compronde miho e ecosistema di e mangelnan. Parti di atardi nan por a siña tocante e impactonan negativo di contaminacion di plastic cu un actividad pret den piscina.

“Pa ta anfitrion di e Intercambio di Junior Ranger di e aña aki tabata un honor pa STENAPA. Nos muchanan di Caribe Hulandes a disfruta di educacion tocante naturalesa y a comparti nan comprension nobo di ecosistema y su servicionan cu otro” Achsah Mitchell, Oficina di Educacion di STENAPA/JRE y Presidente di Grupo di Trabou di Participacion Hubenil di DCNA.

E evento aki tabata posibel danki na Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean y patrocinadonan na St. Maarten manera The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza y Winair. E actividadnan di DCNA ta generosamente financia pa Loteria Nacional di Codigo Postal Hulanda.

Interesa pa join Junior Rangers? Comunica cu e autoridad local di parke pa obtene mas informacion!

Credito di e potretnan: Estela Grau y Monique Grol, JRE 2022

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

DCNA Ta Organisá Siman di Interkambio Junior Ranger 2022

Junior Ranger a kaba di sera nan evento anual di interkambio. Hóbennan di tur seis isla a bini huntu pa siña tokante e biodiversidat úniko ku tin denter di Karibe Hulandes i nan a pone piedra di fundeshi na e futuro kolaborashon interinsular. Ku bista di salimentu di solo riba laman mainta te na kaminata anochi bou di ‘night glow in the dark’, e studiantenan akí tabatin un siman yená ku rekuerdo ku nan lo tesorá pa bida largu.

Un pieda di fundeshi di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta e deseo di elevá edukashon ku ta enfoká riba naturalesa rònt Karibe Hulandes. Un di e hèrmèntnan disponibel pa e islanan ta empoderashon di hubentut, i kiko lo por ta un mihó manera pa hasi uso i kontrolá e energia akí ku ta pa medio di DCNA su programa di interkambio anual di Junior Ranger. E oportunidat úniko akí ta trese hóbennan di tur seis isla huntu pa siña tur kos tokante e biodiversidat eksepshonal ku Karibe Hulandes tin, i traha huntu pa desaroyá abilidatnan positivo, koperativo i sosial.

Servisionan di Ekosistema i Kon Nan ta Sostené Nos Tur! 

E tema di e interkambio di e aña akí tabata Servisionan di Ekosistema i Kon Nan ta Sostené Nos Tur! Hinter e siman, e Junior Rangernan a siña kon pa identifiká flora ku founa marino i terestre durante aktividat di snòrkel, di kaminata i di kore den kayak den e vários habitatnan rònt Statia i St Maarten.

E siman a start na Statia ku kampamentu den e hardinnan botániko, loke a krea e oportunidat perfekto pa tur hende bai den profundidat di naturalesa. Ningun hende no tabata parse di wòri pa lanta mainta tempran pa eksperensiá e magnífiko salimentu di solo na horizonte di laman. Durante dia, e Junior Rangernan por haña eksperensia di práktika den monitoreo di espesienan invasivo dor di bai riba patruya di yuana huntu ku rangernan di STENAPA. Dor di e monitoreo, kada ranger a siña pa hasi distinshon entre e diferente supespesienan di yuana i nan a siña dikon ta importante pa vigilá tendensianan den populashon.

Dahlia Hassell Knijff, DCNA su Projects Officer, ta agregá “E Interkambionan di Junior Ranger ku Dutch Caribbean Nature Alliance ta fasilitá e islanan di Hulanda Karibense ta oportunidatnan pa hóbennan eksplorá diferente medioambiente, krea amistat ku ta krusa frontera i mas importante ainda benta chispa riba nan kuriosidat pa e mundu di naturalesa pa medio di diferente aktividat. Komo ku DCNA su meta prinsipal ta pa sostené e parkenan lokal, nos ta enfoká riba krea diferente eksperensia pa hubentut den edukashon di naturalesa dor di sigurá ku interkambio entre e islanan por tuma lugá pa e gruponan akí.”

Islanan Nobo, Eksperensia Nobo

Hinter e siman e Junior Rangernan por a kompartí storia di nan propio isla, sea ku tabata durante un aktividat òf rònt di kampfür komiendo marshmallow. Kada partisipante tabata sorprendé ku, maske ku nan tur ta bisiña di otro isla, e ekosistema natural di kada isla tin su propio aspektonan. Sea ku tabata siña tokante espesienan kompletamente nobo, òf nan tabata simplemente hasi interkambio di nòmbernan lokal pa esunnan ku a siña, e studiantenan akí lo bandoná e isla ku un grado diverso di sabiduria lokal i amigunan nobo, algu ku DCNA ta spera lo kondusí na un bida largu di kolaborashon entre e islanan.

E siman tabata kargá ku un variedat di aktividat marino i terestre ku a entretené e Junior Rangernan for di mainta tempran te ora bira skur. Nan tabatin oportunidat di eksplorá e diferente ekosistemanan na Statia pa medio di hopi aktividat inkluso snòrkel miéntras ta desaroyá abilidat di identifiká piská i kon pa identifiká espesie di para. Na final di e siman akí, e rangernan por a disfrutá tambe di un mainta ku un paseo den kayak den e lagun di St. Maarten pa por haña un komprenshon di e ekosistema di palu di mangel (mangrove). Despues di mèrdia nan a bai siña tokante e impaktonan negativo di polushon di plèstik pa medio di un wega prèt den un pul.

