Boers, A.

Handboek Professionele Groententeelt Bonaire

Arie Boers heeft drie jaar lang groenten en kruiden geproduceerd voor supermarkten en restaurants op Bonaire. Zijn kennis en ervaring staat in dit handboek. Dit is het eerste handboek over de productie van groenten voor de markt op Bonaire. Het is bedoeld voor de (semi) professionele teler. Het handboek is als volgt gestructureerd: 

Eerst wordt beschreven welke voorwaarden belangrijk zijn om te kunnen slagen bij het telen van groenten op Bonaire. Vervolgens wordt besproken wat er nodig is om een ​​zo gezond mogelijke bodem te creëren, te bevochtigen en bemesten. Hier op volgend worden de meest voorkomende ziekten en plagen beschreven, gevolgd door preventieve maatregelen hiertegen. Het beschrijft ook wat de ervaringen zijn op het gebied van arbeid, verpakking, specifieke teeltkosten en belangrijke leveranciers. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over wat belangrijk is om een ​​commerciële landbouwsector op Bonaire op te zetten.

Zie film op youtube: https://youtu.be/fSWwcJ8M58c

Beschikbare talen: Nederlands, Engels.

 

Date
2016
Data type
Book
Theme
Education and outreach
Geographic location
Bonaire
Author

Handbook Professional Vegetable Cultivation Bonaire

Arie Boers has produced vegetables and herbs for supermarkets and restaurants on Bonaire. His three years of experience is written down in this handbook. This is the first handbook about the production of vegetables Bonaire for the market. It is meant for the (semi) professional grower. The handbook is structured as follows: First it describes which conditions are important to be able to succeed on growing vegetables in Bonaire. Then it discusses what is needed to create, moisturize and fertilize as healthy a soil as possible. Following are the most common diseases and pests described, followed by preventive measures against this. It also describes what the experiences are in terms of labor, packaging, specific cultivation costs and important suppliers. Finally, conclusions are drawn and recommendations are given on what is important to set up a commercial agricultural sector on Bonaire. Agriculture, horticulture.

See film on YouTube: https://youtu.be/fSWwcJ8M58c

Available languages: Dutch, English

 

Date
2016
Data type
Book
Theme
Education and outreach
Geographic location
Bonaire
Author