Boldingh, I

Flora voor de Nederlandsch West-Indische eilanden

Het doel van deze Flora is het vinden van de wetenschappelijke namen der planten, welke op de Nederlandsch West-Indische Eilanden in 't wild of gekweekt voorkomen, voor niet -botanici mogelijk te maken en voor  botanici gemakkelijker dan het tot nu was.

Voor het zoeken van den naam van een plan kan men of de eerste lijst gebruiken en dan direct komen op den soortnaam, of men kan de tweede lijst en daarna de derde lijst gebruiken, om via familie en geslacht den soortnaam te vinden. 

Het begruik van de zuiver dichotome tabellen behoeft geen naderen uitleg.

Date
1913
Data type
Book
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
St. Eustatius
St. Maarten
Author