“Tabata un honor pa STENAPA a risibí e Interkambio anual di Junior Ranger e aña akí. Nos a mira hóbennan di Karibe Hulandes disfrutá di edukashon di naturalesa i kompartí nan konosementu nobo di ekosistemanan i nan servisionan ku otro” segun Achsah Mitchell, STENAPA di DCNA su Ofisina di Edukashon/JRE i presidente di DCNA su Grupo di Trabou ‘Youth Participation’..

 

E evento aki a bira posibel ku sosten di Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund-Dutch Caribbean, i spònsernan di St. Maarten manera The Azure Hotel & Art Studio, Domino’s Pizza i Winair. Aktividatnan di DCNA tin sosten generoso di Nationale Postcode Loteria di Hulanda.

Interesá den djòin Junior Rangers? Tuma kontakto ku bo organisashon lokal di parke pa haña mas informashon!

Krédito di foto: Estela Grau i Monique Grol, JRE 2022

 

 

 

Published in BioNews 57.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Dutch Caribbean Nature Alliance Lobbies Internationally for Increased Support for Nature Conservation in the Dutch Caribbean

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

DCNA has been actively promoting a nature focused agenda both within The Netherlands and internationally.  Whether it’s championing the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary, establishing new partnerships or pushing for a Climate Action Plan, 2022 has been a banner year for improved nature conservations efforts within the Dutch Caribbean.

One of the many goals of DCNA is to promote policy and advocacy work, both within The Netherlands and internationally. Together with DCNA board members, the conservation network organization has been actively engaging politicians and policy makers in order to stress the importance of nature conservation within the Dutch Caribbean. Below are a few highlights from the past few months of this important work:

Yarari Sanctuary Implementation Act

The implementation act for the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary was finally approved in the Dutch Council of Ministers on Friday the 8th of July. This was an important next step in protecting sharks, whales and dolphins in the waters of Bonaire, Saba and St. Eustatius. Since the designation of the Yarari sanctuary in 2015, DCNA has been actively involved in drafting the implementation act and the organization is pleased to see the governance structure of the Sanctuary finally being put in place

New Collaborations

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

In June, DCNA partner organization Blue Marine Foundation invited DCNA to London to meet Lord Zach Goldsmith (Minister for the Pacific and the Environment) to discuss the UK’s Blue Belt Programme, a support program for the UK’s Overseas Territories to assist in fisheries monitoring and control. Together with the Blue Marine Foundation, DCNA is now exploring if such a program could be replicated in the Dutch Caribbean.

Climate Action Plan

In May, as part of the working visit of DCNA Director Tadzio Bervoets and DCNA Chair Hellen van der Wal to the Netherlands, the organization presented its Climate Action Plan for the Dutch Caribbean to the Ministry of Internal Affairs and Kingdom relations (BZK) and to the Ministry for Climate with a plea for the Dutch Government to actively work with stakeholders on climate proofing the Dutch Caribbean. The plan was also presented to Members of Parliament Jorien Wuite en Lammert van Raan during a Masterclass held at Pulchri Studio in The Hague.

DCNA will continue to work actively to continue to push forward a more structured support for Nature Conservation within the Dutch Caribbean.  There are a number of promising new projects, such as aiding in the implementation of the Nature and Environment Policy Plan BES and the upcoming Scientific and Technical Advisory Committee (STAC) of the Specifically Protected Areas and Wildlife (SPAW) protocol. You can stay up to date on all the latest DCNA news by signing up for the monthly newsletter BioNews by visiting www.dcnanature.org/news.

DCNA Director Tadzio Bervoets and DCNA Chair Dr. Hellen van der Wal presenting the Dutch Caribbean Climate Plan to the Director General for Kingdom Relations Mr. Henk Brons (Photo Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Dutch Caribbean Nature Alliance lobbyt internationaal voor meer draagvlak voor natuurbehoud in Caribisch Nederland

DCNA is actief bezig geweest met het promoveren van een agenda met focus op de natuur zowel binnen Nederland als op internationaal gebied.  Of het nu gaat om het verdedigen van het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat, het aangaan van nieuwe partnerschappen of het aandringen op een Klimaat Actie Plan, 2022 is een uitstekend jaar geweest voor verbeterde inspanningen op het gebied van natuurbehoud in de Nederlandse Cariben.

 

Een van de vele doelstellingen van DCNA is het promoten van activiteiten van beleid en belangenbehartiging, zowel binnen Nederland als op internationaal gebied. Samen met DCNA-bestuursleden heeft de netwerkorganisatie voor natuurbehoud actief politici en beleidsmakers betrokken om het belang van natuurbehoud binnen de Nederlandse Cariben te benadrukken. Hieronder volgen een paar hoogtepunten van de afgelopen maanden van dit belangrijke werk:

Uitvoeringswet Yarari Sanctuary

Op vrijdag 8 juli is de uitvoeringswet voor het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary definitief goedgekeurd in de Nederlandse ministerraad. Dit was een belangrijke volgende stap in de bescherming van haaien, walvissen en dolfijnen in de wateren van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Sinds de aanwijzing van het Yarari-reservaat in 2015 is DCNA actief betrokken geweest bij het opstellen van de implementatiewet en de organisatie is verheugd dat de bestuursstructuur van het reservaat eindelijk is ingevoerd.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Nieuwe samenwerkingen

In juni heeft DCNA-partnerorganisatie Blue Marine Foundation, DCNA uitgenodigd in Londen om Lord Zach Goldsmith (minister voor de Stille Oceaan en Milieu) te ontmoeten om het Britse Blue Belt-Programma te bespreken, een ondersteuningsprogramma voor de overzeese gebieden van het VK om te helpen bij visserijmonitoring en -controle. Samen met de Blue Marine Foundation onderzoekt DCNA nu of een dergelijk programma navolging kan krijgen in Nederlandse Cariben.

