BAAB bv

Erosiebestrijding en natuurherstel

Een gezond koraalrif is cruciaal voor Bonaire. De economie is voor 80% afhankelijk van het toerisme. De twee grootste bedreigingen voor het koraalrif zijn afvalwater en erosie (Natuurbeleidsplan 1999-2004). De overheid van Bonaire wil het mooie koraalrif beschermen en de bedreigingen aanpakken. Een van de bedreigingen is sediment uitspoeling naar zee door erosie. Het sediment (gronddeeltjes) verstikt het koraal. In de pre koloniale tijd was Bonaire bebost en werd een groot deel van het regenwater opgevangen op het eiland. In de loop van de tijd zijn door ontbossing en door overbegrazing door vrij rondlopende geiten kale gronden ontstaan. De bodem wordt niet meer vastgehouden door begroeiing, zodat het snel erodeert. Door de snelle groei van de bevolking in de afgelopen 15 jaar, is er meer bebouwd oppervlakte, waar het regenwater niet meer in de grond kan zakken, maar oppervlakkig afspoelt. Door de geërodeerde gronden en urbanisatie stroomt nu meer water met sedimenten richting zee. Dit water kan worden opgevangen in dammen en saliña’s, zodat de koraalriffen worden beschermd.

De doelen van het project:

  • Minder erosie naar het koraalrif.
  • Minder wateroverlast in de woonwijken.
  • Verhoogde biodiversiteit door natuurontwikkeling.
  • Aantrekkelijke natuur voor toeristen.
  • Meer water beschikbaar voor de landbouw.

Om de doelstellingen te bereiken, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Verbeteren van het waterbergend vermogen van de dammen.
  2. Herstel van de saliña’s.
  3. Natuurherstel in verlaten diabaasgroeves.
  4. Herstel van waterputten en molens.
  5. Onderzoek naar de stroomgebieden op Bonaire.
Date
2019
Data type
Research report
Geographic location
Bonaire
Image

Printable tourist map of Rincon, Bonaire

Rural tourism map for exploration of the Rincon area on Bonaire. The map provides hiking, cycling and driving routes and takes you along breathtaking panoramas, traditional kunukus (farms) and impressive nature. 

Please contact explore-bonaire for more information.

Explore Bonaire is part of the Rural development program for Bonaire. The purpose of the development program is to improve the entrepreneurship in the countryside and in agriculture.

Date
2016
Data type
Maps and Charts
Theme
Education and outreach
Tags
Geographic location
Bonaire

Printable tourist map of Bara di Karta, Bonaire

Rural tourism map for exploration of Bara di Karta on Bonaire. The map provides hiking, cycling and driving routes and takes you along breathtaking panoramas, traditional kunukus (farms) and impressive nature. 

Please contact explore-bonaire for more information.

Explore Bonaire is part of the Rural development program for Bonaire. The purpose of the development program is to improve the entrepreneurship in the countryside and in agriculture.

 

Date
2016
Data type
Maps and Charts
Theme
Education and outreach
Tags
Geographic location
Bonaire