Klimaat Actie Plan

In mei hebben, DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Hellen van der Wal als onderdeel van het werkbezoek van DCNA aan Nederland, het Klimaat Actie Plan voor Caribisch Nederland gepresenteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan het ministerie van Klimaat, met een pleidooi voor de Nederlandse regering om actief samen te werken met belanghebbenden aan het klimaatbestendig maken van Caribisch Nederland. Het plan is ook gepresenteerd aan de Tweede Kamerleden Jorien Wuite en Lammert van Raan tijdens een Masterclass in de Pulchri Studio in Den Haag.

DCNA zal zich actief blijven inspannen om een meer gestructureerde ondersteuning van het natuurbehoud binnen Caribisch Nederland voort te zetten. Er zijn een aantal kansrijke nieuwe projecten, zoals het meewerken aan de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan BES en de aanstaande Wetenschappelijke en Technische Adviescommissie (STAC) van het Specifiek Beschermde Natuurgebieden en Wildernis (SPAW) protocol. U kunt op de hoogte blijven van al het laatste DCNA-nieuws door u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief BioNews via www.dcnanature.org/news.

Fotobijschrift: Van links naar rechts: DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Dr. Hellen van der Wal presenteren het Klimaat Plan Caribisch Nederland aan de directeur-generaal Koninkrijksrelaties dhr. Henk Brons (Foto Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Dutch Caribbean Nature Alliance ta Lobby Internacionalmente pa Mayor Apoyo na Conservacion di Naturalesa den Caribe Hulandes

DCNA ta promoviendo activamente un agenda centra riba naturalesa, tanto na Hulanda como na nivel internacionalmente. Sea defendiendo Santuario di Tiburon y Mamifero Marino di Yarari, estableciendo asociacion nobo of impulsando un Plan di Accion Climatico, 2022 tabata un aña excepcional pa mehora e esfuersonan di conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes.

Un di e tanto obhetivonan di DCNA ta pa promove maneho y trabou di promocion, tanto na Hulanda como internacionalmente. Hunto cu e miembronan di hunta di DCNA, e organisacion di e red di conservacion tabata involucrando activamente politiconan y legisladornan pa enfatisa importancia di conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes. Akibou ta sigui algun aspecto cu a  destaca e ultimo lunanan di e trabou importante aki:

Ley di Implementacion di Santuario di Yarari

E ley di implementacion di Santuario di Tiburon y Mamifero Marino di Yarari a keda finalmente aproba pa Conseho di Ministro Hulandes diabierna dia 8 di juli. Esaki tabata un proximo paso importante den proteccion di tiburon, bayena y dolfijn den e awanan di Boneiro, Saba y St. Eustatius. Desde e designacion di e santuario di Yarari na 2015, DCNA a participa activamente den redaccion di e ley di implementacion y e organisacion ta contento di mira cu finalmente a implementa structura di maneho di e santuario.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Colaboracionnan nobo

Den luna di juni, e organisacion asocia na DCNA Blue Marine Foundation, a invita DCNA pa reuni na Londen cu Lord Zach Goldsmith (Ministro di Pacifico y di Medio Ambiente) pa papia tocante e Programa Blue Belt di Reino Uni, un programa di apoyo pa e teritorionan di ultramar di Reino Uni pa yuda den monitoriamento y control di pesca. Hunto cu Blue Marine Foundation, DCNA awor ta explorando si e programa ey lo por replica su mes den Caribe Hulandes.

Plan di accion climatico

Den luna di mei, como parti di e bishita di trabou di director di DCNA, Tadzio Bervoets, y e presidente di DCNA, Hellen van der Wna al, na Hulanda, e organisacion a presenta su Plan di Accion Climatico pa Caribe Hulandes na Ministerio di Interior y Relacion di  Reino (BZK) y Ministerio di Clima cu un peticion pa gobierno Hulandes traha activamente cu e stakeholdernan den proteccion climatico di Caribe Hulandes. El plan tambe a keda presenta na e miembronan di Parlamento Jorien Wuite y Lammert van Raan durante un Masterclass teni na Pulchri Studio na den Haag.

DCNA ta sigui traha activamente pa continua pusha un apoyo mas structura pa conservacion di naturalesa den Caribe Hulandes. Tin un serie di proyecto nobo y prometedor, con pa yuda den implementacion di e Plan di Maneho di Naturalesa y Medio Ambiente BES y e proximo Technical Advisory Committee (STAC) di e protocol di Area y Bida Silvestre specificamente Protegi (SPAW). Bo por keda mantene bo mes al tanto tocante e ultimo noticianan di DCNA door di suscribi bo mes pa e boletin mensual BioNews bishitando www.dcnanature.org/news.

 

Abou riba e potret: Di robes pa drechi: director di DCNA, Tadzio Bervoets, y presidente di DCNA, Dra. Hellen van der Wal, presentando e Plan Climatico di Caribe Hulandes na Director General di Relacion di Reino, Sr. Henk Brons (potret Irene Kingma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Dutch Caribbean Nature Alliance ta Buska na Nivel Internashonal pa Oumento di Sosten pa Konservashon di Naturalesa na Karibe Hulandes

DCNA tabata aktivo ku promoshon di un agènda ku enfoke riba naturalesa, na Hulanda i riba nivel internashonal. Sea ku ta pa sostené e parke marino pa mamífero di laman i tribon ‘Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary’, òf ku ta pa realisá lasonan di partner òf ku ta pa presentá un Plan di Akshon di Klima, 2022 a bira un aña eksitoso pa esfuersonan di drecha konservashon di naturalesa denter di Karibe Hulandes

Un di e tantísimo metanan di DCNA ta pa promové maneho i propagá trabou, tantu den Hulanda komo riba tereno internashonal. Huntu ku e miembronan di DCNA su direktiva, e fundashon di ret di kontakto pa organisashon di konservashon a move aktivamente pa atendé ku polítikonan i agentenan di skirbi maneho pa por enfatisá e importansia di konservashon di naturalesa denter di Karibe Hulandes. Akibou ta sigui algun di e logronan di e trabou importante akí den e lunanan tras di lomba:

Lei di Realisashon di Yarari Sanctuary

Finalmente Konseho di Minister di Hulanda a aprobá riba djabièrnè 8 di yüli e lei di realisashon di e parke marino pa mamífero i tribon ‘Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary’. Esaki tabata un siguiente paso importante den protekshon di tribon, bayena i dòlfein den e awanan di Boneiru, Saba i Statia. For di momentu di apuntashon di e parke Yarari na 2015, DCNA tabata aktivamente embolbí den konsipiá e lei di realisashon i e organisashon ta kontentu di mira ku finalmente ta realisando e struktura di manehá e santuario.

Photo credit: Naturepics: Y.+T. Kühnast

Kolaborashonnan nobo

Na luna di yüni DCNA su organisashon partner Blue Marine Foundation a manda invitá DCNA pa bin Londres pa bin topa Lord Zach Goldsmith (Minister di e área di Pasífiko i di Medioambiente)  pa diskutí tokante Reino Uní su Programa di Faha Blou (Blue Belt Programme), un programa di sosten pa e Teritorionan Ultramar di Reino Uní pa sostené monitoreo i kontrol di peskeria. Huntu ku Blue Marine Foundation, DCNA aktualmente ta eksplorando si un programa similar lo por haña realisashon na Karibe Hulandes.

Plan di Akshon pa Klima

Na mei, komo parti di e bishita di trabou di DCNA na Hulanda, DCNA su direktor Tadzio Bervoets i presidente di direktiva Hellen van der Wal a presentá DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes, na e Ministerio di Asuntu Interno i Relashon denter di Reino (BZK) i na e Ministerio di Klima ku un súplika na Gobièrnu di Hulanda pa traha aktivamente huntu ku stakeholdernan pa hasi Karibe Hulandes resistente na kambio di klima. Tambe a presentá e plan na e Parlamentarionan Jorien Wuite i Lammert van Raan durante un master charla ku nan a tene na Pulchri Studio na Den Haag.

DCNA lo kontinuá traha aktivamente pa yega na un forma di sosten mas strukturá pa Konservashon di Naturalesa denter di Hulanda Karibense. Tin algun proyekto nobo prometedor, manera sosten den implementashon di e Plan pa Maneho di Naturalesa i Medioambiente BES i e benidero Komitiva Konsehero Sientífiko i Tékniko (Scientific and Technical Advisory Committee/STAC) di  e protokòl pa Área Spesífikamente Protehá i di Naturalesa (Specifically Protected Areas and Wildlife / (SPAW). Bo por keda na altura di tur e último notisia di DCNA dor di registrá pa e boletin mensual BioNews dor di subi  na www.dcnanature.org/news.

Riba foto: Di robes pa drechi: DCNA su Direktor Tadzio Bervoets i DCNA su presidente Dr. Hellen van der Wal presentando e Plan pa Maneho di Naturalesa i Medioambiente na e Direktor General di Relashon denter di Reino sr. Henk Brons (Foto: Irene Kingma)

 

 

 

Published in BioNews 57.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

BioNews 57

 

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 57 you will find articles on:

 

You will also find up to date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list.

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Tags
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

DCNA Junior Ranger Exchange Event 2022

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is excited to announce the 2022 Junior Ranger Exchange event, which will be held on St. Eustatius between July 30th and August 5th.  Junior Rangers from Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten will come together to learn all about the unique biodiversity within the Dutch Caribbean, and work to develop positive, cooperative and social skills.

 

Island Collaboration

Junior Ranger Exchange Event 2019 Participants in Bonaire

This annual event helps build community and collaboration between the Dutch Caribbean islands by supporting the next generation of nature-minded citizens.  Each year, two junior rangers between the ages of 10 and 13 are invited to come together and share what they’ve learned about the nature on their islands.

Participating organizations this year include Fundacion Parke Nacional Aruba, Stinapa Bonaire, Saba Conservation Foundation, Stenapa St. Eustatius, and Nature Foundation St. Maarten. By combining educational and scientific components throughout the exchange event, participants are empowered to share ideas and improve the connections between the protected area management organizations and the educational programs.

 

Building Resilience

The theme of this year’s event is Ecosystem Services and How They Supports Us All.  As small islands, the Dutch Caribbean will be forced to face some of the most significant impacts of climate change. Protecting and improving the local ecosystem services available to each island will help build resilience and ensure each island is capable of flourishing for the next generation. During this event Junior Rangers will develop awareness of each island’s key flora and fauna, learn about the importance of biodiversity and its preservation in response to climate change and explore different links between humans and nature.

This program is funded by Prins Bernhard Cultuur Fonds, the World Wildlife Fund (WWF-NL). DCNA’s activities are generously funded by the National Postcode Lottery. Island sponsors Azure Beach Hotel in St. Maarten, Winair, and Dominoes Pizza have also graciously donated to this event.

 

To follow along, stay tuned to DCNA’s social media pages-  Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature)! For interviews, please contact Dahlia Hassell – Knijff, DCNA Projects Officer at projects@dcnanature.org.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

DCNA Organiseert Junior Ranger Exchange Week 2022

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is heel blij het Junior Ranger Exchange evenement 2022 aan te kunnen kondigen. Het evenement vindt plaats tussen 30 juli en 5 augustus op Sint Eustatius. Junior Rangers van Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten komen samen om alles te leren over de unieke biodiversiteit in het Nederlands Cariben en om te werken aan de ontwikkeling van positieve, coöperatieve en sociale vaardigheden.

 

Samenwerking tussen de eilanden

Junior Ranger Exchange Event 2019 deelnemers op Bonaire

Dit jaarlijkse evenement helpt bij het opbouwen van de gemeenschap en de samenwerking tussen de Nederlands Caribische eilanden door de volgende generatie door natuurbewuste burgers te ondersteunen. Elk jaar worden twee junior rangers tussen de 10 en 13 jaar uitgenodigd om samen te komen en te delen wat ze over de natuur op hun eilanden geleerd hebben.

Deelnemende organisaties dit jaar zijn onder meer Fundacion Parke Nacional Aruba, Stinapa Bonaire, Saba Conservation Foundation, Stenapa St. Eustatius en Nature Foundation St. Maarten. Door educatieve en wetenschappelijke componenten te combineren tijdens het uitwisselingsevenement worden deelnemers in staat gesteld om ideeën uit te wisselen en de verbindingen tussen de beheersorganisaties van beschermde gebieden en de educatieve programma’s te verbeteren.

 

Veerkracht opbouwen

Het thema van het evenement van dit jaar is Ecosystem Services and How They Support Us All. Als kleine eilanden zal Caribisch Nederland worden geconfronteerd met enkele van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering. Het beschermen en verbeteren van de lokale ecosysteemdiensten die voor elk eiland beschikbaar zijn, zal helpen om veerkracht op te bouwen en om ervoor te zorgen dat elk eiland kan opbloeien voor de volgende generatie. Tijdens dit evenement zullen Junior Rangers meer bewust worden van de belangrijkste flora en fauna van elk eiland, leren over het belang van biodiversiteit en het behoud ervan als reactie op klimaatverandering en verschillende verbanden tussen mens en natuur onderzoeken.

Dit programma wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). De activiteiten van DCNA worden genereus gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Eilandsponsors Azure Beach Hotel in St. Maarten, Winair en Dominoes Pizza hebben ook een genereuze schenking aangeboden voor dit evenement.

 

Blijf op de hoogte van DCNA’s social media-pagina’s – Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature) om mee te volgen! Neem voor interviews contact op met Dahlia Hassell – Knijff, DCNA Projects Officer via projects@dcnanature.org.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

DCNA Evento di Intercambio pa Junior Ranger 2022

Dutch Carribean Nature Alliance (DCNA) ta contento pa anuncia e evento di Intercambio di Junior Ranger 2022, cu lo tuma na St. Eustatius entre 30 di juli y 5 di augustus. Junior Ranger di Aruba, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten lo reuni pa siña tur cos tocante e biodiversidad unico den Caribe Hulandes, y traha pa desaroya habilidad positivo, cooperativo y social.

 

Colaboracion entre e islanan

Junior Ranger Evento di Intercambio 2019 Participante na Boneiro

E evento anual aki ta yuda construi comunidad y colaboracion entre e islanan di Caribe Hulandes apoyando e proximo generacion di ciudadano preocupa pa naturalesa. Cada aña ta invita dos junior ranger entre 10 pa 13 aña di edad pa uni y comparti loke nan a siña tocante naturalesa di nan islanan.

E organisacionnan cu ta participa e aña aki ta  inclui Fundacion Parke Nacional Aruba, Stinapa Bonaire, Saba Conservation Foundation, Stenapa St. Eustatius y Nature Foundation St. Maarten. Door di combina componente educativo y cientifico a lo largo di e evento di intercambio, e participantenan ta empodera pa comparti idea y mehora conexion entre e organisacionnan di maneho di area protegi y programa educativo.

 

Construyendo Resiliencia

E tema di e evento di e aña aki ta Servicio di e ecosistema y con e na ta sostene nos tur. Como islanan chikito, Caribe Hulandes lo mira su mes obliga pa enfrenta algun di e impactonan mas importante di cambio di climati. Protehando y mehora ndoe servicionan ecosistemico local disponibel pa cada isla lo yuda genera resiliencia y ta garantisa cu cada isla por ta capaz di prospera pa e proximo generacion. Durante e evento aki, e Junior Rangernan lo desaroya e consciencia di  flora y fauna clave di cada isla, lo siña tocante e importancia di biodiversidad y su preservacion como  contesta na e cambio climatico y nan lo explora e diferente vinculonan entre e humanonan y naturalesa.

E programa aki ta wordo financia pa Prins Bernhard Cultuur Fonds, Fondo Mundial pa  Naturalesa (WWF-NL). E actividadnan di DCNA ta generosamente financia pa Loteria Nacional di Codigo Postal. E patrocinadonan di Island Azure Beach Hotel na St. Maarten, Winair y Dominoes Pizza tambe a aporta grandemente na e evento aki.

 

Pa sigui nos, keda atento na e pagina di red social di DCNA: Facebook (DCNA) , Instagram (dcnanature)! Pa entrevista, comunica cu Dahlia Hassell – Knijff, Oficial di Proyecto di DCNA den projects@dcnanature.org.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

DCNA Junior Ranger Evento di Interkambio 2022

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ku hopi entusiasmo ta anunsiá su Junior Ranger Evento di Interkambio 2022, ku lo tuma lugá na Statia di 30 di yüli pa 5 di ougùstùs.  Junior Rangernan for di Aruba, Boneiru, Saba, Statia i St. Maarten lo bini huntu pa siña tokante e biodiversidat úniko denter di Karibe hulandes, i traha pa desaroyá abilidatnan positivo, koperativo i sosial.

 

Kolaborashon entre e islanan

Junior Ranger Exchange Event 2019 Participants in Bonaire

E evento anual akí ta yuda konstruí sentido di komunidat i kolaborashon entre e islanan di Karibe hulandes dor di krea un generashon nobo di siudadanonan ku ta stima naturalesa. Kada aña, ta invitá dos junior ranger di 10 pa 13 aña di edat pa bini huntu i kompartí loke ku nan a siña tokante naturalesa riba e islanan akí.

Organisashonnan ku ta tuma parti na e evento e aña akí ta inkluí Fundacion Parke Nacional Aruba, Stinapa Bonaire, Saba Conservation Foundation, Stenapa St. Eustatius, i Nature Foundation St. Maarten. Dor di kombiná komponentenan edukashonal i sientífiko den e evento di interkambio, ta empoderá e partisipantenan pa kompartí idea i mehorá e konekshon entre e organisashonnan di maneho di áreanan protehá ku e programanan edukashonal.

 

Konstruyendo Resiliensia

Tema di e evento di e aña akí ta Servisionan di Ekosistema i Kon Nan ta Sostené Nos Tur. Komo islanan chikitu e region di Karibe hulandes lo haña su mes obligá di enfrentá algun di impaktonan mas signifikante di kambio di klima. Dunando protekshon na i mehorando e servisionan lokal di ekosistema na kada isla lo yuda konstruí resiliensia i sigurá ku kada isla ta kapas di prosperá pa e siguiente generashon. Durante e evento akí e Junior Rangernan lo desaroyá konsiensia e flora i founa mas importante di kada isla, siña tokante e importansia di biodiversidat i su konservashon komo reakshon riba kambio di klima i eksplorá diferente lenk entre hende ku naturalesa.

E programa akí ta risibí fondo di Prins Bernhard Cultuur Fonds, World Wildlife Fund (WWF-NL). Aktividatnan di DCNA ta risibí fondo generoso di parti di Nationale Postcode Loterij, anto e sponsornan lokal ‘Azure Beach Hotel’ na St. Maarten, Winair, i Dominoes Pizza a kontribuí elegantemente ku e evento akí.

 

Pa por sigui e desaroyo, keda den kontakto ku e páginanan di medionan sosial di DCNA – Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature)! Pa entrevista, por fabor tuma kontakto ku Dahlia Hassell – Knijff, DCNA Agente di Proyekto na projects@dcnanature.org.

 

 

 

 

Published in BioNews 56.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Parental Behavior Linked to Declining Nest Success

New Red-billed Tropicbird data suggested declining nest survival rates may be more related to parental behavior than previously thought. A researcher from Utrecht University, along with STENAPA and CNSI staff analyzed nest characteristics, trap camera photos and historical data to better understand the driving factors to declining nest survival rates.

Seabird populations are facing unprecedented levels of threats which has resulted in nearly 70% loss of monitored seabird populations over the past fifty years.  This is faster than any other group of birds worldwide and can be linked to overfishing, habitat destruction, invasive species, increased storm events and changes in food availability.

Red-billed Tropicbird and chick. Photo credit: Michiel Boeken

Pilot Hill

The Red-billed Tropicbird are an iconic species for the northern Dutch Caribbean islands.  In fact, a small but globally significant colony of breeding pairs nests within the Boven Important Bird Areas of Sint Eustatius.  Unfortunately, this area has been experiencing high rates of nest failure over the past decade. New research, conducted by Utrecht University student Hailley Danielson-Owczynsky, analyzed a combination of previously collected information with new monitoring data from the Pilot Hill nesting area in an attempt to better understand what is causing these low success rates.

Nest Monitoring

Previously, high predation by cats, rats and crabs were blamed for declining egg survival rates.  This was partially linked to the success of predator control projects on Saba, where nest survival of one site was improved from 0 to 40% after two-seasons of cat removal. Additionally, when reviewing the 1.6 million photos taken by nest cameras between 2017 and 2022, 80.5% of monitored nests showed predator presence, leading managers to blame predators for declining numbers. Further analysis conducted by Danielson-Owczynsky found that before being consumed by predators, many of the eggs had already been left unattended by parents for a prolonged period of time.  This same study found that predators were much less likely to visit a nest when a parent was nearby. Therefore, egg failure is more likely attributed to parent behavior prior to its predation.  It is important to note that invasive predators are still a concern, these results merely give an additional factor for conservation managers to consider.

Difficult foraging conditions for Tropicbird parents could lead to decreased nest attendance.  Red-billed Tropicbird’s diet is comprised primarily of flying-fish; however, overfishing has led to a decrease in overall fish populations requiring parents to forge over greater distances for longer periods of time.

Red-billed tropicbird. Photo source: Christian König

Implications

Pelagic seabirds, such as the Red-billed Tropicbird possess many unique traits, such as long lifespans, slow development and low reproductive rates, often attributed to their limited and sporadic food supply.  Given their long-life spans and the fact that they forage across wide ranges, these birds have been used as indicators for overall marine ecosystem health.  Therefore, the rapid decline in local populations gives key insight and rising concern for overall marine environmental conditions.  Understanding the magnitude of threats facing these and other related species will be key in safeguarding a strong and resilient marine environment moving forward.

 

Report your sightings

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection.

You can report your Red-billed Tropicbird sightings and photos on the website www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). You can also send your information to research@DCNAnature.org for support. An automatic species recognition tool is in development, so stay tuned for updates.

 

To learn more, you can find the full report by using the link below.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

Published in BioNews 56.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author

New Species of Cone Snail Discovered on Aruba

Nederlands and Papiamento below.

Researchers from the Florida Atlantic University and University of California recently discovered a new species of cone snail off the coast of Aruba.  Inhabiting the shallow waters of Malmok Beach, this species represents only one of over 180 species of mollusks found during a recent field survey, showcasing Aruba as a unique ‘evolutionary hot spot’ for the region. 

Cone snails are predatory sea snails with colorful patterned shells, found throughout the tropics. These sea snails typically inhabit shallow waters, and use a hollow, venom-filled tooth to paralyze their prey.  Until fairly recently, the over 600 species of cone snails were all thought to be under one genus, however genetic research has now found that these species are in fact from a number of different genera.

Evolutionary Hot Spot

Aruba’s nearshore environment is unique for a number of reasons, one of which is its rich and highly endemic mollusk populations.  The high percentage of endemism found around the island indicates that Aruba represents distinctive “evolutionary hot spot” within the region.  In fact, over the course of the one-week field survey, researcher David Berschauer from the University of California found over 180 different species of mollusks on Aruba.

One of these species was later determined to be a new subspecies Jaspidiconus hendrikae, named in honor of Hendrika Wendriks, mother of a well-known Aruban diver and amateur malacologist, Jordy Wendricks.  This new species can be found along Malmok Beach, an area on the northern tip of Aruba.  Jaspidiconus species dwell in shallow water, and given their limited dispersal capabilities, often exhibit high degrees of endemism. This new species averages around 14mm in length and is tapered at both ends. Although similar to the species, J. vantwoudti, this new species is a vivid yellow color and has tiny rows of brown dots (as can be seen in the image below).

Implications

Globally, tropical marine habitats are being threatened due to coastal development, pollution, overfishing and climate change. This loss of habitat is leading to a cascading affect of rapid species loss.  Although cone snails have historically been overlooked, new studies are uncovering their vast importance.  Toxins from a number of cone snails are now gaining recognition for their potential medicinal uses. Already a number of these toxins have been developed and are being used as pain blockers.  Protecting the unique biodiversity within the Dutch Caribbean shoreline not only has great ecological value but could contain the key for future scientific breakthroughs in a number of other fields.

 

 

Endemic Jaspidiconus species from Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, new species, holotype from Malmok Beach, Aruba, length 12.09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, new species, length 10.70 mm, Malmok Beach, Aruba, in the Berschauer research collection; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotype, length 12.4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, length 12 mm, Arashi Beach, Aruba. (Petuch & Berschauer, 2022)

 

 

Report your sightings 

Have you observed Snails or other species? Report your nature sightings and photos on the website DutchCaribbean.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org

To learn more, please check out the full report using the DCBD link below.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Nieuwe soort kegelslak ontdekt op Aruba

Onderzoekers van de Florida Atlantic Universiteit en de Universiteit van California hebben onlangs een nieuwe soort kegelslak ontdekt voor de kust van Aruba. Deze soort bewoont de ondiepe wateren van Malmok Beach en vertegenwoordigt slechts een van de meer dan 180 soorten weekdieren die zijn gevonden tijdens een recent veldonderzoek. Dit laat Aruba zien als een unieke ‘evolutionaire hotspot’ voor de regio.

Kegelslakken zijn roofzuchtige zeeslakken met kleurrijke patroonschelpen, die in de tropen voorkomen. Deze zeeslakken bewonen opvallend meestal ondiepe wateren en gebruiken een holle, met gif gevulde tand om hun prooi te verlammen. Tot voor kort werd gedacht dat de meer dan 600 soorten kegelslakken allemaal onder één geslacht vielen, echter genetisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze soorten in feite van een aantal verschillende geslachten zijn.

Evolutionaire Hot Spot

De nabij de kust -omgeving van Aruba is om een aantal redenen uniek, waaronder de rijke en zeer endemische populaties van weekdieren. Het hoge percentage endemische soorten dat rond het eiland wordt aangetroffen, geeft aan dat Aruba een onderscheidende “evolutionaire hotspot” in de regio vertegenwoordigt. In de loop van het veldonderzoek van een week heeft de onderzoeker David Berschauer van de Universiteit van Californië meer dan 180 verschillende soorten weekdieren op Aruba aangetroffen.

Er werd later besloten een van deze soorten als een nieuwe ondersoort Jaspidiconus hendrikae te benoemen, ter ere van Hendrika Wendriks, de moeder van een bekende Arubaanse duiker en amateur-malacoloog, Jordy Wendricks. Deze nieuwe soort is te vinden langs Malmok Beach, een gebied op de noordpunt van Aruba. Jaspidiconus-soorten leven in ondiep water en vertonen, gezien hun beperkte verspreidingsvermogen, vaak een hoge mate van endemische kenmerken. Deze nieuwe soort is gemiddeld ongeveer 14 mm lang en loopt taps toe aan beide uiteinden. Hoewel lijkend op de soort, J. vantwoudti, heeft deze nieuwe soort een levendige gele kleur en kleine rijen bruine stippen (zoals te zien is in de afbeelding hieronder).

Implicaties

Wereldwijd worden tropische mariene habitats bedreigd door de kustontwikkeling, de vervuiling, de overbevissing en de klimaatverandering. Dit verlies van leefgebied leidt tot een trapsgewijze effect van snel verlies van soorten. Hoewel kegelslakken historisch gezien over het hoofd zijn gezien, onthullen nieuwe studies hun enorm belang. Toxines van een aantal kegelslakken krijgen nu erkenning voor hun potentiële medicinale toepassingen. Er zijn al een aantal van deze toxines ontwikkeld en die worden gebruikt als pijnstillers. Het beschermen van de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Caribische kustlijn heeft niet alleen grote ecologische waarde, maar kan de sleutel zijn voor toekomstige wetenschappelijke doorbraken op een aantal andere gebieden.

Figuur 1. Endemische Jaspidiconus-soort van Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, holotype van Malmok Beach, Aruba, lengte 12,09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, lengte 10,70 mm, Malmok Beach, Aruba, in de Berschauer onderzoekscollectie; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotype, lengte 12,4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, lengte 12 mm, Arashi Beach, Aruba.

 

 

Meld uw waarnemingen

Heb je slakken of andere soorten waargenomen? Meld uw natuurwaarnemingen en foto’s op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor soortidentificatie voor je telefoon. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Breid uw kennis uit

U kunt uw meer te weten komen door het volledige rapport te lezen via de onderstaande link:

Petuch, E., Berschauer, D. 2022. A New Species of Jaspidiconus (Gastropoda: Conidae) from Aruba. The Festivus. Issue 2, Volume 54. Article.

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Especie Nobo di Cocolishi Cono Descubri na Aruba

Recientemente investigadonan di Florida Atlantic University y University of California a descubri un especie nobo di cocolishi cono dilanti di costa di Aruba. Habitando e lama seco di Malmok e especie aki ta representa solamente un di e mas di 180 especienan di molusco haya durante un investigacion di veld recien, mustrando Aruba como un “hotspot evolucionario” unico pa e region.

Cocolishi cono ta cocolishi predatorio di lama cu casca estampa di color, cu bo ta haya den henter tropico. E Cocilishi di lamanan aki tin custumber di biba den awa seco y ta utilisa un djente hol yena cu veneno pa paralisa su presanan. Te poco tempo pasa, tabata pensa cu e mas di 600 sortonan di cocolishi cono tabata pertenece na e mesun genero; sinembargo, investigacion genetico awor a descubri cu e especienan aki ta pertenece, de facto, na varios genero diferente.

Hotspot evolucionario

E ambiente cerca di costa di Aruba ta unico pa varios motibo, un di esakinan ta su poblacion rico y endemico di molusco. E porcentahe halto di endemismo haya rond di e isla ta indica cu Aruba ta representa un “hotspot evolucionario” distintivo dentro di e region. De facto, den transcurso di e encuesta di campo di un siman, investigado David Berschauer di Universidad di California a topa cu mas di 180 especie diferente di molusco na Aruba.

Un di e especienan aki a wordo determina despues como un subespecie nobo Jaspidiconus hendrikae, nombra asina na honor di Hendrika Wendriks, mama di un conocido buceado y malacologo amateur di Aruba, Jordy Wendricks. E especie nobo aki por wordo haya a lo largo di Malmok Beach, un area na e parti extremo nort di Aruba. E especie di Jaspidiconus ta habita den awa seco y, pa motibo di su capacidad limita di plama bay leu, hopi biaha ta exhibi grado halto di endemismo. E especie nobo aki tin un promedio di alrededor di 14 mm di largura y e ta bira fini na tur dos extremo. Aunke e ta similar na e especie J. vantwoudti, e especie nobo aki ta di un color geel bibo y tin rij chikito di punto maron (manera por wak riba e imagen abou).

Implicacion

Na nivel mundial, e habitatnan marino tropical ta menasa debi na desaroyo di costa, contaminacion, sobrepesca y cambio climatico. E perdida di habitat aki ta provoca un efecto drastico di perdida rapido di especie. Aunke historicamente e cocolishi cono a wordo pasa por halto, estudio nobo ta descubriendo su gran importancia. E venenonan di algun cocolishi conico awor ta ganando reconocimento pa nan posibel uzonan medicinal. Ya varios di e venenonan a wordo desaroya y nan ta uza nan como blokiado di dolor. E proteccion di e biodiversidad unico dentro di costa di Caribe Hulandes no solamente tin un gran balor ecologico, sino cu nan por contene e clave pa futuro avance cientifico den un serie di otro campo.

Figura 1. Especie endemico di Jaspidiconus di Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, especie nobo, holotipo di Malmok Beach, Aruba, largura 12,09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, especie nobo, largura 10,70 mm, Malmok Beach, Aruba, den e coleccion di investigacion di Berschauer; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotipo, largura 12,4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, largura 12 mm, Arashi Beach, Aruba.

 

Reporta bo observacionnan

Bo a observa cocolishi of otro especie? Raporta bo observacionnan y potret di naturalesa riba e website di DutchCaribbean.Observation.org of descarga e app gratis (iPhone (iObs) y Android (ObsMapp). E informenan di especie di e comunidadnan local y e turistanan ta invaluabel pa e esfuersonan di conservacion di naturalesa pa yuda aumenta e conciencia publico pa proteccion general di e especie. Ademas, DCNA, Observation International y Naturalis Biodiversity Center ta trahando hunto pa desaroya un app di identificacion di especie automatisa pa bo telefon. E potretnan cu bo upload ta di gran balor pa haci esaki posibel. Si tin pregunta, por comunica cu research@DCNAnature.org

Haya sa mas

Pa bo haya sa mas, lesa e informe completo haciendo uzo di e siguiente link:

Petuch, E., Berschauer, D. 2022. Un especie nobo di Jaspidiconus (Gastropoda: Conidae) di Aruba. The Festivus. Number 2, Volumen 54. Articulo.

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 56.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Author